Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
Goethe - BEKEZDŐ PANASZ. (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-13 10:00:35
A szenvedélynek dadogása
Leírva, oh, mi különös!
Hát még, ha gyűjtöd házról házra
A levelet, hogy csokrot köss!
A mit egy élet nagy közökbe
Szétvetve szűlt, - komoly, bohó,
Azt itten két táblába kötve
Együtt veszi az olvasó.
De ne tűnődj' egy-egy hibán,
Hamar fejezd be könyvecskédet -
Ugy is ellenmondás az élet,
Különben szép sem volna tán.
(1814.)
Szép Ernő - Sétálni (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-13 09:59:08
Sétálni, sétálni
Mily tiszta élvezet,
Járni, amerre a napfény
S a gyönge szél vezet.
A pálcát forgatni
Tűnődve, bután.
Megfordulni sokszor
A könnyű nők után,
Megnézni, milyen finom
A cipő, a boka,
S bámulni, milyen nevet hord
A boltok homloka.
Bár nincs vevő szándékod,
Megállni a kirakat
Előtt, nézni órát, gyűrűt,
Tárcát s az árakat.
S megállni a finom
Papírkereskedés előtt,
Képeslapokat nézni,
S rajtuk sok eszményi nőt,
Fővárosi művésznőket
És ismeretlen arcú
Démonokat, kik muff mögül
Kacsintanak. Oly karcsú,
Oly hódító, oly mosolygó
Mind. És kis lánygyerekek
Kik mereven az égre néznek,
Mint hitreményszeretet.
És tovább menni dúdolva,
És a fasorba érni,
Hol minden lépésedet a földön
Levélzörgés kíséri,
És színi a jó levegőt
És szórakozottan
Hallgatni messziről a villamost
Mely csilingel itten-ottan,
Mily jó mindez a léleknek,
Mily jó az idegeidnek.
Sétálni, elfeledkezni
Magadról, ez a legjobb, hidd meg.
Látod, te Tisza, terólad
Jutott mindez eszembe,
Szeretnél csendesen sétálni
És rádkiabálnak, nemde?
Megéri ez a politikát, mondd,
E bosszú, amit az utca tud állni,
E gőgös és szívtelen bosszú
Hogy téged nem enged sétálni?
Szép Ernő - Nyárutó (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-13 09:58:15
Már
A nap tüzét oltják,
Ritkulnak a legyek,
S hogy még egyszerűbb legyek:
Becsukja a boltját
A Nyár.
Ó
Istenem,
Az ősz ellen semmi panaszom,
Viszont a nyár se tiszta haszon,
Mégis, hogy elmúlt, de nem
Jó...
Az
Élet úgy szalad előlünk,
Jön egy szél s a nyár elsuhan,
Mindennek oly gyorsan vége van,
Alighogy körülnézelődünk,
Nem igaz?
De
Félek,
Hogy itt mindjárt sírok,
S nem tréfás rigmust írok,
Holott azt várod kérlek,
Te.
Ám
Tudom én, habár
Nem is nyitod ki a szád,
Ha a dolgok úgy hatnak rád
Akár
Rám.
Mert
Hogy elmarad megint
A nyitott ablak, a csend,
A légypapír idebent,
És odakint
A kert.
És
Zöldpaprika és dinnye,
Tenniszrekett és evező,
Sétány fák közt, szabad mező,
Ahol puha ingbe
Mész.
Meg
Zöldbe vacsorázni görbe
Fák közt, hol régi nótát csépel
A tücsök, meg a cigány, és a kucséber
Az asztalok közt körbe
Megy.
El,
Elmúlt az édes unalom, adni
Kezdenek darabot színházak, mozik,
Zerkovitz megint dolgozik,
Jaj, jaj, megint mulatni
Kell.
Szép Ernő - Tavasz (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-13 09:57:12
De szép, de szép,
A korzón a nép.
A székre leülök
S hat fillérért ott hevülök
Tizenkettőtől egyig.
A nőket nézem
Kérem szépen,
Hisz oly gyönyörű mindegyik,
Francia ruhájuk,
Angol cipőjük,
Ó mennyi üdvöt
Lehetne kapni tőlük.
S amint bámúlok rajtuk
A szívemben elszántság reszket,
Hogy valamelyikkel kikezdek.
