Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
Kosztolányi Dezső - Finale (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-23 09:20:54
1
A néma őszi tájra nézek.
Ajkam lezárt és hallgatag.
A szürke égen pár madár száll,
rám ritkuló fák hajlanak.
Nem nézek hátra, ámde érzem,
mögöttem áll egy lányalak.
Ő is a ritka fákra bámul
s éppily merengő, hallgatag...

2
Ma újra felsír a szivemben
egy ősi, elfeledt rege,
oly egyszerű, oly tiszta hangú...
Vajon, vajon megérted-e?
Tavaszkor egy ifjú leányka
csokrot adott egy férfinek
- kék ibolyát, örök szerelmet -
aztán kevély lett és hideg.

3
Ó mennyi ábránd háborítja
e szép, e csöndes életet.
Tündérruhákba jönnek, aztán
ellengenek szivünk felett.
Egy szép mosoly, egy kézszorítás
illatlehellő fák alatt...
És vége lesz a bús regének,
egy sír, mi abból megmarad.
Kosztolányi Dezső - Tíz év után (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-23 09:19:54
Amerre járok,
amerre nézek,
felém susog
a hűs enyészet,
bedőlt siroknál
búsan bolyongok,
holdfényben úsznak
fönn a falombok.
Amerre nézek,
amerre járok:
egy-egy üres hely,
egy friss sir-árok,
ma is mulatnak
s sírhalmot ásnak!
Bohó világa
a változásnak!
Amerre nézek,
amerre járok,
hívnak a szőke,
bús délibábok,
a csalfa múltból
hiú jövőbe -
küszködve bukni
mindég előre!
Amerre járok,
amerre nézek,
egy új reménytől
mindenki részeg,
s én tépelődöm
e szép világon...
Talányos élet,
talányos álom!...
Kosztolányi Dezső - Csomagold be mind (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-23 09:19:16
Csomagold be mind, ami volt, ami régen
volt, ami édes, mind csomagold be,
ami több, mint játék, szerelem, több, mint
élet is, a kincseim csomagold be,
régi szavam, az aranyt, kevélyen
csengő rímeim, melyekkel magasan
röpültem a többi fölött, s ékes igéim,
mind-mind csomagold e batyuba,
abba, amit hoztam, s hagyd az úton másnak,
hogy hősi-igazul járjak egyedül,
egyszerű ember az egyszerű földön,
s meztelenül legyek, amint megszülettem,
meztelenül legyek, amint meghalok.
Nyugtalanok az én reggeleim, és éjjel
hatalmas hang kiabál újra belőlem.
Ruhátlan és hústalan zúg el a lelkem,
nem illik hozzá az ifjúi parádé.
Úgyse soká tart már számomra e földi
vándorlás, tíz évig vagy húsz évig, aztán
elromlik a test, mely zárja hüvelyében
lelkemet, és egészen lélek leszek. Adj hát
vetkőzni most erőt, érezni e kevés
időre magamat s a világot, te nagy
igazság, szeretet s még nagyobb igazság,
fájdalom. Te adj a szemeimre könnyet,
mert könny nélkül én csak nem-látó, vak vagyok.
Kosztolányi Dezső - Az alkonyathoz (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-22 08:48:22
Szivem szivéből szól a dal
S remegve a homályba hal.
Beléd te pompás, bús borongás,
Mely tört szivünknek álmot ad:
Elérhetetlen, röpke szellem
Ó alkonyat!
Lassan teríted szerteszét
Az éj szagos, kék szőnyegét
S könnyezve véded a kiégett
Fáradt, beteg virágokat.
Te lengve tűnő, jószivű nő
Ó alkonyat!
Lábujjhegyen jössz s vérezőn
Járkálsz a harmatos mezőn
S sötét hajadban olthatatlan
Lobban fel a fény újolag
S hull, hull a szikra árnyaidra
Ó alkonyat!
Halkan kopogsz az ablakon
S kérded, miért nem alhatom.
