Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
(saját vers) - Hi (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-30 09:25:32
Hiányzol,hogy
nem vagyok
Édesemmel!
(saját vers)
(saját vers) - D (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-30 09:25:08
Drágám!
Téged szeretlek
legjobban!!
(saját vers)
(saját vers) - N (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-30 09:24:50
Ne hagyj el
örökre
Drágám!
(saját vers)
(saját vers) - I (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-30 09:24:30
Imádok szeretni
veled
örökre!
(saját vers)
(saját vers) - S (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-30 09:24:04
Szeretek veled
lenni,
imádlak!
(saját vers)
(saját vers) - N (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-30 09:23:44
Nézlek és
csodállak
Drágám!
(saját vers)
(saját vers) - S (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-30 09:23:29
Szerelmes vagyok,
amikor nézlek!
(saját vers)
Petőfi Sándor - KIS MENYECSKE, SZÉP KIS MENYEC (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-30 09:22:47
Kis menyecske, szép kis menyecske!
Hej, miért vagy te már menyecske?
Ha te még nem volnál menyecske:
Nem volnék én kétségbeesve.
Nem választottál meg uradnak,
Mert nem vagyok se' szép, se' gazdag.
Van most urad, módos, takaros -
Módos, takaros, de haragos.
Nem tudom, szereted-e őtet?
De tudom, nem szeret ő téged.
Nemcsak hogy szerelmet nem ismer,
Szegény menyecske, még meg is ver.
Ha megunod ezt az életet,
Tedd a kezembe a kezedet,
Menjünk ki a Duna partjára,
Ugorjunk együtt a Dunába!
Pest, 1844. június
Petőfi Sándor - EZ A VILÁG AMILYEN NAGY... (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-30 09:22:19
Ez a világ amilyen nagy,
Te, galambom, oly kicsiny vagy;
De ha téged birhatnálak,
A világért nem adnálak!
Te vagy a nap, én az éjjel,
Teljes teli sötétséggel;
Ha szivünk összeolvadna,
Rám be szép hajnal hasadna!
Ne nézz reám, süsd le szemed -
Elégeti a lelkemet!
De hisz úgysem szeretsz engem,
Égjen el hát árva lelkem!
Pest, 1844. június
Petőfi Sándor - NEM NÉZEK ÉN, MINEK NÉZNÉK? AZ (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-30 09:21:55
Nem nézek én, minek néznék? az égre;
Belenézek kedvesem kék szemébe.
Kedvesemnek kék szemében van egem,
Onnan süt rám tiszta napfény melegen.
Nekem ez a világ nem is kellene,
Ha nem volna kedvesem két kék szeme;
Ez az egy szép, ami van a világon,
Ezen a rút, ezen a csúf világon.
Ne nézzetek kedvesemnek szemébe!
Ne ejtsetek engemet a kétségbe!
Féltve őrzöm, féltve őrzöm kincsemet,
A leggyönyörűségesebb kék szemet.
Pest, 1844. június
Petőfi Sándor - ELVENNÉLEK ÉN, CSAK ADNÁNAK... (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-30 09:21:30
Elvennélek én, csak adnának,
De hiába szólok anyádnak!
Megtagadja tőlem kezedet;
Nem tudom, az oka mi lehet.
Olyan háborodott az elmém!
Sokszor sírnék, ha nem szégyelném.
Mért nem vagyok felhő az égen?
Sírnom akkor nem volna szégyen.
Miért nem termettem búzának!
Aratás van, most levágnának;
Nem kellene soká szenvednem
Ebben a keserves életben.
Pest, 1844. június
Petőfi Sándor - ÁRVALYÁNYHAJ A SÜVEGEM BOKRÉTÁ (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-30 09:20:54
Árvalyányhaj a süvegem bokrétája,
Árva leány a szerelmem violája;
Azt magamnak kinn a pusztán szakasztottam,
Ezt magamnak a faluban választottam.
Gyönyörű kis szőke leány a kedvesem,
De hogy jó lesz, még abban sem kételkedem.
A kék virág tiszta búza között terem,
Mátkámnak is kék virág van a szemiben.
