Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
(saját vers) - Szeretnék bocsánatot (Beküldő: VENDÉG)
2015-11-28 10:37:10
Szeretnék bocsánatot
kérni Tőled és
nagyon szeretlek!
(saját vers)
(saját vers) - Nagyon távol vagyunk egymástól (Beküldő: VENDÉG)
2015-11-28 10:36:42
Nagyon távol vagyunk
egymástól,
nagyon hiányzol!!
(saját vers)
(saját vers) - Ha velem (Beküldő: VENDÉG)
2015-11-28 10:36:20
Ha velem éltél volna,
én elvettelek
volna Feleségül
Picim!
(saját vers)
(saját vers) - Ma (Beküldő: VENDÉG)
2015-11-28 10:35:53
Mai napig beléd
vagyok szerelmes
Édesem!
(saját vers)
(saját vers) - Szeretnék Téged (Beküldő: VENDÉG)
2015-11-28 10:35:35
Szeretnék Téged
látni,hogy
végre együtt
lehessünk!
(saját vers)
(saját vers) - Ha együtt éltünk volna (Beküldő: VENDÉG)
2015-11-28 10:34:59
Ha együtt éltünk
volna,biztosan
boldogok lettünk
volna!
(saját vers)
(saját vers) - Nagyon fáj (Beküldő: VENDÉG)
2015-11-28 10:34:29
Nagyon fáj,hogy
nem vagy itt
és nem gondolsz
rám!
(saját vers)
(saját vers) - Amikor Téged (Beküldő: VENDÉG)
2015-11-28 10:34:06
Amikor Téged
láttalak először,
már szerelmes
lettem!
(saját vers)
(saját vers) - Szeretem (Beküldő: VENDÉG)
2015-11-28 10:33:39
Szeretem a szép
nőket és imádom!!!
Szeretlek!
(saját vers)
(saját vers) - Mindig szép vagy (Beküldő: VENDÉG)
2015-11-28 10:33:15
Mindig szép vagy
és gyönyörű
nő!!!
(saját vers)
(saját vers) - I (Beküldő: VENDÉG)
2015-11-28 10:32:47
Imádom,hogy
amikor
szeretsz!
(saját vers)
(saját vers) - Jól esett (Beküldő: VENDÉG)
2015-11-28 10:32:26
Jól esett,hogy
szerettél
Édesem!
(saját vers)
(saját vers) - J (Beküldő: VENDÉG)
2015-11-28 10:32:02
Jó volt,amikor
csókoloztunk
Párom!
(saját vers)
Juhász Gyula - Életérzés (Beküldő: VENDÉG)
2015-11-28 10:31:13
Már annyiszor döbbentem meg halálos
Mély döbbenéssel a csodán, hogy élek,
Hogy én vagyok e különös, talányos,
Bús és gúnyos valaki, aki évek
Hosszú során át megy az ismeretlen
Örök sötétbe és közben dalolgat,
Akit elhagytak ifjúság, szerelmek
S elnézi hosszan rokonát, a holdat.
Az is magányos, mint én, az is éjnek
Éjén tündöklik szelíden s magától
Elsápad, ha jön a zaj és az élet.
Már annyiszor döbbentem meg halálos
Mély döbbenéssel a csodán, hogy élek!
Juhász Gyula - Az elköltözött (Beküldő: VENDÉG)
2015-11-28 10:30:45
Én monostorból léptem e világba
És lassan szoktam meg e fényeket,
Az üdvösség egy halavány sugára
Még mindig homlokom fölött dereng.
Úgy járok és kelek e tömkelegben,
Hol vesznek s árulnak az emberek,
Mint zarándok a vásáros seregben
S az ajkam régi zsolozsmát rebeg.
Még megvan a vén vadgesztenyefáknak
Árnyas sora, hol béke, csend lebeg
S a kispapok némán sétálva várnak
És nem ismernek meg már engemet.