S én felzokogva fátyolodba
Rejtem könnyázott arcomat
S füledbe súgom, hogy mi bú nyom
Ó alkonyat!
Átfogsz karoddal csendesen
Lecsókolod égő szemem
Éjszínű fátylad csendbe rám csap
S a szenvedésem ellohad.
S csókol, ölelget enyhe csended
Ó alkonyat!
1905
Kosztolányi Dezső - Szerenád (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-22 08:47:58
A kormos égből lágy fehérség
szitálja le üres porát.
Didergve járok ablakodnál
a hófehér nagy úton át.
S amint megyek itt éji órán,
lépésem mégsem hallható,
mert zsongva, súgva, és zenélve
halkan szitál alá a hó.
S körülvesz engem, zordon árnyat
egy hófehér, szelíd világ:
angyalpárnáknak tollpihéje,
zengő, szelíd melódiák,
habpárna selymén szunnyadó arc,
mit angyalok fényszárnya ó,
minek szelíded altatóul,
halkan zenél a tiszta hó.
Oly mély a csend, a város alszik,
mind járjatok lábujjhegyen!
Pihék, zenéljetek ti néki,
hogy álma rózsásabb legyen.
Egy hófehér hálószobává
változz át csendes utca, ó!
Fehér rózsákként hullj az éjben
reá, te szálló, tiszta hó!
1905
Kosztolányi Dezső - Szerelmi dalok (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-22 08:47:29
1
Nedves ködökbe gerjed
a csendes éjszaka,
s átlengi már a kertet
a hold sugárzata.
Szélcsendes a nagy éjjel,
nem mozdul a levél,
s a csend szelíd beszéddel
a múltakról regél.
Ma újólag szeretlek,
ma újra búsulok.
Eszembe jár szerelmed,
az édes búcsucsók.
S a néma messzeséget
vadul átszárnyalom.
Egy lázas álom éget,
s kitárom a karom.
2
Küzdtem sokáig ellened,
te gyászruhás, halvány leány,
te éjhajú, te reszketeg.
Szivem minden tehert lehány,
s vérezve szólok: győzelem,
amíg bilincset raksz reám.
Győztél te rajtam, életem,
s most már tied vagyok, tied,
imám rebegve tördelem.
Csak hallgatom verő szived,
sötét ruhádba szédülök,
és arcomat láz festi meg.
1905
(saját vers) - Ne hagy (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-22 08:46:29
Ne hagyj el engem,
hogy egyedül
maradjak!
(saját vers)
(saját vers) - C (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-22 08:46:10
Csókod mindig
édes és
imádlak!
(saját vers)
(saját vers) - I (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-22 08:45:46
Imádom örökre
Téged,
Szívem!
(saját vers)
(saját vers) - T (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-22 08:45:08
Tudod Szívem,
nagyon imádlak
Téged!
(saját vers)
(saját vers) - C (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-22 08:44:50
Csókja édes,
forró
csók!!!!
(saját vers)
(saját vers) - Kedvesem (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-22 08:44:35
Kedvesem alakja,
olyan karcsú,
mint a nádszál!
(saját vers)
(saját vers) - I (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-22 08:43:31
Imádom a szép
nőt,
mint Páromat!!!!
Szeretlek!
(saját vers)
(saját vers) - B (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-22 08:43:09
Bomba szép
nő a
Párom!
(saját vers)
(saját vers) - Érzel (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-22 08:42:53
Érzelmeink
szívünkből
erednek!
(saját vers)
(saját vers) - Szen (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-22 08:42:34
Szenvedélyes szerelmünk
csodálatos!
(saját vers)
(saját vers) - M (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-22 08:42:17
Mi szerelmünk
örök,
csodálatos!
(saját vers)
(saját vers) - Forró nyáron (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-22 08:42:01
Forró nyáron
találtunk
egymásra!
(saját vers)
(saját vers) - Szerelmünk ö (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-22 08:41:39
Szerelmünk önzetlen
egymás
iránt!
(saját vers)
(saját vers) - S (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-22 08:41:14
Szerelmünk
örök
lesz!
(saját vers)