Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
(saját vers) - Ne menj (Beküldő: mama)
2015-10-27 04:31:12
Ne menj el
és soha ne
hagyj el engem
örökre!!
(saját vers)
(saját vers) - Köszönöm,hogy hallgattál rám (Beküldő: mama)
2015-10-27 04:30:48
Köszönöm,hogy
hallgattál rám
Szívem!
(saját vers)
(saját vers) - Édes (Beküldő: mama)
2015-10-27 04:30:18
Édes Szívem,nagyon
várlak,
imádlak!!!!!!!
(saját vers)
(saját vers) - Imádlak Édesem! (Beküldő: mama)
2015-10-27 04:29:53
Imádlak Édesem!
Nem tudok elfelejteni
és csak rád
gondolok!
(saját vers)
(saját vers) - Ne haragudj (Beküldő: mama)
2015-10-27 04:29:27
Ne haragudj rám,
én imádlak
Szívem!
(saját vers)
(saját vers) - Nem (Beküldő: mama)
2015-10-27 04:29:03
Nem haragszok,de még
fogunk találkozni
Édesem!!!
(saját vers)
(saját vers) - Vártalak találkozni (Beküldő: mama)
2015-10-27 04:28:42
Vártalak találkozni,
hogy végre
boldog lehessek!
(saját vers)
(saját vers) - Tegnap (Beküldő: mama)
2015-10-27 04:28:11
Tegnap nem láttalak
és fáj a
szívem!
(saját vers)
(saját vers) - Nagyon (Beküldő: mama)
2015-10-27 04:27:50
Nagyon szerelmes
vagy Édesem,
Picim!
(saját vers)
Ady Endre - A HARCUNKAT MEGHARCOLTUK (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-27 04:27:27
Gyáva kakasként fut az ellen,
Dúlt bóbitájú, nyomorult,
Fellegvárába beszorult,
Szemétdombjára beszorult.
Mi várhatunk; Tyukodi pajtás.
Mienk a vár, csak táborozzunk,
Dalolgassunk, igyunk, együnk.
Táncolva, vígan felmegyünk,
Mikor akarjuk, felmegyünk,
Ne siessünk, Tyukodi pajtás.
Mi a harcunkat megharcoltuk.
Hadd várjanak a pipogyák
Valami nem jövő csodát,
Vén, szép, történelmi csodát
S rajtuk-ütünk, Tyukodi pajtás.
Ady Endre - ÉGŐ TŰZBEN DIDEREGVE (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-27 04:27:03
Hunytán, fogytán van már a tűz.
Orv galyakat nem tudok szedni:
Megtanulom: milyen öröm
Dideregni.
Fagyot lihegnek jég-hazák
Felém, az én szegény fejemre
És én meleget kacagok
Dideregve.
Tűz nélkül is majd tüzelek,
Engem nem olt ki semmi, semmi.
Gyertek hozzám, tanuljatok
Dideregni.
Ady Endre - SZÉTVEREK MAJD KÖZTETEK (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-27 04:26:44
Úri szamárságom
Velem szolgáltatja
(Jaj, be szánom-bánom)
Okos ellenségimet.
Ők ütnek örökkön
Szép, póri ütéssel
S én ellágyult öklöm
Alighogy mutogatom.
Én várom, csak várom
Ő vak térdelésük
S ők fényes orcámon
Rugdosódnak vakmerőn.
Hát gyertek, ti végek,
Nagy, paraszt haraggal,
Minden ellenségek
Versengve alázzatok.
Gyertek nagyerősen
Nagyurat tiporni
S én hideglelősen
Játsszam a nem-mozdulót.
Gyertek verekedve
S tán megint kicsordul
Új harcok új kedve
Belőlem s úri harag.
Egy szép délutánon
Kemény lesz az öklöm
(Jaj, be szánom-bánom)
S szétverek majd köztetek.
Ady Endre - AKAROM: TISZTÁN LÁSSATOK (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-27 04:26:22
Akarom, hogy szeressetek,
Az érdemem talán kevés:
Akarom, hogy szeressetek.
Ma: bárkinél külömb vagyok,
Holnap: törpülhet érdemem,
Ma bárkinél külömb vagyok.
Holnapután: más jön talán,
Ma: én vagyok a legkülömb,
Holnapután: más jön talán.
Nem várhatok, nem várhatok,
Nem várhatok, mert sietek,
Nem várhatok, nem várhatok.
Akarom, hogy szeressetek,
Akarom, tisztán lássatok,
Akarom, hogy szeressetek.
Ady Endre - A TENGER ÁKOMBÁKOMA (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-27 04:26:03
Fázó pálmák alatt olvasok
Egy levelet, egy nagy levelet:
Kék lapra írták éles tollal
Gonosz szelek, bőjti szelek.
