Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
Sík Sándor - A titok (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-12 16:44:33
IV. A sírásról és a nevetésről

Ma más vagyok, mint tegnap voltam.
Valami nagy széltől sodortan,
Ma megbotoltam.
Amikor újra egyenesre keltem,
És amikor magamba néztem,
Csupa csodára leltem.
Gonosz szél, rossz tavaszi szél!
Mióta lelkemre leheltél,
Bennem két ember él.
Mióta veled versenyt fütyörésztem,
Azóta más lett a sírásom
És más a nevetésem.
Mióta ma a napba néztem,
Azóta nevet a sírásom,
Azóta könny van minden nevetésben.
És most már sírni nem merek,
Mert félek a torz kacagás arcától,
Hogy vigyorogva rám mered.
És nevetni is elfeledtem.
Jaj, hiszen sírtam, mikor nem akartam,
És minden sírt, mikor nevettem.
Nagy csoda ez, hogy két lélekre váltam.
A régi lelkem még most is piros,
Hisz hajdan a hajnalban jártam.
A másikon nagy, sűrű fátyolok.
Minden lépésem egy nehéz csoda,
S minden titok.
Sík Sándor - Holdsugár (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-12 16:44:08
Hull, hull a holt mezőre
(Jaj, halkan lépjünk!)
A hold ezüst esője.
Halk álom-kezek hintik.
Álmodjunk, mindig.
A hold egy néma álom.
(Csitt, halkan lépjünk!)
Talán ma megtalálom.
Talán az égbolt kéke.
Talán a béke.
Száll, száll suhanva egyre
(Ó halkan lépjünk!)
Nagy, hallgató hegyekre
A hold, a szem, a lélek.
Tán ott az élet?
Mese-fény szerte-széjjel.
(Ah halkan lépjünk!)
Fehér ezüst az éjjel,
A föld, az ég, a lélek.
Álmodom: élek.
Sík Sándor - Phaëton (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-12 16:43:34
Fekszem a földön a fiatal fűben, a nap sugarán.
Síma az ég.
Nyári nap, déli nap
Tűzszeme ég.
Ömlik a lángja hevítve, tüzelve, lobogva le rám.
Húnyt szememen át nevet az ég.
Fényről, napról,
Égő sugarakról
Ió Paian!
Szállnak a szélben ősi mesék.
Hunyt szemem issza a fényt és tárt szívem issza a lángot.
Nap fia én!
Szállok apám, istenapám
Tűzszekerén.
Messze alattam a föld. Kezeimben tűzeke. Szántok.
Lángba borul körülöttem az ég.
Tűzről, lángról,
Nagy tűzi csudákról
Ió Paian!
Égnek a szívben ősi mesék.
Sík Sándor - Belenéztem a Napba (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-12 16:43:14
Egyszer, egy sugaras, pirosló reggelen,
A virradati Napba két szemmel belenéztem.
És ama reggel óta, örökre megigézten,
Járok fényittasan és a Nap jár velem.
Egy csodavillanás, egy percnyi perc alatt
Azon a reggelen a Nap szívembe égett.
S azóta mást se látok, csak egy nagy fényességet,
Csak lángot és tüzet, csak égő sugarat.
Amerre fordulok, a rét rezgő füvén,
És felhős ormain a ködlő messzeségnek:
Ezer picike Nap, ezüst ezernyi fény
Szikrázó szemei győzelmes tűzzel égnek.
És kívül és belül, örökre, szüntelen,
Örvénylik és dalol a tüzes Végtelen.
Sík Sándor - A hajnal szerelmese (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-12 16:42:49
Azt szeretem, aki nevet,
Akinek rózsaszín az arca,
Aki örül, aki kacag,
Aki dalolva megy a harcra.
Enyém az áprilisi szellő.
A feslő bimbót szeretem,
A hasadót, a harmatosat.
A hajnal a szerelmesem.
Az én emberem a gyerek,
A nagyszemű, nevető gyermek,
Akiben szűz minden-csírák,
Ezer erők rügyezve kelnek.
Az én emberem, aki fölkel,
Az induló, az ébredő,
Akinek győzelem az álma,
Akiben dalol a jövő.
Szeretem azt, aki akar,
Aki remény, aki ígéret.
Az enyém a vér és a tűz:
A fakadó fiatal élet.
Az ébredő napot imádom,
Megyek a virradat elé.
Az én lelkem a tüzek lelke,
Az én dalom a hajnalé.
Sík Sándor - Este az ablakban (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-12 16:42:16
Valahol messze szól a zongora.
Bús régi nóta lágyan száll tova.
És mint az álom, mint a sejtelem:
Egy régi érzés meglep hirtelen.
A lelkemen minthogyha átsuhanna
A rétek lelke, az erdők sugalma.
Ah, szárnyra kelt az erdő, rét, halom,
S besurrant hozzám a tárt ablakon.
Valamit suttog bús akácfalomb.
Távoli dallam halkan egyre zsong.
Sík Sándor - Dal (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-12 16:41:49
Bús lelkét rámlehelte
A síró alkonyat.
Lágy ajka esti szélnek
S egy selymes, édes ének
Csókolja arcomat.
Lelkemben most virágzik
Egy ifjú kék virág.
Mondd: mért oly bús az alkony?
Mért könnyek közt mosolygom
E halk melódiát?
(saját vers) - Szeretlek (Beküldő: RÉKA)
2015-10-12 07:50:51
Szeretlek és
csak Téged
szeretnék látni
Picim!
(saját vers)
(saját vers) - Pr (Beküldő: RÉKA)
2015-10-12 07:50:24
Problémáinkat
közösen
oldjuk meg!
(saját vers)
(saját vers) - Egymás (Beküldő: RÉKA)
2015-10-12 07:50:01
Egymás iránt
nagy
szeretettel,
tisztelettel vagyunk!
(saját vers)
(saját vers) - Kapcslatunkat (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-12 07:49:26
Kapcsolatunkat
senki és semmi
nem tépheti szét!
(saját vers)
(saját vers) - Érzelmeink (Beküldő: RÉKA)
2015-10-12 07:48:56
Érzelmeink
egymás irányába
erősek!
(saját vers)
(saját vers) - Szerelmünk (Beküldő: RÉKA)
2015-10-12 07:48:33
Szerelmünk viharként
tombolt át
szívünkön!
(saját vers)
(saját vers) - Én csak (Beküldő: RÉKA)
2015-10-12 07:47:57
Én csak Téged
szeretlek
és imádlak!
(saját vers)
(saját vers) - 2 szerelmes (Beküldő: RÉKA)
2015-10-12 07:47:35
2 szerelmes szív
talált egybekelésünkkel
egymásra!
(saját vers)
(saját vers) - A családi (Beküldő: RÉKA)
2015-10-12 07:46:55
A családi harmóniát,
békét
óvjuk,
védjük!
(saját vers)
(saját vers) - Nem (Beküldő: RÉKA)
2015-10-12 07:46:22
Nem fogok elveszíteni
és szeretni
örökre!
(saját vers)
(saját vers) - Kapcsolatunk (Beküldő: RÉKA)
2015-10-12 07:45:58
Kapcsolatunk
erős és
tartós!
(saját vers)
(saját vers) - A forró (Beküldő: RÉKA)
2015-10-12 07:45:38
A forró szerelem,
szeretett összekovácsolt
bennünket!
(saját vers)
(saját vers) - Rajongásig (Beküldő: RÉKA)
2015-10-12 07:45:06
Rajongásig
szeretjük
egymást!
(saját vers)