Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
(saját vers) - Mindig az (Beküldő: RÉKA)
2016-05-02 09:00:31
Mindig az a
legszebb perc-
amikor veled
töltöm!
(saját vers)
(saját vers) - Az (Beküldő: RÉKA)
2016-05-02 09:00:00
Az emberek előtt
Párként jelenünk
majd meg!
(saját vers)
(saját vers) - Leg (Beküldő: RÉKA)
2016-05-02 08:59:31
Legyen kapcsolat,
nincs
magány!
(saját vers)
(saját vers) - A boldogság szebbé (Beküldő: RÉKA)
2016-05-02 08:59:14
A boldogság szebbé
teszi majd
napjainkat!
(saját vers)
(saját vers) - Boldog (Beküldő: RÉKA)
2016-05-02 08:58:54
Boldog éveket
adok majd
neked!
(saját vers)
(saját vers) - Légy (Beküldő: RÉKA)
2016-05-02 08:58:35
Légy a Férjem,
Társam
örökre!
(saját vers)
(saját vers) - V (Beküldő: RÉKA)
2016-05-02 08:58:16
Veled egy
"mennyei"világba
kerültem Kedvesem!
(saját vers)
(saját vers) - Annyi csókot (Beküldő: RÉKA)
2016-05-02 08:57:49
Annyi csókot kaptam Tőled-
de ez is
kevés még nekem!
(saját vers)
(saját vers) - A boldog órák (Beküldő: RÉKA)
2016-05-02 08:57:18
A boldog órák,
percek soha
nem múljanak el!
(saját vers)
(saját vers) - Sz (Beküldő: RÉKA)
2016-05-02 08:56:57
Szerelmes nő vagyok-
sok boldog
órával!
(saját vers)
(saját vers) - Em (Beküldő: RÉKA)
2016-05-02 08:56:30
Emlékeimben őrzöm
a tegnapi
együttlétünket!
(saját vers)
(saját vers) - F (Beküldő: RÉKA)
2016-05-02 08:56:02
Fülemben hallom még
a szerelmi
vallomásodat!
(saját vers)
(saját vers) - S (Beküldő: RÉKA)
2016-05-02 08:55:29
Számon érzem
és őrzöm
csókjaidat!
(saját vers)
(saját vers) - S (Beküldő: RÉKA)
2016-05-02 08:55:07
Szívemben érzem
még a tegnapi
találkozásunk
emlékét!
(saját vers)
Bajza József - ÉDESSÉGEK. (Beküldő: VENDÉG)
2016-05-02 08:53:56
Kinom mi mély, lángom mi nagy,
Látod, mégis kegyetlen vagy,
Jövél, s elrablád szívemet,
Szólál, s elrablád lelkemet.
Rajtad hó-, rózsa-, égszinek
Egymással harcra keltenek:
E harc között én meghalok,
Ha nem segélnek angyalok.
Szivem dobog a kék szinért:
Egy pár szem fejtse meg: miért?
Kökényszemek, oh húnyjatok!
Sugártokban elolvadok.
Délben vagy éjtszaka,
Reggel vagy estvelen.
Egem szép csillaga!
Mindig te vagy jelen.
Bajza József - A VIOLÁHOZ. (Beküldő: VENDÉG)
2016-05-02 08:53:35
Hervadj, hervadj száradon,
Mit nevetsz reám?
Nincs kinek letörjelek,
Hervadj, violám!
Gondosan neveltelek
Ablakom megett,
Reggel, estve öntözém
Barna földedet:
Felvirúlál, s ég mosolyg
Kéklő kelyheden,
Ah de az, kinek virúlsz,
Elhervadt nekem.
Sír nem vette tőlem el,
Örvény habja nem:
Él, de másnak karja közt
Él a hűtelen.
Néma búba' gyászlom őt
Mint halottamat,
Míg a gyász nem oltja el
Kínos lángomat.
Hervadj, hervadj száradon,
Mit nevetsz reám?
Nincs, kinek letörjelek,
Hervadj, violám!
Bajza József - HOZZÁ. (Beküldő: VENDÉG)
2016-05-02 08:53:11
Ha jősz, lángok emésztenek;
Ha mégy, kinok öldöklenek;
Éltem csak gyötrelem.
Jőj és ne menj, s napom virad,
Vagy menj s ne jőj, úgy nyugtomat
Siromba' meglelem.
Bajza József - KÉK SZÍN. (Beküldő: VENDÉG)
2016-05-02 08:52:42
Más dicsérje a setét,
Sárga, zöld szín kellemét;
A kék szín kedves nekem,
Mint virúló életem.
Kék az esti tűnemény,
A szivárvány, a remény,
A kis emlény kelyhe kék,
Melyért a szív lángol, ég;
Kékek a csermelyhabok
Kikben a szent menny ragyog;
S kék szemed, szép Emmike,
Te szív legkedvesbike.
Bajza József - LYÁNYKA GYÖTRELME. (Beküldő: VENDÉG)
2016-05-02 08:52:19
Oh égető kín,
Oh gyötrelem
Viszonláng nélkül
A szerelem!
Felettem éj, nap
Sötét ború,
Szemembe, könnyek,
Szivembe' bú.
Nem érti titkos
Küzdésimet,
Kit lelkem óhajt,
Lelkem szeret.
Keblembe' dúl, forr
Vágy, félelem;
Gerjelmim önkényt
Fedezgetem.
S ah nincs oly Isten
Ki sejtené,
Ki néma nyelvem
Megfejtené.
Kereng a tér föld,
Az ég velem;
Nyugalmam, enyhem
Nem lelhetem.
Oh égető kín
Oh gyötrelem
Viszonláng nélkül
A szerelem!
Bajza József - MEGELÉGEDÉS. (Beküldő: VENDÉG)
2016-05-02 08:51:54
Mit nekem ti hír s szerencse
Tűnedékeny álmai!
Gazdag dús palotája,
Lengeteg pórnép csodája,
Mit nekem ti büszke hősek,
Fény s dicsőség rabjai!
Vívjatok ti koszorúkat
Vérpályátok mezején,
Hágjatok csillámtetőre
Hol bölcs címet nyer a dőre:
Kis hajlékom enyhhelyéből
Nyúgott szívvel nézlek én.
A felettem földerengő
Bíbor hajnalfellegek,
A mező kies viránya,
Egy elzárt vidék magánya
S holdragyogta forrás engem
Szebb örömre intenek.