Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
Tompa Mihály - PUSZTÁN. (Beküldő: VENDÉG)
2016-02-02 15:52:07
Pogány idő támadt, a pusztán üvöltve
Futtatnak a nekiveszett, vadult szelek;
Csikasz farkas fülel, csavarog mögöttem,
Orcám havas eső csapkodja, marja meg!
Amott egy rongyos csárda rémlik... hejh,
Kinek ilyen sincs, annak palota;
Hólyag-ablaka bágyadt holdvilág, -
S bár nem sokat mond: betérek oda!
Hejh beh boldog ember, aki otthon lehet!
Más így sohajtana a zordon éjszakán,
Én nem sohajtok így, nekem nincs otthonom,
Amely nyugodalmas meleggel várna rám,
Ha éj van is, egyszer csak megvirad,
Hadd zúgjon, majd eláll a fergeteg!
Csapláros! nyiss ajtót... künn útas áll,
Nem kell nekem sok, adj bort, kenyeret!
A tágas ivóház hangos és szomorú.
Én egyes-egyedül csak ugy kongok benne;
Még kietlenebbé a pisla mécs teszi,
Ha egy hű ebem sincs, csak valaki jönne!
No de se baj! nem únom meg magam;
Én, és a mindig kész emlékezet,
E nyájas angyal s kinzó ördögöm,
Majd elbeszélgetünk multam felett!
Megtöltöm poharam, s iszom kelletlenül,
A bor melegétől kedvet kapok talán?
Tudj' az Isten, nekem bor közt eszembe jut
Eltűnt éveimből jó, rosz egymás után,
Hejh, bár örökre elfelejteném,
Mi kínosan érdekli lelkemet!
De zúgva jő az, mint a gyors folyam,
Melyet feltartóztatni nem lehet!
Egyetlen virágot növelt életemnek
Üröm- s csalántermő köves tartománya;
Ah, mint vágytalak én kebelemre tűzni,
Ah, mint vágylak most is, szívem szép leánya!
Karom kinyujtom... de az élet, e
Mogorva vén mester közinkbe lép,
Száraz hosszú újjával fenyeget,
Mondván: fiú, fiú! kenyér elébb...
És én törekedtem ez után eleget,
Volt is már egy darab kenyérhez reményem;
Minő derék fiú! kürtölte a világ,
Minő derék fiú! - s elmellőzött szépen,
Ez csak hagyján! de mocskos nyelve még
Jól megbecstelenit; - cudar világ!
Mint a varjú szárnya a levegőn,
Az én lelkemen ez sebet nem vág!
Hát még akiket oly lelkemből szerettem,
Ti a baráti név hazug bitorlói!
Ti az alacsonyság büzhödt mocsárának
Sima bőrű, mérges párájú kigyói!
Üdvösségtekre im, e tölt pohárt,
E tölt pohárt én... a földhöz csapom.
Kár értetek; minő véghangja volt!
Nem szóltok ti oly tiszta hangokon.[11]
Künn vész zúg az éjben, - megtöltöm poharam...
S mellettem hirtelen egy kacér lány terem,
Megölel, megcsókol, orcám simogatja,
Tudom bár, hogy hűtlen, elűzni nem merem;
Ez a csapodár leány a remény;
És én megtöltöm újra poharam;
Künn a vihar zúg, lelkem csendesűl,
S ajkimon a kacér hölgy dala van!
1846
Tompa Mihály - ÉJI VIOLÁK. (Beküldő: VENDÉG)
2016-02-02 15:51:32
Köszöntelek, te csendes tiszta éj![7]
Lelkem beszél, ajkam megnyilni fél...
Az elnyugvó alkonynak égve
Felejtett mécse véglobbot vete;
Véglobbot a halvány világu
Esthajnal élete...!
S a kék hullámu messzeséget[8]
Előttem mig homály boritja:
Keblem a vágy el-elszoritja
S ismét a régi kínnal éget!
Feletted, messze szép táj!
Lebeg bús lelkem szüntelen;
Bár megpihenni nem tud,
Mint a madár sík tengeren,
Kéj és kín rajtad összefut,
S rád emlékeznem úgy fáj...!
Elégve majd esthajnalomnak
Halvány világu élete:
A zaj, halk szívütésre válik
Halk szívütésben mind halálig
Él a táj emlékezete...
Ah, rajta egykor nem merengek!
Elsötétült szemem nem látja;
Hullámzó képét elfelejtem...
Lelkem, te lengj azon helyettem
Légy a kedves táj délibábja!
-------------
Tündéri szép az éj...
Kis kertemben mélázva járok,
Azt várom szüntelen,
Hogy megszólitnak a virágok!
S ime, a csendes éjben
Megnyílik száz virágkehely...
Légben, halmon, mezőben,
Jó illatár terjedve el.
Érzem én is megnyilni keblemet,
- Kertem virágival; -
Melyből buzogva ömledez
A csendes éji dal...
Ki a virágnak illatot,
A szívnek érzeményt adott:
Övé az illat és az ének,
Nagy ünnepén a néma éjnek,
Mely megnyitá a dús virágkehelyt,
S a dalszülő kebelt...!
