Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
Petőfi Sándor - ELVENNÉLEK ÉN, CSAK ADNÁNAK... (Beküldő: VENDÉG)
2015-12-24 09:50:50
Elvennélek én, csak adnának,
De hiába szólok anyádnak!
Megtagadja tőlem kezedet;
Nem tudom, az oka mi lehet.
Olyan háborodott az elmém!
Sokszor sírnék, ha nem szégyelném.
Mért nem vagyok felhő az égen?
Sírnom akkor nem volna szégyen.
Miért nem termettem búzának!
Aratás van, most levágnának;
Nem kellene soká szenvednem
Ebben a keserves életben.
Pest, 1844. június
Petőfi Sándor - MI FOLYT OTT A MEZŐN... (Beküldő: VENDÉG)
2015-12-24 09:50:29
Mi folyt ott a mezőn?
Patakvíznek gyöngye -
Hát szeretőm arcán?
A búbánat könnye.
Hadd folyjon a patak!
Habjai mentében
Piros rózsa fejlik
A zöld mezőségen.
De könnyed ne folyjon,
Lelkem kisleánya!
Elhervad a könnytől
Orcáid rózsája.
Pest, 1844. június
Petőfi Sándor - ÁRVALYÁNYHAJ A SÜVEGEM BOKRÉTÁ (Beküldő: VENDÉG)
2015-12-24 09:50:07
Árvalyányhaj a süvegem bokrétája,
Árva leány a szerelmem violája;
Azt magamnak kinn a pusztán szakasztottam,
Ezt magamnak a faluban választottam.
Gyönyörű kis szőke leány a kedvesem,
De hogy jó lesz, még abban sem kételkedem.
A kék virág tiszta búza között terem,
Mátkámnak is kék virág van a szemiben.
Lacháza, 1844. június
Petőfi Sándor - TE SZIVEMNEK SZÉP GYÖNYÖRŰSÉGE (Beküldő: VENDÉG)
2015-12-24 09:49:38
Te szivemnek szép gyönyörűsége,
Mért van szivednek kőkeménysége?
Csakugyan meg akarsz,
Meg akarsz ölni hát?
Vagy mért nem enyhíted
Szeretőd fájdalmát?
Szeretőd vagyok én, hű szeretőd,
Elmondhatom isten, ember előtt;
De azt is mondhatom,
Hogy ez a világ nagy,
S a világon te a
Legkegyetlenebb vagy.
Dunavecse, 1844. április-május
Petőfi Sándor - POHARAMHOZ (Beküldő: VENDÉG)
2015-12-24 09:49:08
Különben én becsüllek, oh pohár!
Csak egy van benned, amit restelek;
Azt restelem csak benned, oh pohár!
Hogy olyan könnyen kihörpentelek.
Ha én tenéked volnék, oh pohár!
Ki nem fogynék a borból sohasem;
Aztán, ha nékem volnál, oh pohár!
Innál belőlem véges-végtelen.
Dunavecse, 1844. április-május
Petőfi Sándor - A FALUBAN UTCAHOSSZAT... (Beküldő: VENDÉG)
2015-12-24 09:48:48
A faluban utcahosszat
Muzsikáltatom magamat;
Tele palack a kezembe',
Táncolok, mint veszett fene.
Huzd rá, cigány, siralmasan,
Hogy magamat kisírhassam,
De majd ott az ablak alatt
Húzzatok valami vigat.
Ott lakik az én csillagom,
Az én bujdosó csillagom,
Aki tőlem elbujdosott,
S világát mással éli most.
Hej cigányok, itt az ablak:
Most a leges-legvigabbat!
Ne lássa az a csalfa lyány,
Hogy búsulok csalfaságán.
Dunavecse, 1844. április-május
Petőfi Sándor - VIZEN (Beküldő: VENDÉG)
2015-12-24 09:48:25
Beszélgetnek sajkámmal
A fecsegő habok;
Feszítem a lapátot,
Hogy szinte izzadok.
Anyám, ha mostan látnál,
Tudom, hogy mondanád:
"Az istenért... ha feldőlsz...
Nem féled a halált?"
Apám, ha mostan látnál,
Tudom, hogy mondanád:
"Az ördög hurcol arra,
Szaggatni a ruhád."
Dunavecse, 1844. április-május
Petőfi Sándor - SÍROM (Beküldő: VENDÉG)
2015-12-24 09:47:54
Hogyha én majd meghalok,
Nem leszen kő síromon;
Egy kis fejfa lesz a jel,
Ahová teszik porom.
De ha megkövűl a kín,
Mely most elhat lelkemig:
Alacsony sirom fölött
Piramíd emelkedik.
