Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
(saját vers) - A boldogtalanság (Beküldő: RÉKA)
2015-10-08 08:41:23
A boldogtalanság
miatt
szomorú vagyok!
(saját vers)
(saját vers) - A boldog (Beküldő: RÉKA)
2015-10-08 08:40:53
A boldogtalanság
miatt lázad
a szívem!
(saját vers)
(saját vers) - Nem bírok (Beküldő: mama)
2015-10-08 08:40:23
Nem bírok estéig,
csak ha már
velem töltesz!!
(saját vers)
(saját vers) - Estén (Beküldő: mama)
2015-10-08 08:39:51
Estén szép romantika,
szerelem
és csók lesz!
(saját vers)
(saját vers) - Várlak estére (Beküldő: mama)
2015-10-08 08:39:22
Várlak estére,
hogy veled
töltsek éjszakát!
(saját vers)
(saját vers) - Kérlek (Beküldő: mama)
2015-10-08 08:38:50
Kérlek ha jössz
estére,
légy romantikus
Picim!
(saját vers)
(saját vers) - Romantikus (Beküldő: mama)
2015-10-08 08:38:05
Romantikus vacsora,
szép esti
szerelem lesz
köztünk!
(saját vers)
(saját vers) - Ma este (Beküldő: mama)
2015-10-08 08:37:32
Ma este veled
élek és töltöm
a szép esti
romantikát!
(saját vers)
(saját vers) - Szeretném (Beküldő: mama)
2015-10-08 08:37:06
Szeretném veled
tölteni ma
estét!!
(saját vers)
(saját vers) - Imádom (Beküldő: mama)
2015-10-08 08:36:38
Imádom,ha ilyen
szenvedélyes
és romantikus
vagy!
(saját vers)
(saját vers) - Szenvedélyes (Beküldő: mama)
2015-10-08 08:36:15
Szenvedélyes voltál
Picim,
imádlak!
(saját vers)
Tóth Árpád - BE SZÉP AZ ÉG... (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:35:52
Be szép az ég bíborló baldachinja,
S be jó alant heverni szemlehunyva,
A csend szól, mintha hegedühang hullna,
Hegedül a csend, hűs arany a húrja,
Hallgatja a szív, elalszik a búja,
Álmodik a szív, s az álmot nem unja.
Mindent megun a szív, szerelmet is,
Pénzt is, kacajt is, hűvös kertet is,
A bú bakján ül, mint egy bús kocsis,
És hova hajtson, nem tudja, a hűs
Estén, és elbóbiskol néha s kis
Álmok ringatják...

1913
Tóth Árpád - BOLDOG CSÖND (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:35:28
Ó, boldog a kis lusta tó,
Szelíd képeket ringató,
Partja virágtól roskadó,
S ha este jön a posta-ló,
Bús nagy feje rádől s mohó,
Hűs kortyot inni néki jó.
És boldogok a fellegek,
Mily könnyü mind! Mind fenn lebeg!
Milyen halványan lengenek!
Álomraj és sóhajsereg,
Ha emberszívből felremeg,
Nem ily szelíd. A szív beteg.
És boldogok a vén fenyők,
Hullámos, dús, zöld függönyök,
Mögöttük alkony jajja nyög,
S boldog e jaj a lomb mögött:
Szent, terhes alkony, most szülöd
Áldott leányod, ő a Csönd.
Őt várom, vak már a szobám,
A négy fal roppant halovány.
S jön a rejtelmes, néma lány,
Megcsókolja hűsen a szám.
Szivem megáll s boldog. Talán.
1913
Tóth Árpád - ESTI KERTBEN... (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:35:00
Esti kertben űlünk
Hallgatag,
Csend csobog körűlünk,
Halk patak,
Mint szomoru fűzfák szelíd domboldalban,
Halk patakra halkan
Hajlanak.
Fönt a szép ezüst ég
S hold lobog,
Istenem, leszünk még
Boldogok?
Kebleden a fejem:
Jó volna örökké ezen a kis dombon
Szívedet hallgatnom,
Hogy dobog.
1913
Tóth Árpád - MA LELKEMET... (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:34:38
Ma lelkemet libegni bontom,
Mint zászlót zúgat szűzi szél,
Kitűzve büszke bástyaponton,
Magasra leng a horizonton,
És leng s ragyog és leng s zenél.