-------------
Elveszti az éj gyász koromszinét,
S bizonytalan homályra enyhűl;
Honnan jön a varázs-mosoly,
Mely a vak éjszakába foly?
A hold emelkedik keletrűl...!
Tündér menyasszonyként, feje
Ezüstlő fürti földig érnek:
Förösztvén lágy hullámiban
Képével bujdosó kis érnek.
S a csöpp, enyhe harmat képében:
A szomju föld áldása lészen.
Keblem világa holdas éjszaka,
Hullámzó érzeménye csermely-ár,
A rózsafényű képzelet
Rezegve rajta mint a holdsugár;
S fölszíva tiszta csöppjeit:
Mint virágnak harmathullása,
Dal lesz szomjú keblem áldása,
És a dal engem boldogit.
-------------
Alusznak a füvek, virágok...[9]
Közöttök halkan énekelve csak
Az éji őr szalad sietve,
Az éber éji őr, a kis patak.
Lelkem viraszt, - miként az éji őr,
És messze jár gyors gondolattal.
Köszöntve éjfélt és korányt,
Harmatot, csendet, holdsugárt:
- Hangosan fel-felcsattan a dal...!
-------------
Csodás, nevetlen érzelem
Beszélget titkosan velem,
Mely öntudatlanúl kihoz
Sírok bogácskóróihoz.
Kit látogassak én meg itten?
Még nincsenek halottaim,
Szív-képek, ifju álmaim
Társalognak velem meghitten...![10]
El innét...! ott az én helyem, hol
A búgó vadgalamb lakik;
S meleg fészkében a csicsergő
Madárka dalrul álmodik:
Vadszőlős, fészkes halmokon,
Hisz én is dalról álmodom!
-------------
Az égre nézek, ott
Ezüst méhkas függ... teljes tiszta hold:
Körűle sűrű csillagraj röpes,
S ez égi méhek ajkirul,
Nyugalmas éjben édes méz csepeg,
A föld felé láthatatlanúl.
- S mi volna más
Az édes mézharmat, melyet szedek
Napkeltekor,
A csillogó erdőlombok felett?!
1846
(saját vers) - Bánat (Beküldő: mama)
2016-02-02 15:50:56
Bánat,szomorú nem lesz,
csak boldogság!
(saját vers)
(saját vers) - Mindig (Beküldő: mama)
2016-02-02 15:50:36
Mindig voltam bánatos,
most már
nem szeretnék!
(saját vers)
(saját vers) - Nem a (Beküldő: mama)
2016-02-02 15:50:16
Nem akarok bánatos lenni,
csak boldog!
(saját vers)
(saját vers) - Fáj (Beküldő: mama)
2016-02-02 15:49:56
Fájdalmat okoztál,
de én mindig
szerettelek!
(saját vers)
(saját vers) - Sírtam (Beküldő: mama)
2016-02-02 15:49:38
Sírtam,hogy
nem szeretsz
Édesem!
(saját vers)
(saját vers) - Sokat (Beküldő: mama)
2016-02-02 15:49:11
Sokat sírtam Rád,
hogy szerettelek,
de te nem!
(saját vers)
(saját vers) - Nem (Beküldő: mama)
2016-02-02 15:48:51
Nem értem,hogy miért
kellett elválnunk,
de békében lettem!
(saját vers)
(saját vers) - Nagyon (Beküldő: mama)
2016-02-02 15:48:29
Nagyon fáj,hogy már
nem leszünk többé
veled!
(saját vers)
(saját vers) - Téged (Beküldő: mama)
2016-02-02 15:48:03
Téged mindig gondollak,
régi szerelem,
csók!
(saját vers)
(saját vers) - Nem fe (Beküldő: mama)
2016-02-02 15:47:41
Nem felejtettünk el
egymástól,
csak gondolunk
egymásra!
(saját vers)
(saját vers) - Rom (Beküldő: mama)
2016-02-02 15:47:17
Romantika,szerelem,
csók ezt
elfelejthetetlen emlékünk!
(saját vers)
(saját vers) - Te megértő srác voltál (Beküldő: mama)
2016-02-02 15:46:38
Te megértő srác
voltál,
imádlak!
(saját vers)
(saját vers) - Te m (Beküldő: mama)
2016-02-02 15:46:17
Te megértetted,hogy
nekem fáj
a szívem!
(saját vers)
(saját vers) - Nem akarta (Beküldő: mama)
2016-02-02 15:45:57
Nem akartam problémát,
csak szerelmes
voltam beléd!
(saját vers)
(saját vers) - Szeretlek Téged (Beküldő: mama)
2016-02-02 15:45:35
Szeretlek Téged,
de békében
lettem veled!
(saját vers)
(saját vers) - Szép volt (Beküldő: mama)
2016-02-02 15:45:15
Szép volt
a romantikánk,
szerelmünk!
(saját vers)
(saját vers) - Jó (Beküldő: mama)
2016-02-02 15:44:55
Jólelkű,rendes
és romantikus
ember voltál!
(saját vers)
(saját vers) - Olyan kedves voltál (Beküldő: mama)
2016-02-02 15:44:33
Olyan kedves voltál,
hogy soha
nem felejtem!
(saját vers)