Juhász Gyula - Medgyaszay Vilmának hódolattal (Beküldő: VENDÉG)
2015-11-28 10:30:22
Mit mondjak rólad, hisz, ha énekelnék,
Miként te, akkor könnyebb volna tán,
Hangodban minden bús vágy, édes emlék
Fölcseng s mi csüggünk szíved sóhaján.
Mosolyos könny vagy és könnyes mosoly vagy,
Kis életünk nagy arany tükre te,
Kiben fény és árny szivárványba olvad
És földereng szépség igézete.
Mimi, magányos és talányos itt lenn
Az ember és az asszony, aki nagy
S mi érezzük ujjongó lelkeinkben,
Hogy te nagyon áldott Valaki vagy!
Megédesíted a könnyet szemünkben
S megszenteled ajkunkon a mosolyt
S meglengeted a gyász fölött derűsen
Az Örömet, e ritka lobogót!
Juhász Gyula - Mese (Beküldő: VENDÉG)
2015-11-28 10:29:58
Egy világvégi házban
Világszép lány lakott,
Világ végére néztek
Ott mind az ablakok.
Nem járt előtte senki,
Nem látott senkit ő,
Az Óperencián túl
Megállt a vén idő.
A világszép lány nézte
A csillagos eget,
Tavasz táján szívében
Valami reszketett.
Hajába rózsát tűzött,
Valakit várt nagyon,
De csak a csillag nézett
Be a kis ablakon.
S a csillag oly közömbös,
Hideg és halovány.
S hiába várt örökké
A világszép leány...
Juhász Gyula - Felhők (Beküldő: VENDÉG)
2015-11-28 10:29:24
Mint másaink, úgy húznak át az égen
S elmúlnak, mint mi, szépen, csendesen.
A semmiből bukkannak föl fehéren
Vagy komoran s övék a végtelen.
Oly idegenül szállnak, egyesülnek
S oly nyomtalanul tűnnek ők tova
S fölöttük az örök azúr derűnek
Tovább ragyog fölséges mosolya.
Az egyik felhő szelíd, mint a bárány,
Másik sötét, mint bika, egy a vég,
Van, amelyiket átölel szivárvány
S van, mely sívár, mint vén váromladék.
Ó felhők, sokszor elnézem futástok
S ballagástok, távol testvéreim
S amíg ti mentek, én tűnődve állok,
És nem találok ösvényt bánat, átok
És borzalom bús földi térein.
Juhász Gyula - Melankólia (Beküldő: VENDÉG)
2015-11-28 10:29:03
Még néha visszajár, mint a kísértet,
Ha őszi est esője monoton
Zenéjével dobol ablakomon
És bennem fázón megborzong a lélek.
Ó ismerem: velem járt éjt napon
Sötét köpenyben, mint a zord zarándok,
Mentünk, mint néma zárdai barátok
A temetőkbe tartó utakon.
A delelő nap oly ólmos, fakó volt
És oly unalmas, oly szomorú hóbort
Az élet, melynek lángja pislogott csak.
De már nem félek tőle, mert tudom, haj,
Hogy rövid álmunk, ez édesbús élet
Siet nagyon és addig mért ne éljek?
Juhász Gyula - Az örök szőnyeg (Beküldő: VENDÉG)
2015-11-28 10:28:43
A világ óriás, dús szőnyegén
Örök egykedvűn dolgozik az Úr.
Zöld réteket sző barna alapon
S fölöttük végtelen derűs azúr.
Fehér mezőket is hágy, csillogó
Fehér mezőket, majd sző csillagot
És napokat aranyból, holdakat
Ezüstből, hogy az éjszín is ragyog.
Virágokat sző, sárgát, violát,
Égő virágot s bús haloványt,
Tenger virágot és dudvát, mérgeset,
Tavaszmezőben kígyót s ifju lányt.
És szürke, sárga vizeket terít
S magyar mezőkön szőke vizeket
És néha, száz vagy ezer év után
Nyugodt kezében a szál megremeg
És vöröset sző, véres vöröset
És feketét, halálos feketét
És maga is borzadva nézi, nézi,
Csak nézi, nézi szörnyű szőnyegét!