Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
(saját vers) - Te (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 08:01:53
Te voltál,aki
mindig szeretet
és boldogságot
adtál nekem!
(saját vers)
(saját vers) - Téged (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 08:01:32
Téged mindig
lehet szeretni
és boldog
lenni!
(saját vers)
(saját vers) - Mindent (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 08:01:07
Mindent megértettem
és szeretlek
Kicsim!
(saját vers)
(saját vers) - Értsd (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 08:00:34
Értsd meg,hogy
csak Téged
szeretlek!!
(saját vers)
(saját vers) - Édesem (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 07:59:52
Édesem!
Nagyon fáj és
értsd meg Szívem,
hogy szeretlek!
(saját vers)
(saját vers) - H (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 07:59:24
Ha velem tartanád
kapcsolatot,
nagyon boldog
lennék!
(saját vers)
(saját vers) - Kérlek (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 07:58:58
Kérlek Édes
Szívem,hogy
bocsásd meg
és maradj velem!
(saját vers)
(saját vers) - Tudod Kicsim (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 07:58:23
Tudod Kicsim,
hogy mennyire
rossz egyedül
élni!
(saját vers)
(saját vers) - Érted (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 07:57:05
Érted élek,
hogy lássalak
Picim!
(saját vers)
(saját vers) - Ki (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 07:56:35
Kihez menjek,
ha nincs
senkim Picim!
(saját vers)
(saját vers) - Egyedül (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 07:56:12
Egyedül lettem,
nagyon fáj
nekem Picim!
(saját vers)
(saját vers) - Sokat (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 07:55:41
Sokat szenvedtem,
azért,hogy
egyedül maradtam!
(saját vers)
(saját vers) - Nem (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 07:55:21
Nem szeretnék
Téged elveszíteni,
mert imádlak!
(saját vers)
(saját vers) - Szom (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 07:54:57
Szomorú vagyok,
hogy nem
vagy itt
Édesem!
(saját vers)
(saját vers) - Látni (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 07:54:33
Látni szeretnék
és boldog
lenni!
(saját vers)
(saját vers) - Nagyon (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 07:54:15
Nagyon szeretnék
látni Téged
ma!
(saját vers)
(saját vers) - Ma (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 07:53:56
Ma gyere Édes
Szívem
hozzám!!
(saját vers)
Vörösmarty Mihály - AZ ANYÁTLAN LEÁNYKA (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 07:53:10
Hadd lássalak, te kis
Virágszemű leány;
Szemedben ég van-e
Vagy tavaszi virány?
Vagy ég és a virány
Úgy egyesűltenek,
Hogy bájvilág gyanánt
Szemedben égjenek?
Anyádnak lelke tán
Virággá változott,
S a honbul, melybe kelt,
Égszín ruhát hozott?
S most e virágra vált
Kis mennyben itt mulat,
Folytatni üdv gyanánt
A földi napokat?
Nézz vígan kis leány,
Mosolygjon kék szemed;
Szent fény, mi benne ég:
Remény s emlékezet.
1843
Vörösmarty Mihály - A MERENGŐHÖZ (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 07:52:22
Laurának
Hová merűlt el szép szemed világa?
Mi az, mit kétes távolban keres?
Talán a múlt idők setét virága,
Min a csalódás könnye rengedez?
Tán a jövőnek holdas fátyolában
Ijesztő képek réme jár feléd,
S nem bízhatol sorsodnak jóslatában,
Mert egyszer azt csalúton kereséd?
Nézd a világot: annyi milliója,
S köztük valódi boldog oly kevés.
Ábrándozás az élet megrontója,
Mely, kancsalúl, festett egekbe néz.
Mi az, mi embert boldoggá tehetne?
Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár mint özön,
A telhetetlen elmerülhet benne,
S nem fogja tudni, hogy van szívöröm.
Kinek virág kell, nem hord rózsaberket;
A látni vágyó napba nem tekint;
Kéjt veszt, ki sok kéjt szórakozva kerget:
Csak a szerénynek nem hoz vágya kínt.
Ki szívben jó, ki lélekben nemes volt,
Ki életszomját el nem égeté,
Kit gőg, mohó vágy s fény el nem varázsolt,
Földön honát csak olyan lelheté.
Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába:
Egész világ nem a mi birtokunk;
Amennyit a szív felfoghat magába,
Sajátunknak csak annyit mondhatunk.
Múlt és jövő nagy tenger egy kebelnek,
Megférhetetlen oly kicsin tanyán;
Hullámin holt fény s ködvárak lebegnek,
Zajától felréműl a szívmagány.
Ha van mihez bizhatnod a jelenben,
Ha van mit érezz, gondolj és szeress,
Maradj az élvvel kínáló közelben,
S tán szebb, de csalfább távolt ne keress,
A birhatót ne add el álompénzen,
Melyet kezedbe hasztalan szorítsz:
Várt üdvöd kincse bánat ára lészen,
Ha kart hizelgő ábrándokra nyitsz.
Hozd, oh hozd vissza szép szemed világát;
Úgy térjen az meg, mint elszállt madár,
Mely visszajő, ha meglelé zöld ágát,
Egész erdő viránya csalja bár.
Maradj közöttünk ifju szemeiddel,
Barátod arcán hozd fel a derűt:
Ha napja lettél, szép delét ne vedd el,
Ne adj helyette bánatot, könyűt.
1843. február vége - március eleje
Vörösmarty Mihály - ÁBRÁND (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-10 07:51:57
Szerelmedért
Feldúlnám eszemet
És annak minden gondolatját,
S képzelmim édes tartományát;
Eltépném lelkemet
Szerelmedért.
Szerelmedért
Fa lennék bérc fején,
Felölteném zöld lombozatját,
Eltűrném villám s vész haragját,
S meghalnék minden év telén
Szerelmedért.
Szerelmedért
Lennék bérc-nyomta kő,
Ott égnék földalatti lánggal,
Kihalhatatlan fájdalommal,
És némán szenvedő,
Szerelmedért.
Szerelmedért
Eltépett lelkemet
Istentől újra visszakérném,
Dicsőbb erénnyel ékesítném
S örömmel nyújtanám neked
Szerelmedért!
1843. március előtt