Fehér habok, betü-milliók,
Idegesek és nyugtalanok,
Tengerre írva írják most meg,
Hogy ki vagyok, hogy mi vagyok.
Valami búsongó dac fog el,
Valami hivatlan hit fon át
S olvasom csukló kacagással
A Tenger ákombákomát.
Hát most a sorsom ezt üzeni?
Hát most már akarnom is tilos?
Így levelez velem a Tenger,
Ez a nagy ócska papiros?
Ím, itt a válasz: élek, vagyok,
Fáradtan, fájón, ahogy lehet,
De élek s úr fogok maradni
Tenger, sors s mindenek felett.
San-Remo
Ady Endre - EGY MEGÍRATLAN NAPLÓBÓL (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-27 04:25:40
(1908)
dec. 25.
Itt jött rám a Karácsony,
Rám, a kesely arcú pogányra,
Itt jött rám a Karácsony,
Gyermekségem falujában
S azt hitte, hogy megtérít,
Hogy szépen visszaingat.

dec. 26.
Talán-talán jobb volna
Mégiscsak visszaesni,
Betegen is a Krisztust,
A régi Krisztust keresni.
Talán-talán jobb volna,
Mint lelkem keserülni:
Krisztus előtt, templomban,
Úgy, miként régen, leülni.
Talán-talán jobb volna
Most a faluban, itten,
Fájó haraggal szólni:
Hajh, mégiscsak élsz te, Isten.

dec. 27.
Ez már nem is Karácsony
S kinek mi köze hozzá,
Embernek vagy Istennek,
Hogy én mint fogok élni,
Vagy én mint fogok halni?
Békesség az Istennek,
Békesség az embernek,
Békesség a halálnak,
Békesség mindeneknek,
De nékem
Maradjon a háborúság.
Érmindszent
Ady Endre - VALAMI MÉG KÉSZÜL (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-27 04:25:19
Ha szívem bomlott, bús malom
S várok rémes pozdorja-sorsra:
Jön hirtelen egy nyugalom.
Ha így szólok: már mehetek,
Nem jöhet már új, sem jó, sem rossz,
Ütő vágy éri szivemet.
Az élet már adott sokat,
Bódítót, furcsát és keservest,
De még valamit tartogat.
Ady Endre - KISVÁROSOK ŐSZI VASÁRNAPJAI (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-27 04:24:55
Ma találkoztam veletek,
Kiket ma is siratva bánok,
Őszi vasárnap-délutánok,
Hideg ajkú, halott mátkáim,
Kisvárosok bús leányzói:
Őszi vasárnap-délutánok,
Ma megint találkoztam veletek.
Mennyi szép fiatal erőt
Unt álmodozással titokba
Hordtam meredt karjaitokba.
Ködben harangoztak a tornyok
S én a fényes Bábelek vágyát
Hordtam meredt karjaitokba,
Mennyi szép, kár-volt, fiatal erőt.
Hideg és süket emberek
Néztek reám, a vánszorgóra,
Egy-egy század volt egy-egy óra,
Kimenős cselédek az utcán
S szivemben szép, uszályos delnők.
Egy-egy század volt egy-egy óra
S körül hideg és süket emberek.
Ma találkoztam veletek,
Kiket ma is siratva bánok,
Őszi vasárnap-délutánok,
Hideg ajkú, halott mátkáim,
Kisvárosok bús leányzói:
Őszi vasárnap-délutánok,
Ma megint találkoztam veletek.
Ady Endre - NEM ELŐSZÖR SÍROK (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-27 04:24:36
Tél-támadás: őszi lugasban
Légy zümmög, árván, messze-messze.
Sajgó mezőt felhő ereszt be
S dong az összevissza-szél.
Vidoran, mert mindenki távol,
Minden kétséget félredöntök,
Poharammal nagyot köszöntök,
Szent Tél, szent Jövő felé.
Ebből a nagy halál-sötétből
Kevesünknek lesz újra mása,
Kevesünknek föltámadása,
Ha szól a tárogató.
De e süket tél-támadáskor
Érzem legjobban ősi voltam,
Hogy nem először bandukoltam,
Hogy nem először sírok.
(saját vers) - Köszönöm (Beküldő: RÉKA)
2015-10-26 08:36:00
Köszönöm mindent
Drágámnak,
szeretlek!
(saját vers)
(saját vers) - Szeretnék sokáig veled (Beküldő: RÉKA)
2015-10-26 08:35:38
Szeretnék
sokáig veled
élni,kapcsolatot
tartani!
(saját vers)