S azonnal görcsöt kötök én dőre
A zsebkendőmre,
Mert tavaly is, az isteni
Tavaszban viszonyt akartam kezdeni,
És – ilyen az én pechem –
Elfelejtettem.
Szép Ernő - Jön (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-13 09:56:43
Jön a tavasz,
Jön, jön,
jön
Boldog ember vagyok én,
S boldog ember
Ön.
Kibujik a
Rügy, rügy, rügy.
Ez a fának az ügye
Szóval magán-
ügy.
Rügyeznek a
Fák, fák, fák,
S mutatkoznak még egyéb
Ismert szimpto-
mák.
Fúj tavaszi
Szél, szél, szél,
Leviszi a kalapom:
Hát ez volt a
Cél?
A pacsirta
Szól, szól, szól.
Nem nekem szól, csak mivel
Néki esik
Jól.
És az ég oly
Kék, kék, kék,
S nekem most nincs semmi se,
Ami nékem
Kék.
Jön a tavasz,
Jön, jön, jön,
Ön okosabb, mondja meg:
Miért boldog
Ön?
Szép Ernő - Ó (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-13 09:55:43
De kár
Hogy elolvadt a hó
És kivirult a sár.
Ez egy olyan
Frázis csupán,
Amit leírok bután,
De nem érzem át komolyan.
Úgy áll a dolog ugyanis,
Hogy boldog vagyok én kis hamis
Boldog vagyok kéremaláson,
Tegnap vettem egy pár korcsolyát
S vivát
Nem kell korcsolyáznom.
Szép Ernő - Újév után (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-13 09:55:01
Ezren kívántak
Nékem meg néked
Borravalóért
Boldog újévet.
Minden pénzt szétszórt
Köztük a kezünk,
De ki garantálja
Hogy boldogok leszünk?
Szép Ernő - Ballada (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-13 09:54:28
Süvít a szél
Elkezdünk fázni,
Itt a tél
Megy korcsolyázni
A korcsolyázó.
A nap kisüt,
A jég kezd ázni,
Sár mindenütt,
Nem tud korcsolyázni
A korcsolyázó.
Süvít a szél,
Elkezdünk fázni,
Itt a tél,
Megy korcsolyázni
A korcsolyázó.
Odaér, hiába,
Megint május van,
S a jégpályába
Beleugrik búsan
A korcsolyázó.
Szép Ernő - Hideg van (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-13 09:53:18
ez az első téma,
Amellyel elbánok itt én ma,
Tehát hideg van ugyebár,
Az ember dideregve jár,
A meleg szobába megy ön,
És a szegény tót zavarba jön,
Zavarba jön szegény tót Pesten
Nem tudja, hogy megfagyjon-e
Vagy az állványról leessen?
Szép Ernő - Szilveszter (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-13 09:52:56
De szép
A kávéházi kép
Szilveszter éjszakáján
Éjfél táján.
A cigány húzza,
Füstfelhők mennek-jőnek,
A hőségtől a nőnek
Megázik a blúza,
A kávés ez éjjel
Körülsétál nagy garral,
Arany kedéllyel
És ezüst szivarral,
Melyet ad az uraknak,
Melyet ők zsebre raknak,
De a hölgyeket se hagyja:
Nekik azt a szép gombostűt adja,
Akit a teli
Kávéházban
Nem lehet leejteni.
És a rengeteg vendég,
Mint ilyenkor mindég,
Italokat fogyaszt,
Ezt vagy azt.
Pezsgők, borok, pálinkák
Mindenféle fajtáját,
De mégis leginkább
Puncsot meg csáját.
Óh puncs, óh csája,
Fűszereket hordó,
Ragyogó bordó,
Édes és forró,
Ez az élet kéje, bája,
A kávéház minden odva
Elandalodva
Hintálja fejét:
Csupa mámor a lét
Minden napja, éje
Az utolsó percig
Oly könnyű és hercig,
Mint Jacobi zenéje.
S míg ürül az itce
Az újesztendőre
Mindenkinek van egy dőre
Vicce.
Óh istenem
A percmutató hirtelen
Tizenkettőre illan,
Elalszik a villany.
Kis disznó visítni kezd,
Cigány tusst ereszt,
Poharak csengenek.
