Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
(saját vers) - Kedvesem (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-14 07:48:32
Kedvesem Értem,
én Ő érte
élek már
csak!
(saját vers)
(saját vers) - Le (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-14 07:48:10
Lelkünkben a béke,
egymáshoz
ragaszkodás
él!
(saját vers)
(saját vers) - 2 szívet (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-14 07:47:46
2 szívet
a szerelem
egybekötött!
(saját vers)
(saját vers) - Szíve (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-14 07:47:21
Szívemben
öröm
honol!
(saját vers)
(saját vers) - Nagyon (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-14 07:47:00
Nagyon tetszik
és szerelmes
vagyok!
(saját vers)
(saját vers) - Olya (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-14 07:46:36
Olyan hűséges leszek hozzá,
mint a
"puli kutyus"!
(saját vers)
(saját vers) - Kap (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-14 07:46:02
Kapcsolatunkat
aranykarikával
pecsételem
meg!
(saját vers)
(saját vers) - O (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-14 07:45:37
Orgonavirágzáskor megkérem
a kezét!!!!
Imádlak!
(saját vers)
(saját vers) - Boldo (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-14 07:45:13
Boldog ember vagyok,
hogy Kedvesemre
találtam!
(saját vers)
(saját vers) - S (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-14 07:44:53
Szenvedélyes nő,
imádom
Őt!
(saját vers)
(saját vers) - Ő (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-14 07:44:28
Ő mindig szeret,
velem él
örökre!
(saját vers)
(saját vers) - Szerény (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-14 07:44:07
Szerény,aranyos
az Én
Barátnőm!
(saját vers)
(saját vers) - Ill (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-14 07:43:46
Illatos,mint
a jácint!
IMÁDLAK!
(saját vers)
(saját vers) - Szép (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-14 07:43:25
Szép tavaszi
virágszál
a Kedvesem!
(saját vers)
Gyóni Géza - ÁLOMKIRÁLY (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-14 07:42:17
Amért nem halljátok soha
Békétlen, bús panaszkodásom,
Azt hiszitik, hogy ostoba
Elégedettség hallgat számon?
Amért szemem egykedvűen
Pihen a gazdagok fogatján,
Azt hiszitek ugye felőlem,
Ez a daróc kedvemre van tán?
Selyem zenéje hogyha zajlik
És illat csap meg, asszonypárás,
Azt hiszitek, hogy nem nyilallik
Szivembe százszor gyilkos fájás?
És hermelint, kincses palástot
Ha látok kancsal úri ökrön,
Azt hiszitek, mert nem látjátok,
Nem szorul össze torkom, öklöm?
Kastély márványát irigy szemmel
Míg símítom, majd szétmállasztom,
És irtózattal keresem fel
Hónapos, hideg koldus vackom.
Reszketnek akkor a dalok,
A rongyosak és hízelegnek.
Mind körülszáll, becéz, gagyog
S kedvembe jár, mint nagy betegnek.
Öltöztetnek hamar selyembe,
A kópék egy szép álomasszonyt,
Selymével lágyan az fedez be
S csókol, csókol, míg el nem alszom.
S akkor királyok bibora
Födi vállam és úgy pompázom...
Azért nem halljátok soha
Békétlen, bús panaszkodásom.
Gyóni Géza - NEM ÁRTUNK MÁR... (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-14 07:41:50
Nem ártunk már soha egymásnak
Ezzel a szerelemmel.
És nem érünk soha csudákat
Ilyen kinyitott szemmel.
Okosak vagyunk mi nagyon.
Csók, mámor csak kerülget.
Tudjuk, ha hálójába von,
Elvesztjük mindenünket.
Kell neked ez a csóktalan kéz.
Szép vagy és nagy az árad.
Sirva átkozója te nem lész
Ennek a józanságnak.
Beterít virággal az élet.
Hideg virág jut bőven.
Szép szobra a szivtelenségnek
Eredj, eredj te tőlem.
Gyóni Géza - CSÓKTALANUL (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-14 07:41:26
Nem csókoltalak meg soha.
S tán nem is foglak megcsókolni.
A csókért meg kell robotolni -
Bolond sor, de világ sora.
Nap ér napot. Már késő is tán
A csókodért futnom maholnap.
A jobb futók előbb csókolnak
S én, haj, hátul maradtam lustán.
Gyepágyakon lepett a hajnal...
Ó szép volt mégis álmodozni!
Ó szép volt mégis álmot hozni
Selyempilládra édes dallal.
Nem csókoltalak meg soha.
S átkozhatom magam ezerszer -
Ha újra kezdhetném még egyszer:
Csak csóktalan futnék tova.
Gyóni Géza - TE NEM LEHETSZ... (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-14 07:41:05
Te nem lehetsz soha az enyém.
Te nem lehetsz sohase másé.
Te nem lehetsz a magadé sem.
Enyém vagy mégis mindörökre.
Titkos nézések, halk beszédek,
Ha más hallja is, nékem szólnak.
Nekem beszél a kacagásod
S a könnyeid nekem beszélnek.
Titkod tenéked nincs előttem.
Nekem meggyónod minden vétked,
S amit magad előtt is rejtesz,
Titkok titkát nekem bevallod.
Én állok közted és közötte,
Aki eljő, hogy leszakítson.
Mindegy, ki lesz, mert nem lesz senki.
Engem ölelsz, ha megölelnek.
Te nem lehetsz soha az enyém.
Te nem lehetsz sohase másé.
Te nem lehetsz a magadé sem -
Enyém vagy mégis mindörökre.
Gyóni Géza - TUDOM, MIÉRT (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-14 07:40:40
Mikor tengertakaróját
A Napisten összevonja -
S az Éj lánya holdvilágnál
Csillagot varr felhőrongyra;
Magadra zárt lányszobádban
Míg percegve huny a lámpa -
Tudom: értem jő a fényes,
Az áruló, visszatartott,
Meleg könnycsepp szempilládra.
Mikor nászi sátorából
Pirulva lép ki a hajnal,
S szép társához, hozzád tér be
Titokoldó madárajkkal
És hajadra és karodra
Ejti első harmatcsókját,
Tudom: azért sóhajtasz fel
Szűzpirosan mosolyogva:
Azt álmodtad, én hajlok rád.
S mikor fényes utca során
Meglibben egy ruha fodra,
S én ujjongva, szivdobogva
Ráismerek alakodra -
Tudom: az út más felére
Azért mégy át csak sietve,
Hogy szédítő, állhatatlan,
Titkos, édes nagy parancsra
Ne borulj a kebelemre.
Gyóni Géza - A SZIVEM (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-14 07:40:18
Tégy félre most minden álarcot.
Templomba lépsz, édes szerelmem.
Dalomnak orgonája harsog.
Nincs képmutató közeledben.
Pogány hely ez. Meg nem riaszt itt
Irigy szem vércserebbenése.
Jó helyt vagy itt. Az ajtót őrzi
A büszkeségem lándzsaéle.
Néhány él benne, magamfajta,
Akiket megcsúfolt az élet.
Jó lelkek ők, mert szenvedők.
Lépj be! Ezektől nem kell félned.
A szivem ez a pogány templom.
Neked kitárom szentek szentjét.
Álom-terítő az oltáron,
És képed benne csak a szentkép.
Körötte bíborszin pompában
Álomkincsek halomba hordva.
És hajnalonként, áldozáskép,
Dal fonódik a homlokodra.
Valaha, régi mesekorba
Benne lakott egy istenasszony.
Az hagyott benne ennyi kincset
S én most mindet terád pazarlom!