Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
Várnai Zseni - Álmok... (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-17 10:04:16
Vasárnap csöndje
sutyorog köröttem.
Föl keljek?
Ne keljek?
oly messziről jöttem
az álmok ködéből,
hol szárnyaim nőttek,
és neki vágtam
az örvénylő levegőnek.

Mi mindent álmodtam!
Már szinte el feledtem,
csak úsztam a levegőben
ez maradt meg bennem,
oly könnyen repültem,
szinte testetlen voltam,
hol merre lebegtem?
Tán' éppen a holdban.
A földre lenéztem;
kék csillagot láttam,
különös álmokat
álmodom mostanában.
Várnai Zseni - Ki a legszebb a világon? (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-17 10:03:55
Tündöklésem szép idején
nem néztem a tükörbe én,
két kisgyerek szemefénye
volt az arcom tükörképe,
s szólt a szívem: - Édes lányom,
ki a legszebb a világon?
- Te vagy a legszebb, anyám,
hidd el nékem igazán!
- Édes fiam, mondd meg nékem:
ki a legszebb e vidéken?
- Édesanyám, Kedvesem,
nincs nálad szebb, senki sem! -
Csillagtükrön néztem arcom,
mint egy tündér királyasszony,
aki hol volt... hol nem volt...
de ez nagyon régen volt.

Fiam elment messzeségbe,
nem nézhetek a szemébe,
s másnak mondja: - Kedvesem,
nincs nálad szebb senki sem!...
Kislányomból kisasszonyka,
csillagszeme rám ragyogja,
mint egy fényes tükörkép:
- Szebb a jóság, mint a szép!
Tó tükréhez megyek s kérdem,
ki a legszebb a vidéken?...
Tó tükrét a szél kavarja,
arcom girbe-gurba rajta...
- Hamis a tó! - Futok messze,
csorba tükör a kezembe,
csorba tükör felel nékem:
- Nem az vagy már, aki régen!

Kedves, öreg Szülőanyám,
Te mondjad meg, de igazán,
elhervadtam, csúnya vagyok?
Édesanyám szeme ragyog:
- Hidd el nékem, édes lányom,
te vagy a legszebb a világon...
S ahogy szólott, könnye fénylett,
arcom benne tündérszép lett.
Várnai Zseni - Mert messze vagy... (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-17 10:03:33
Mert messze vagy, mert messze vagy,
Te vagy a legszebb a világon,
arcod, mint a halvány hold dereng,
s fényt harmatoz az égi tájon,
mint a hold, amelynek foltja nincs,
csak végtelen, szelíd ezüstje,
és nappal ékes rózsa vagy,
rózsa, amelyen nincsen tüske.
Mert messze vagy, mert messze vagy,
olthatatlan a szomjúságom,
hangodat, hogyha hallanám,
nem lenne több szomorúságom,
hogyha látnám szép arcodat,
le nem venném a szemem róla,
s titkon néznélek éjjel is,
álmodban, amikor nem tudsz róla

De messze vagy, de messze vagy,
mint minden, ami szép és jó volt,
talán azért, mert messze vagy,
oly naptalan, hideg az égbolt,
talán a nap téged kísér,
s vigyáz reád, hogy baj ne érjen,
mert vad viharok dúlnak ott,
amerre jársz, a messzeségben!
Sokszor álmodtam: visszatérsz,
S lehullt vágyam szárnytörötten,
nagy erők csapnak össze most,
futunk, futunk az égő körben.

E kör bezárt köröskörül.
sorsunk kezében van a kulcsa,
a vonatok, a repülők,
hajók és emberek útja.
Ha visszatérsz, ha visszatérsz,
mint fecske, ki a tavaszt hozza,
a fény is visszatér veled,
s megfordul majd az idők sodra,
a zaklatott szív elpihen,
s békén kinyit a szív virága,
ha visszatér a nap szeme
újra mosolyog a világra!
Várnai Zseni - Be szép (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-17 10:03:06
Angyali kisded
Anyjának lenni,
Bölcsöt rengetni,
Nótát zengeni
Be szép.

Gügyög? hangra
Gügyögve felelni,
Ny?gös síráson
Elkeseredni
Be szép.


Piciny kezecskét,
Lábacskát csudálni,
Ébredést lesni,
Aluvást várni
Be szép.
Várnai Zseni - Csodálatos (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-17 10:02:43
Miért keresnék távoli csodákat?
hiszen, hogy élek, maga is csoda!
Csodálatos, hogy volt idő: nem éltem,
csodálni ezt meg nem szűnök soha.
Csoda, hogy látok, hallok és beszélek,
csoda, hogy érzek és gondolkodom,
képzeletemben képek szárnyasodnak
s betűhálómmal őket elfogom.