Prositok zengenek,
Szalvéták lengenek,
Borravalók pengenek.
Rendőrök rengenek,
Mentők mengenek,
Pincérek pingenek...
A villany megint ég,
És mint eddig is mindég,
Ilyenkor látod,
Hogy elcsórták a télikabátod.
Szép Ernő - Tavaszi dal (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-13 09:51:54
Én a kávéházban ülök.
És úgy örülök
Ahogy csak birok,
És kusza érzéseim rendezve,
A tavaszról írok
Lelkendezve.
Milyen szép ez a tavasz...
Amilyen ravasz
A világ,
Azt hitte, hogy most tél lesz,
Kinyílik a hóvirág,
Zúz, mar a
Zúzmara.
És majd sütik a gesztenyét,
Hogy a járókelők ezt egyék.
De hála istennek,
Ennek
A kedves agg varázsolónak:
Langyos zefirek sugdolóznak
A fejünk körül,
És összébbtömörül
A megmaradt lomb a fán:
Talán életben maradunk, talán...
És egy sereg
Veréb meglepetten csicsereg,
És nagyot kacagnak
A kényes és gazdag
Vándormadarak felett.
Akik monoplánjukra ültek
S ijedten elrepültek
Virányaidra, tropikus Kelet.
Az égen selyemfelhők lakoznak
És fénykockákat rakosgat
A mosolygó nap az ablakokra.
Nyitott kocsik repülnek
S a pasasok hátradülnek
A kikeletből slukkerezni.
Megint be kell szerezni
Maholnap a Girardi-kalapot,
Kemény ing helyett veszünk puhát,
És tenisz-ruhát
Mert jő a nyár...
De nem, nem, már
Ennek
Nem igen örvendek,
Mert a hosszú higanyt útálom
És elkeseredve várom,
Mit sejtésem aggódva lát:
A januári kánikulát.
Szép Ernő - „Must – most” (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-13 09:51:00
Itt van az ősz megint most,
És megérett már a must
És a kirakatba most
Megint megjelent a must.
Ez a kis cédula most
Melyen két szó van: a must,
És a másik szó a most,
Így van hirdetve a must.
Ez az ősznek dala most,
Szép kis vers ez rólad, must,
Korcsmáros azt hiszi most,
Hogy rimmel a most és must.
Megint eltelt egy év most,
Megint itt az édes must,
Keserű a szívem most,
Hogy megint édes a must.
Szép Ernő - Ősz (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-13 09:50:27
Remélem, már kántálhatok
Az őszről, melyet úgy imádok,
Hisz mindennap több levelet látok
Az aszfalton. Viszont a fán
Kevesebbet nap nap után.
Az ég kukucskál a lomb között,
A szél ócska hegedűjén stimmel
Én überciherbe öltözök
S mászkálhatok fogékony idegeimmel.
De szeretem, de szeretem
Az őszt. Most lesz a szüretem
A szőllőben, ott a Badacsony
Oldalán. Szép hegy, bár alacsony,
De szüretig még néha reggel
Előttem a szép, hű ebekkel
Kirándulok, nemde
A vadászterületemre,
Amelyet itt Pest körül bérlek,
Ó milyen szép is az, kérlek,
Mikor így sétálok az avaron
S a nyulat, foglyot felzavarom,
Aztán ebédelek vadászlakomban,
Csibukkal könyökölök ablakomban,
Aztán hébe-hóba
Befogatok a könnyű homokfutóba.
Fák közt szalad a két pej vélem,
Fejemet jobbra-balra
Csendesen csavarva,
A nyugodt földeket szemlélem,
Miközben arra gondolok,
Hogy nem lesz maholnap semmi dolog,
Itt lesz a boldog, tiszta tél,
Milyen jó lesz a nyájas födél,
A kandallóba befűtenek
És én előtte ülhetek
Egy orosz regénnyel kezemben,
Míg meg nem lep engem
Szende kedvesem,
Lábujjhegyen jött, megcsókol nedvesen.
„Igen, igen... kávét, igen, kávét”
A pincér az asztalomnál vár még:
„Habbal vagy föllel?”
„Habbal... nem, föllel...
Nem... mégis habbal...
Várjon, inkább föllel...
Vagy mégis tán habbal...”
(A pincér a fejét vakarja),
„Hozza, amivel akarja.”
