Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
Tóth Árpád - MEDDŐ ÓRÁN (Beküldő: VENDÉG)
2016-02-27 09:50:20
Magam vagyok.
Nagyon.
Kicsordul a könnyem.
Hagyom.
Viaszos vászon az asztalomon,
Faricskálok lomhán egy dalon,
Vézna, szánalmas figura, én.
Én, én.
S magam vagyok a föld kerekén.
Tóth Árpád - MOST ELFELEJTEM... (Beküldő: VENDÉG)
2016-02-27 09:48:58
Most elfelejtem a késő körútat,
Amelyen késő kocsisok zörögnek...
1914
Tóth Árpád - HOLDTALAN ÉJEN... (Beküldő: VENDÉG)
2016-02-27 09:48:35
Holdtalan éjen tompa derengés...
Holdtalan és messzi, messzi táj,
Mely úgy nyúlik a...
1914
Tóth Árpád - Ó, ÉJSZAKA!... (Beküldő: VENDÉG)
2016-02-27 09:47:55
Ó, Éjszaka! álmos
Eső veri búsan a ház fedelét,
S az udvaron a cserepes virágok
Mind meghaltak s egyedül maradtak.

1913
József Attila - MIKOR AZ UCCÁN ÁTMENT A KEDVES (Beküldő: VENDÉG)
2016-02-27 09:45:45
Mikor az uccán átment a kedves,
galambok ültek a verebekhez.
Mikor gyöngéden járdára lépett,
édes bokája derengve fénylett.
Mikor a válla picikét rándult,
egy kis fiúcska utána bámult.
Lebegve lépett - már gyúlt a villany
s kedvükre nézték, csodálták vígan.
És ránevettek, senki se bánta,
hogy ő a szívem gyökere-ága.
Akit ringattam vigyázva, ölben,
óh hogy aggódtam - elveszik tőlem!
De begyes kedvük szivemre rászállt,
letörte ott az irígy virágszált.
És ment a kedves, szépen, derűsen,
karcsú szél hajlott utána hűsen!
1925. jún. / 1928
József Attila - SZÉP CSÖNDESEN ALUDJ (Beküldő: VENDÉG)
2016-02-27 09:45:00
Szép este van. Szép csöndesen aludj.
Szomszédjaim is lefeküsznek már
Az uccakövezők is elballagtak.
Messze-tisztán csengett a kő.
Meg a kalapács
Meg az ucca
S most csönd van.
Régen volt amikor láttalak.
Dolgos két karod is oly hűs
Mint ez a nagy csöndű folyó.
Nem is csobog csak lassan elmegy.
Oly lassan hogy elalusznak mellette a fák
Aztán a halak
A csillagok is.
És én egészen egyedül maradok.
Fáradt vagyok sokat is dolgoztam
Én is elalszom majd.
Szép csöndesen aludj.
Bizonyosan te is szomorú vagy
Azért vagyok én is szomorú.
Csönd van
A virágok most megbocsátanak.
1925. ápr. eleje
József Attila - TAVASZI SÁR (Beküldő: VENDÉG)
2016-02-27 09:44:34
Az uccán a téren és a mezőn is
Zuhog az eső.
Zúg a kanális kiönt az árok
Öreg házak vakolatja máll
A lovak tagjain csurog a lé
Az áldott tiszta lé
És a tetőkön is
Víz és sár víz és sár.
Puha meleg sár a föld
A lovak a házak az ég
Puha meleg sár.
Az ablakokban gyerekek állnak
Nézik hallgatják esik esik
S az ő szivük is
Puha meleg sár.
Most a magok békessége él
Házakban lovakban emberekben
A magok békessége mely leszáll
Oda ahol minden testvér és örök
Puha meleg sár.
Milyen jó is vakon zuhanni
Eltékozolt csókjaim után.
1925. ápr. eleje
József Attila - CSÓKOLJ, CSÓKOLJ... (Beküldő: VENDÉG)
2016-02-27 09:44:09
Csókolj, csókolj utóljára,
Fehér karoddal ölelj át,
'sz elmegyek már nemsokára
S szerelmed életem ára,
Csókolj, csókolj és ölelj hát.
Már nem csókol! Nincs, nincs sehol
Én eljöttem, - ő - maradott.
Hűtlen-e már? Jaj! mást csókol!
Érzem, más ki néki bókol,
Más visz néki szép virágot.
Úgy kinlódom! Nappal, éjjel
Csak mindig reá gondolok:
Vaj' kit csókol most ő kéjjel,
Szembe szállva reményemmel,
Hisz tőle oly távol vagyok!
Itt van a boldog pillanat:
Hozzá, haza repülhetek!
Oly lassan halad a vonat,
Oly gyorsan tűnik le a nap!
Viszontlátom-e őt? Egek?!
Hála Isten! Honn vagyok már!