Dunavecse, 1844. április-május
Petőfi Sándor - ÉJJEL (Beküldő: VENDÉG)
2015-12-24 09:47:27
Kinézek én, benéz a hold
Szobámnak ablakán:
Sugárait szerelmesen
Mosolygva hinti rám.
Szegény bohó! mit kandikálsz
Olyan szerelmesen?
Avvagy talán azt gondolod,
Hogy képedet lesem?
Eszem ágába' sincs biz a,
Hogy téged nézzelek.
Isten hirével elmehetsz -
Mit gondolok veled!
Ott általellenben lakik
Az én kedves babám;
Azt várom én, ha valahogy
Még megpillantanám.
Dunavecse, 1844. április-május
Petőfi Sándor - HATTYÚDALFÉLE (Beküldő: VENDÉG)
2015-12-24 09:47:04
Bizony, bizony csehül vagyunk!
Mellem szorúl, majd megfulok,
S szivem táján valami rág...
Belőled én, árnyékvilág,
Aligha el nem patkolok.
Hányszor kivántam a halált!
És most midőn már közeleg,
Midőn félig rám lehele:
Olyanformán vagyok vele,
Mint a mesében az öreg.
Hiába! bármi a halál,
Az élet nála többet ér.
Van ottan béke - semmi más;
Van itten bú - de vígadás
Kéjében is pezsg ám a vér.
S én már maholnap elhagyok
Örömeket, fájdalmakat.
Most gomblyukamban a virág,
S ha újra zöldül a világ:
Talán sirom halmán fakad.
S ti majd, ti jó fiúk, kiket
Hozzám barátság lánca köt,
Kikkel most annyi éjszakát
Fölségesen virasztok át:
Gyászoltok a halott fölött.
De én azt mondom, társaim,
Hogy engem ne gyászoljatok;
Természetünktől az elüt -
Mert tudjátok, velem együtt,
Ti mind víg fickók voltatok.
Jertek ki hozzám legfölebb,
S ha állotok sirom körűl:
Vigan hangoztassátok itt
Holt cimborátok dalait
A múlt idők emlékeűl!
Dunavecse, 1844. április-május
Petőfi Sándor - ZSUZSIKÁHOZ (Beküldő: VENDÉG)
2015-12-24 09:46:31
Ne hozd, ne hozd azt a bort, kisleány!
Hisz már a nélkül is részeg vagyok -
Megrészegített kellemed,
Fölfordította eszemet,
Nem ihatom... nem kell... sok, ami sok.
Vagy a borban szerelmet hozsz talán?
Azt, angyalom?... szerelmedet?... nekem?...
Úgy addsza azt a poharat.
Iszom, míg egy csepp sem marad,
Legyen bár méreg, addsza, lenyelem!
Dunavecse, 1844. április-május
Petőfi Sándor - ÁLMODOM-E? (Beküldő: VENDÉG)
2015-12-24 09:45:59
Álmodom-e?
Vagy látok igazán?
S akit látok,
Tündér-e vagy leány?
Akár leány,
Akár tündér lenne,
Mit bánnám én,
Csak belém szeretne!
Dunavecse, 1844. április-május
(saját vers) - Soha nem leszek (Beküldő: RÉKA)
2015-12-23 09:21:51
Soha nem leszek
bánatos,
csak Páromat
szeretni!
(saját vers)
(saját vers) - Boldog légy velem (Beküldő: RÉKA)
2015-12-23 09:21:25
Boldog légy
velem
örökre!
(saját vers)
(saját vers) - Ha Téged látlak (Beküldő: RÉKA)
2015-12-23 09:21:05
Ha Téged látlak,
akkor boldog
vagyok!!
(saját vers)
(saját vers) - Mindig veled (Beküldő: RÉKA)
2015-12-23 09:20:38
Mindig veled
leszek és
nem mással!
(saját vers)
(saját vers) - Bocsásd (Beküldő: RÉKA)
2015-12-23 09:20:11
Bocsásd meg és
szeretlek
Örökre!
(saját vers)
(saját vers) - Szen (Beküldő: RÉKA)
2015-12-23 09:19:50
Szenvedélyes
és igazi
Hercegem
vagy!
(saját vers)
(saját vers) - Szeretem (Beküldő: RÉKA)
2015-12-23 09:19:22
Szeretem,hogy
mindig szeretsz
és csókolsz!
(saját vers)
(saját vers) - Nagyon várlak (Beküldő: RÉKA)
2015-12-23 09:19:01
Nagyon várlak,
hogy végre
megcsókolj!
(saját vers)