Ragyog és leng, mint drága kelme,
Melyet ha duzzaszt tiszta lég,
Úgy csattog, mintha énekelne,
S mint nagy selyemszárny, égbe kelne,
S kék keblére zárná az ég.
1913
Tóth Árpád - NON PIU LEGGEVANO... (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:34:10
Újra indult a vérző Poklon át,
De a bíbor ködökben bujdosó jaj
Körén tünődve mély és hosszu sóhaj
Szállt ajakára, s a bús toll megállt.
Francesca bűnét, a könnyes csodát
Idézte: mint olvastak Paolóval,
Mint tört reájuk könyvük buja szóval,
És aznap már nem olvastak tovább.
S Dante szemén, mint szikkadt kútgödör
Setétjén egy rég elmerült vödör,
Halk, furcsa bánat csillan fel remegve.
Egy forró, késő könnycseppet hozott:
Ó, ifju vágy, édes és átkozott!
S a Költő nem írt többet aznap este.
1913
Tóth Árpád - DANTE (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:33:51
Írt lázasan... S míg áldott tolla siklott,
Úgy rémlett: vérző szívvel csakugyan
Bejárja a bús, bíboréjü poklot,
S eléje két szomoru árny suhan,
Mint gerlepár, édes fészekre vágyva,
Fáradtan, halkan, csöndben, lassudan.
Az egyik a Francesca karcsu árnya,
Fehér vállát csapkodja szennyes orkán,
Védőn simul hozzá bús arcu párja,
S beszél az asszony, mézes alkony-órán
Hős Lancelotról, mint olvastak ők,
Mint reszkettek Ginevra bűnös csókján,
Hogy fordult egyet a világ velök,
Hogy égett a kettőjük ifjú teste,
Míg csókra összehajlott a fejök,
S hogy nem olvastak többet aznap este...
1913
Tóth Árpád - ŐSZI KÉRDÉS (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:33:18
Jártál-e mostanában a csendes tarlón este,
Mikor csillaggal ékes a roppant, tiszta tér,
S nagy, lassú szekerek ballagnak haza, messze,
S róluk a szénaillat meghalni visszatér?
És fájt-e, amíg nézted a nyárfát révedezve,
Hogy reszket agg feje, az ezüstös fehér,
S hogy édes életednek újra egy éve veszve,
Mert viszi már Szeptember, a nagy szénásszekér?
S ültél-e elfáradva kemény, útmenti kőre,
Merőn bámulva vissza az elvakult időkbe
És feldöbbenve: jaj! ha most ledőlnél halva!
S eszméltél-e fel árván az éji hidegen,
Mikor a késő szellő, mint kósza, idegen
Eb, lábadhoz simult, s bús kezeidet nyalta?
1913
Tóth Árpád - SZEMBEN A FENSÉGES... (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:32:55
Szemben a fenséges, esti hegyekkel,
A lassan omló folyam mellett,
Kinek mutogatod
Drága termeted, drága melled?
Gondolsz-e arra, hogy odafent,
Millió mérföldjein túl az égnek,
Örök csillagok roppant
Villanylángjai égnek,
Gondolsz-e arra, hogy körül
A vén föld szörnyű torokká feszül tágan,
S lények milliói szenvednek,
Tünődnek, véreznek ma este a világban,
Kinek mutogatod hát
Bájaid, a sok kicsi kincset,
Elfojthatja-e szegény pazarságod
Az ezer hörgő, vajúdó, fájó nincset?...
1913
Tóth Árpád - SZEMÉRMETLEN S BÁTOR LÁNGOK AL (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:32:28
Szemérmetlen s bátor lángok alatt,
Mik feltépik a sötét és bánatos estet,
Feldíszlik a korzón drága tested,
Mint ki diadalkapuk felé halad.
Ó, asszony! e komoly és sötét hegyekkel szemben!
Ó, asszony! a lassan omló ezeréves víz mellett!
Kinek a szavát vágyod,
Hogy a füledbe zengjen?
Kinek ring drága termeted és melled?
Jön-e hozzád alázatosan
Egy férfi, bódult, szegény,
Hogy lehozza neked a csillagokat,
Mik nemde csak teérted
Ragyognak a végtelen egén?
1913