Szívem pattanásig feszül
S azt dobogja: Tán nem is vár!
Csönd fogad, az óra is áll
S szemembe egy porszem repül.
Csókolok egy hideg kezet,
Zokogástól reszket vállam:
Azt hittem: hűtlen, rászedett,
Pedig csak engem szeretett
S szive repedt meg utánam.
1921. ápr. 11.
József Attila - AMIÓTA... (Beküldő: VENDÉG)
2016-02-27 09:43:46
Amióta megláttalak,
Szebben süt a nap le rám
És azóta százszor szebben
Dalol a kis csalogány.
Csak a piros ajkad néma
S mosoly rajta nem fakad,
Saját magam árnya vagyok,
Hisz csókolnom nem szabad.
Amióta megláttalak,
Illatosabb a mező
És azóta tövis nélkül
Áll a büszke rózsatő.
Csak a lelked lett fagyosabb,
Csak a szíved lett büszke,
S szerelmemtől lobbant lángra
A kétségb'esés üszke.
Amióta megláttalak,
Örök tavasz ég virul
És azóta kis madarat
Kis leány nem tart rabul.
Csak te tartasz foglyul engem
S csak a szívem csupa seb;
A neveddel ajkaimon
Halok meg! - úgy édesebb.
1921. ápr. 11.
József Attila - A SZÍV S A SZEM (Beküldő: VENDÉG)
2016-02-27 09:43:24
A szív érez, a szem kutat,
Szép lány szerelméhez utat.
A szív dobog, a szív sóhajt
Ha a lány távol nincsen,
A szem ellesi az óhajt:
- Mit kívánsz édes kincsem?
Ha eltűnik a szerelem,
A szív kérdi: - Mi lesz velem?
Önző szív! magára gondol
S csakhamar életre kel.
S nem gyötrődik semmi gondtól,
Hisz gond nélkül válik el.
A szem, ha nincs vis-a-vis-ja,
Rejtett kincsét előhíjja,
S mosogatja gyötört lényét,
De ez már mit sem segít,
Vissza nem kapja a fényét,
Ha elsírta könnyeit.
1921. márc. 29.
József Attila - ÖSSZETÖRT SZÍVEM... (Beküldő: VENDÉG)
2016-02-27 09:43:05
Összetört szívem bús kesergője
Csókot kért tőled, néma halott,
Szunnyadsz te régen, nem hallsz felőle,
Boldogan virulsz, ahol vagy, ott.
Oh! ha leszállnál a magas égből
S lelkem akarnád vídítani,
Könnyem, mely most hull sűrűn szememből,
Nem volna tovább mért ontani.
Vagy ragadjál ki, hő szerelmeddel
Földi posványság csápjaibul,
Várlak epedve, kedvesem! jöjj el!
Szánd meg a könnyem, mely egyre hull.
Összetört szívem bús kesergője
Csókot kér tőled, néma halott.
Nem szeretsz már te, nem hallsz felőle,
Nem kellesz nékem, oh! átkozott!
1921. márc. 28.
József Attila: - LÁTOD? (Beküldő: VENDÉG)
2016-02-27 09:42:37
A nap kigyulladt vonata elrobogott
Egykedvü küszöböm előtt.
Eredj csak
A te lábaid nyoma
Nem fáj már néki többé.
Csönd van
Csak egy csobbanás:
Kövér halamat visszaadom a folyónak
Egy surranás:
Gyönge madaram visszaadom a mezőnek
Eredj csak
Elfedezi megcsorbult levelét
A virág.
Látod?
Már esteledik.
1925 ősze
(saját vers) - S (Beküldő: RÉKA)
2016-02-27 09:41:40
Soha ne hagyjuk
el egymást
Szívem!
(saját vers)
(saját vers) - Szemed (Beküldő: RÉKA)
2016-02-27 09:41:19
Szemed mindig
szép,
csábító!
(saját vers)
(saját vers) - Cs (Beküldő: RÉKA)
2016-02-27 09:40:54
Csókod édes
és forró!!!!!
(saját vers)
(saját vers) - T (Beküldő: RÉKA)
2016-02-27 09:40:36
Te vagy a
csodálatos
Hercegem!
(saját vers)
(saját vers) - A (Beküldő: RÉKA)
2016-02-27 09:40:16
A csókodat mindig
őrzöm
Picim!
(saját vers)
(saját vers) - M (Beküldő: RÉKA)
2016-02-27 09:39:56
Megjelentél,
szeretlek
Drágám!
(saját vers)
(saját vers) - Sz (Beküldő: RÉKA)
2016-02-27 09:39:35
Szerelmet
szívből
fakad!
(saját vers)
(saját vers) - É (Beküldő: RÉKA)
2016-02-27 09:39:16
Érintsd engem,
hogy szeresselek
örökre!
(saját vers)