Szép Ernő - Előhang (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-13 09:49:45
Nincsen annyi csillag az égen,
Nincsen annyi fűszál a réten,
Ahányszor én magamtól kérdem:
Mi is történt ezen a héten?
Mi is történt ezen a héten,
Mi is történt ezen a héten,
Kérdezem magamtól sötéten,
Kérdezem magamtól sötéten,
Vörös fonál az én pályámon
Ez a kérdés. Én szegény pára,
Egyszer nagyon nekibúsúlok
S felkötöm magam e fonálra.
Szép Ernő - Szeptember (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-13 09:49:15
Én bús gyermekkorom
Sajnállak, siratlak.
Szeptemberben engem
Mindig beirattak.
Ilyenkor megszüntem
Játszani, forogni,
A szűk padban kellett
Nekem nyomorogni.
De kár, hogy felnőttem,
Az isten mért vert meg
Miért hogy inkább most
Nem lehetek gyermek:
Ma már egy szebb kor van,
Ma már ez nem így van,
A gyerek egész nap
Csavaroghat vígan,
Az iskolán kívül
Játszhat, kergetőzhet,
Mert helyszűke miatt
Nem veszik fel őtet.
Szép Ernő - Márványmenyasszony (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-13 09:48:41
Fehér márványmenyasszony
Te ünnepelt, te szép,
Bántanak, boykottálnak,
Már elkerül a nép.
Szegény márványmenyasszony
Te árva, gyönge lény,
Hol a lovag, ki védjen,
A márványvőlegény?
Szép Ernő - Melegem van (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-13 09:48:08
melegem,
Sóhajtják most elegen,
Ez nyávog minden ajkon,
Én is ezt sóhajtom,
És nyávogom és sírom,
S kivánom hűvös sírom,
Mert ezt ki nem bírom.
Jaj hogy hull rám
A híres hőhullám.
Már látom kérem szépen
Az utcaközepén
Napszúrástól ledöfött hullám.
Ó hová kén menni,
Nem használ már semmi,
Sem a hűsítő italok,
Sem a legyező,
Se erdő, se mező,
Se a télről szóló dalok,
Se vérfagyasztó dráma,
Sem a babám, a-
Ki hűvösen bánik velem.
Istenem, istenem
És nem is panaszkodhatom kedvemre,
Nyiltan,
Mert most jut eszembe,
Hogy a múlt héten is a melegről írtam.
Szép Ernő - Jaj de meleg van (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-13 09:47:39
Jaj de meleg van uraim,
És hölgyeim,
Jaj de meleg van
Pestnek minden utain,
Buda minden völgyein.
Pfű!
Elsorvad a fű
Az Erzsébet-téren,
Borzasztó ez kérem.
Én lankadok, mint a szirom,
Midőn e sorokat írom,
Míg bírom
Megtölteni a papírom,
S az egész szerkesztőség
Nyögdicsél, milyen nagy a hőség.
Az én ruhám vászon
S fulladjak meg, ha fázom,
És lüszter van máson
S majd megfő, kéremaláson.
Sőt
Folyton előveszik a zsebkendőt,
S törlik az áldott
Sokszor megénekelt izzadságot.
S a nap a péksztrájk dacára
Süt,
Sugarával fejbeüt,
Rugdos, pofoz,
Fejfájást okoz,
És mi kába
Fővel szaladunk uszodába
Ligetbe, kioszkba, parkba,
Bőgve, mint a boci, a tarka,
És fogyasztunk jegeskávét,
Málnaszörpöt, limonádét
És fagylaltot és gazőzt,
S epedve várjuk az őszt,
Az őszt, a gyönyörűt,
Amely lehűt,
Amely esőt ad és ködöt,
Náthát és minden ördögöt,
Mikor a kávéházba
Szomorúan, fázva,
A pesti ember, az árva
Úgy vágyik vissza a jó meleg nyárba!
(saját vers) - Imádom (Beküldő: RÉKA)
2015-07-12 11:07:05
Imádom a te csókot,
szerelmet
Édesem!
(saját vers)
(saját vers) - A boldogság (Beküldő: RÉKA)
2015-07-12 11:06:33
A boldogság kettőnk
életét
végleg rendbe
hozta!
(saját vers)