Lacháza, 1844. június
Petőfi Sándor - TE SZIVEMNEK SZÉP GYÖNYÖRŰSÉGE (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-30 09:20:26
Te szivemnek szép gyönyörűsége,
Mért van szivednek kőkeménysége?
Csakugyan meg akarsz,
Meg akarsz ölni hát?
Vagy mért nem enyhíted
Szeretőd fájdalmát?
Szeretőd vagyok én, hű szeretőd,
Elmondhatom isten, ember előtt;
De azt is mondhatom,
Hogy ez a világ nagy,
S a világon te a
Legkegyetlenebb vagy.
Dunavecse, 1844. április-május
Petőfi Sándor - ZSUZSIKÁHOZ (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-30 09:19:57
Kicsinke szőke kis leányka,
Az én szerelmem nagy!
És tárgya e nagy szerelemnek
Kis szőke lány, te vagy.
Mit mondasz erre szőke kislány?...
De ez csak fele még.
Azon volnék én, hogy te lennél
Énnékem feleség!
Eljössz-e hozzám? el?... szépséges
Szép fejkötőt veszek,
S csak azt mondom: kimondhatatlan
Hüséges férj leszek.
Őrzöm szemem fényét, de téged
Még jobban őrzelek,
Hogy drága egészségednek ne
Ártson hideg, meleg.
Ott fenn lakunk Pest városában,
Az élet ott vig ám!
De az atyushoz is lejárunk
Kivált pénzfogyatán.
Hogy suttogják majd, ha az utcán
Végigmegyek veled:
Petőfi felesége!... Erről
Csinál szép verseket.
Csinálok ám teringettét is,
Hogy bámulnak bele!
Maholnap egész Magyarország
Nevemmel lesz tele.
Ugy estenként csak nekiűlök,
Te meg majd azalatt
Lefekszel szépen s melegíted
Előre ágyamat.
S ha elkészűl egy-egy dicső vers,
Én is levetkezem,
Hozzád simúlok és azt mondom:
Menj beljebb, gyermekem!
Igy éldegélnénk... hát csak ennyit
Akartam mondani.
Mit szólsz rá szőke kislány, lesz-e
Belőle valami?
Dunavecse, 1844. április-május
Petőfi Sándor - ÉJJEL (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-30 09:19:29
Kinézek én, benéz a hold
Szobámnak ablakán:
Sugárait szerelmesen
Mosolygva hinti rám.
Szegény bohó! mit kandikálsz
Olyan szerelmesen?
Avvagy talán azt gondolod,
Hogy képedet lesem?
Eszem ágába' sincs biz a,
Hogy téged nézzelek.
Isten hirével elmehetsz -
Mit gondolok veled!
Ott általellenben lakik
Az én kedves babám;
Azt várom én, ha valahogy
Még megpillantanám.
Dunavecse, 1844. április-május
Petőfi Sándor - ZSUZSIKÁHOZ (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-30 09:18:50
Ne hozd, ne hozd azt a bort, kisleány!
Hisz már a nélkül is részeg vagyok -
Megrészegített kellemed,
Fölfordította eszemet,
Nem ihatom... nem kell... sok, ami sok.
Vagy a borban szerelmet hozsz talán?
Azt, angyalom?... szerelmedet?... nekem?...
Úgy addsza azt a poharat.
Iszom, míg egy csepp sem marad,
Legyen bár méreg, addsza, lenyelem!
Dunavecse, 1844. április-május
Petőfi Sándor - ÁLMODOM-E? (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-30 09:18:31
Álmodom-e?
Vagy látok igazán?
S akit látok,
Tündér-e vagy leány?
Akár leány,
Akár tündér lenne,
Mit bánnám én,
Csak belém szeretne!
Dunavecse, 1844. április-május
(saját vers) - Imádlak (Beküldő: RÉKA)
2016-03-30 09:16:28
Imádlak örökre
Téged Drága
Szívem!
(saját vers)
(saját vers) - Csak boldog,s (Beküldő: RÉKA)
2016-03-30 09:16:01
Csak boldog,
szerelmes ember élete
lehet békés,
kiegyensúlyozott!
(saját vers)
(saját vers) - Szerelem (Beküldő: RÉKA)
2016-03-30 09:15:30
Szerelemből.szeretet lesz,
ha megöregszünk!
(saját vers)