Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
Tompa Mihály - HÁRFÁM. (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 08:13:41
?Hárfám, ne zengj szerelmet,
Feledd örökre azt!
Lásd, szívem- és szememből
Bút és könyűt fakaszt;
Felőle, húrjaidról
Emlékezet ha kel:
Miként a holt pacsirta,
Némúlj örökre el!
Lágy hangokon, ne tűntesd
Elém a hitszegőt!
Nyájas reménye, melyet
A szív magára szőtt,
Lefoszlott, mint lefoszlik
Fájáról a virág,
Ha éltén őszi éjnek
Gyilkos haragja rág!?
És fájó szívem álma
Vad rengetegbe vitt,
Hol felleg ússza a bérc
Repkényes ormait,
Hol titkos édes hangon
Susog minden levél,
S vándor fuvalmak ajka
Tündér regét regél.
Ott a magány ölére
Simúlva biztosan:
Enyhűlet ért szememnek
Könyhullatásiban.
Megtelt csordultig a szív,
S addig hevűlt, dagadt,
Mig érzeménye buzgó
Énekben felfakadt.
S mig énekeltem nagy,
Dicső természetet:
Szerelmem ihleté át
A szíves éneket;
A felvont húr zenéjén
Általfuvalt heve,
És rajta a dal újra
Szerelmi dal leve.
E hárfa énekének
Mig álom-élte tart,
Mig el nem fog borúlni
A ciprus árnya rajt:
A húrok zengzetében
Életre költ dalát,
Mindenható szerelem,
Te hasd, ihlessed át!
Tompa Mihály - NAPRAFORGÓK. (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 08:12:57
I.
Lánykám! hiven szeretjük egymást,
Szivünké e boldog titok;
Miért hogy szép arcodra mégis
Sokáig nézni nem tudok!?
A napimádó földre omlik
Az égő isten-arc előtt,
De vakmerőn belé-tekintni
Tiltja vakító fénye őt.
II.
Szerelmed napja életemnek,
Oh bájoló leány!
És mégis, ah, bús hervadásban
Orcám oly halovány!
Mely életet hint napkeletről
Hatalmas fényivel:
A föld szinén a lángoló nap,
Egykép hervaszt, növel.
III.
Bár boldogító szerelmedet
Későn vallod meg, oh leány!
Ah, mégis jól esik szivemnek
Én életem bús alkonyán!
Miként ha vész közt folyt le a nap,
De kárpótlást mosolygva ad,
Haragjaért a bús viharnak,
A tiszta csendes alkonyat.
IV.
Létem tied vala
Oh leány, én hű árnyad valék!
De meghalványodám
S mellőled búsan elhalék.
Nem süt a szerelem
Üdvet sugárzó napja már;
Az árny is elenyész,
Ha elpihent a fénykirály!
V.
Oly sötét a
Sirnak éjszakája,
De békesség
S nyugalom hazája!
A nap elhuny...
Gyász függ a világon;
De az éjben
Nyugtató az álom!
Tompa Mihály - BÚCSUZÓ LEÁNY. (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 08:12:31
Csendlakta magány,
Búcsuzni jövék kebeledre!
Dallos csalogány,
Száz tarka virány,
Elválnom oh kínos örökre!
Mert érezem... oh de kimondani fáj:
Most látlak utólszor, hüs erdei táj!
Megtérni akar,
Emlékiben, édeni multam;
Kit lengve takar
Bús síri avar:
Ah, itt kebelére simultam!
S a hű szerelem szavat ejteni félt,
Arról csak az érzelem ajka beszél. -
És lelke magát
Mély andalodásba ha ejté:
S rám fűzve karát,
Forró ajakát
Ajkimra tapadva felejté:
Nem festhetem éltem e pillanatát,
Mennyben vala lelkem, elhagyta lakát. -
S ah, most szomorú
Ezernyi virágival a föld!
A lombkoszorú,
Mint őszi ború,
Fájó kebelembe panaszt költ:
Hűs völgy, kit öledre bu árja ragadt:
A szív beteg érzeni bájaidat!
Ez végtavaszom,
Ez hinti siromra le árnyát...
Melyen nyugalom,
Mint estfuvalom,
Altatva lebegteti szárnyát
S míg dalt zeneg hantjain a csalogány:
Megnyugszik öledben az árva leány. -
Tompa Mihály - A VIRASZTÓ. (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 08:12:10
A lányka, kis kezére
Hajtván le bús fejét:
Homályos mécsvilágnál,
Virasztá éjjelét.
Hogy csöndesülni tudjon
Fájdalma, nem hivé:
S arcán a szép tavaszból
Mi sem maradt övé.
Fölnéz bágyadt szemével
És összeborzadoz:
Arc néz felé, hasonló
A sír lakóihoz.
Szegényt mig úgy gyötörte
Kis szíve bánata:
Felejtett tűkörébe
Tévedt pillanata.
(saját vers) - Szomjazom (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 08:09:21
Szomjazom
forró
csókodra!
(saját vers)
(saját vers) - Életem (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 08:08:59
Életem Párja
légy
Kedvesem!
(saját vers)
(saját vers) - Te vagy (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 08:08:32
Te vagy a
legszebb
nő a
világon Picim!
(saját vers)
(saját vers) - Álmo (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 08:07:55
Álmodozok Rólad
egész
éjjel!
(saját vers)
(saját vers) - Az én (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 08:07:32
Az én legszebb
álmom:
Te vagy
Kedvesem!
(saját vers)
(saját vers) - Fáj,hogy (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 08:07:02
Fáj,hogy nem
vagy velem
és nem
szeretsz!
(saját vers)
(saját vers) - Téged (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 08:06:36
Téged éjjel-nappal
tudnálak
szeretni!
(saját vers)
(saját vers) - Ha elmegy (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 08:06:12
Ha elmegy a boldogság,
vége a békés
együttélésnek!
(saját vers)
(saját vers) - Bol (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 08:05:45
Boldogság mindig
otthonukban
élj!
(saját vers)
(saját vers) - Ha (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 08:05:22
Ha elválsz Tőlem,
én magányos
leszek örökre!
(saját vers)
(saját vers) - Ha (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 08:04:46
Ha találkozzunk,
akkor megcsókollak
és megölelek Édesem!
(saját vers)
(saját vers) - Hosszú (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 08:04:16
Hosszú az a nap,
amikor nem ölelhetlek
meg Téged!
(saját vers)
(saját vers) - Azért (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 08:03:51
Azért születtünk,
hogy egymást
szeressünk!
(saját vers)
(saját vers) - Te nekem (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 08:03:18
Te nekem,
én neked
születtem!
(saját vers)
(saját vers) - Csókod (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 08:02:58
Csókod nélküli
percek
végtelenek!
(saját vers)
(saját vers) - Búcsúzni (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 08:02:26
Búcsúzni fáj,
de a viszontlátás
nagy
öröm!
(saját vers)