Hát nem csoda, hogy írok, egymagában?
Sejtelmem nincs, hogy honnan e zene?
Mért éppen én s nem ő, vagy tán a másik
e furcsa szellem titkos búhelye?
Csodálhatnám a napot és a holdat
s az Érthetetlen szót, hogy: Végtelen;
de mért szállnék a messzi csillagokra,
hiszen csoda az én kis életem.
És új életek szakadtak belőlem,
oly egyszerű és mégis oly csodás,
ahogy a rügyből a levél kipattan,
mégis mi hát egy új fogantatás?
Mi az a furcsa láz: szeretni, vágyni,
mi a remegés, mi a félelem?
S mily különös, úgy csüggni mindhalálig
egy idegen, egy másik életen.

A gyerekem az életemnek mása,
ő én vagyok, de mégis Ő maga.
Csodáltam őt, amikor járni kezdett,
mikor kibuggyant legelső szava,
s hogy egyre nőtt, akkor már félni kezdtem:
lehetséges, hogy Ő még Én vagyok?
s mikor benne is képek szárnyasodtak,
akkor éreztem, hogy már elhagyott.
Csodálatos, hogy mennyiféle kép van,
s ahány ember, megannyi képzelet.
Mindenki lát, csupán röptén elfogni
kevesen tudják ám a képeket,
művésznek mondják az ilyen varázslót,
aki szavakba, színbe, kőbe vés,
de honnan ez, én is miként csinálom?
Ez az, ami oly rejtelmes, mesés.

Csodálkozom, csodálkozom, hogy élek!
Azt sem tudom, miből, meddig, hogyan?!
Akár a mag, amely egy sziklacsúcson
gyökeret ver s kövek közt megfogan.
A szél a gyönge magvat elsodorja,
de erős az élet és megtapad...
Csodálatos az élet és hogy élek
s hogy én is adtam életmagvakat!
Várnai Zseni - Fáradt a szívem (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-17 10:02:09
Fáradt a szívem, és halkan ver nagyon,
Csak jó úgy hosszan ülni a napon,
Nézni a fákat, és nézni az eget,
A messziről kéklő nagy hegyeket,
És lesni a fájó csöndet itt belül,
Amint a könnyhúrokon hegedül.
Hallgatni: ver-e még dalt a szívem,
Meghalt talán, vagy alszik, pihen?
Vagy, mint a hernyót gubózza selyem,
Hogy föltámadjon szárnnyal ékesen?
Tud-e még sírni, könnye van-e még?
Sikoltani tud-e, ha kínok-kínja ég,
Tud-e lázongni, mint vulkános hegyek,
Ha zúg fölötte vészes förgeteg?

S altatónótát, zengőt, édeset,
Dalol-e majd, ha elterül az est,
S a kisfiú álommesére vár,
Mely aranykertből aranyszárnyon száll,
Át a nagy, fénylő mesetengeren,
A fáradt, csöndes szívemet lesem.
(saját vers) - Imád (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-16 09:14:44
Imádlak Téged
Édes Párom
örökre!
(saját vers)
(saját vers) - Veled szeretnék élni (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-16 09:14:20
Veled szeretnék
élni Párommal
örökre!
(saját vers)
(saját vers) - Vele (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-16 09:14:01
Veled élek
sokáig,
imádlak!
(saját vers)
(saját vers) - Sokáig (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-16 09:13:39
Sokáig szeretnék élni,
hogy egymást
szeressünk!
(saját vers)
(saját vers) - 2 szerető (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-16 09:13:07
2 szerető szív
talált nálunk
egymásra!
(saját vers)
(saját vers) - Bármikor (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-16 09:12:43
Bármikor,
bárhol vagyunk
csak egymástért
vagyunk!
(saját vers)
(saját vers) - Én megértelek (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-16 09:12:19
Én megértelek,
hogy Te
imádsz!
(saját vers)
(saját vers) - Pill (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-16 09:12:03
Pillantásokból is megértjük
egymást
gondolatait!
(saját vers)
(saját vers) - Arc (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-16 09:11:38
Arcunkon leolvasható
forró szerelmünk
egymás
iránt!
(saját vers)
(saját vers) - Ő (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-16 09:11:15
Ő a mindenem,
nagyon szeretem
örökre!
(saját vers)
(saját vers) - Ha újra (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-16 09:10:58
Ha újra kezdeném
életemet
akkor is Kedvesemet
választanám!
(saját vers)
(saját vers) - Szívemben (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-16 09:10:28
Szívemben őrzöm
a régi
Szerelmet!
(saját vers)
(saját vers) - Vágyom Kedves (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-16 09:10:01
Vágyom Kedvesemért,
szívem hangosan
zaklatol
Érte!
(saját vers)
(saját vers) - Szerelmünk ha (Beküldő: VENDÉG)
2016-03-16 09:09:31
Szerelmünk hatalmas
szeretettel
párosul!
(saját vers)