Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
Vajda János - Mi újság? (Beküldő: VENDÉG)
2015-09-17 08:32:10
Mi ujság van a hazában?
Minden által tudatik;
Egünkön egy régen látott
Üstökös mutatkozik;
A rég bujdosó szabadság
Számkivetett csillaga,
Melynek Európába nálunk
Végződik el sugara.
Mily gyönyörű ez a csillag!
Nézi ifju és öreg;
Sokan már el is felejték,
Sok nem is ismeri meg.
Haj mert nagyon régen láták
Legeslegutószor őt
Hetedik öregapáink
Háromszázzal ezelőtt!
Pedig míly kedves sugáru
Boldogító csillag ez!
Az ember ha látja, szinte
Szabadabban lélekez.
Csak az a baj, hogy sokáig
Még sehol se mulatott,
Nálunk is volt már egyszer, de
Csak keresztül utazott.
Sokan azt mondják felőle,
Hogy őt a nap kergeti,
Mely a többi csillagoknak
Sugarát irígyeli.
De ez oly nagy, oly erős, hogy
A nappal megütközik,
S ha legyőzi, soha többé
Tőlünk el nem költözik.
Akkor aztán minden csillag
Mely az eget ellepi,
Sugarát hozzánk a földre
Szabadon eresztheti.
Szabadság, egyenlőség lesz
Égen-földön mindenütt;
Vigyázzunk, ez ütközetnek
Nagy órája mostan üt...
1848
Vajda János - Ebéd után (Beküldő: VENDÉG)
2015-09-17 08:31:40
Én is jóllaktam; (ha elhiszitek)
S most könnyedén pöfékelek;
A fapadon végignyujtózkodom,
A világról beszélgetek.
Most a földet úgy meghányom-vetem,
Még csillagot is rugatok vele,
A nagy nap mellett úgy elvágtatok,
Hogy összetörik lőcse, tengelye...
Úgy van; most én is gazdag úr vagyok
(Mig újra nem éhezem);
A lábaim csak úgy lógázgatom,
Az orromat füstölgetem.
Köznapi tárgyról verset faragok,
- Egetverő nagy gondolat,
Dicsőség, ősi hír, hősköltemény
Mai világban nem divat!
Hja, a dicsőség és az ősi hír
Fényes ma még, mert elkopott;
A vitézség ragyogó ködmenét
Megette a moly, - elfogyott.
Hát a barátság, hazaszeretet
S a szerelem istenei?
Élnek még vajjon? - élnek biz azok:
A festő lefestegeti...
Hát meghalt a dicsőség és a hír?!
- Szárazbetegség ölte el!
A költészet szép özvegyasszonya
Énekszóval temette el.
Gyászolja ez mai napiglan is;
Magamfélék is siratták,
Még én böjtőltem is;... de mindezért
Fülét se rázza a világ!...
Valóban és én oly bolond legyek,
Mártírrá tegyem magamat?
Kiéhezem, míg így töprenkedem,
Tovább lógázom lábamat.
Talán efféle könnyű dologért
Hálásabbak az emberek,
Minthogyha holmi hazaszeretet-
És hírről énekelgetek!...

1848
(saját vers) - Béke (Beküldő: RÉKA)
2015-09-16 08:18:01
Békesség kísérje
boldog
életünket!
(saját vers)
(saját vers) - Akik így (Beküldő: RÉKA)
2015-09-16 08:17:25
Akik így szeretik
egymást-
semmi nem
állhat
közéjük!
(saját vers)
(saját vers) - Lélekben (Beküldő: RÉKA)
2015-09-16 08:16:37
Lélekben
mindig
egyek vagyunk!
(saját vers)
(saját vers) - Együtt leszünk (Beküldő: RÉKA)
2015-09-16 08:16:19
Együtt leszünk
örökké!!!
IMÁDLAK!
(saját vers)
(saját vers) - Én nem (Beküldő: RÉKA)
2015-09-16 08:15:54
Én nem hagylak el,
örökre veled
élek Szívem!
(saját vers)
(saját vers) - A sorsnak (Beküldő: RÉKA)
2015-09-16 08:15:29
A sorsnak
hálával tartozunk,
hogy minket
összehozott!
(saját vers)
(saját vers) - Téged Kedvesem (Beküldő: RÉKA)
2015-09-16 08:14:59
Téged Kedvesem
nekem rendelt
az élet!
(saját vers)
(saját vers) - Drága Kincs vagy (Beküldő: RÉKA)
2015-09-16 08:14:34
Drága Kincs vagy
és imádlak
Örökre!
(saját vers)
(saját vers) - Lelki (Beküldő: RÉKA)
2015-09-16 08:14:08
Lelki
békében
élünk!
(saját vers)
(saját vers) - Égő (Beküldő: RÉKA)
2015-09-16 08:13:47
Égő szívünk
egymásért
tüzel!
(saját vers)
(saját vers) - Én (Beküldő: VENDÉG)
2015-09-16 08:12:46
Én örökre
Te leszel
Szívem!
Szeretlek!
(saját vers)
(saját vers) - Csak (Beküldő: VENDÉG)
2015-09-16 08:12:24
Csak Téged,
Páromat imádom
örökre!
(saját vers)
(saját vers) - Együtt (Beküldő: VENDÉG)
2015-09-16 08:11:53
Együtt leszünk,
mint Párok
örökre!
(saját vers)
(saját vers) - Ennek (Beküldő: RÉKA)
2015-09-16 08:11:31
Ennek a
szerelemnek
forrón égnie
kell!
(saját vers)
(saját vers) - A tiszta (Beküldő: RÉKA)
2015-09-16 08:11:05
A tiszta,
erős
szerelmet
védeni kell!
(saját vers)
(saját vers) - Nem (Beküldő: RÉKA)
2015-09-16 08:10:33
Nem engedjük,hogy
borús felhők
zavarják
szerelmünket!
(saját vers)
(saját vers) - Szerelmünket (Beküldő: RÉKA)
2015-09-16 08:10:01
Szerelmünket
szerelmi himnusz
dala
kísérte!
(saját vers)
(saját vers) - Kedvesem (Beküldő: RÉKA)
2015-09-16 08:09:32
Kedvesem volt
az egyik
legszebb
pillangó,
én a másik!
(saját vers)