Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
Dsida Jenő - Válasz egy nagyon messziről jö (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-31 08:06:13
Dr. S. R.-né Reményik Jolánnak
Tizennyolc esztendőnek távolából
Jött a leveled,
Mint gyermekkorom halk ezüstkacaja,
Úgy cseng a neved:
Jolán...
Az elillanó évek csolnakán
Lelkem mi mindent ringatott azóta,
Mennyi álom és mennyi nóta
Kelt és halt el a parttalan vizen,
Tizennyolc esztendő hiszen
Ugyebár a mi araszos,
Dalos, jajos és panaszos
Életünkben egy örökkévalóság?!
Mint bedőlt tárnából az ottfelejtett mécs,
Most úgy dereng fel
Szelíd-halványan az emlékezés.
A neved,
Mintha idézett volna szellemet:
A rég-voltak körültem tábort járnak,
Gyűlnek, kopognak, lengenek az árnyak,
A mélyből zeng sok régi-régi hang,
Megannyi elsüllyedt harang,
S azt zengi mind,
Amire a Te leveled is int:
Hogy "mindnyájunkon betelik a Sors."
Tizennyolc ismeretlen éven át
Szó világít-e, gondolat vezet?
Tizennyolc ismeretlen éven át
Foghatunk-e mi ketten kezet?
Tizennyolc ismeretlen éven át
Napfényből, holdsugárból van-e híd?
Azt írod Jolán,
Tizennyolc év után
Meséljek Néked rólunk valamit.
Mesélek hát... Máskép volt hajdanán,
Csendes szóval mikor a mesét nékünk
Novemberi vasárnap délután
Te mondtad: a mi "nagyobbik testvérünk".
- Mesélem hát, hogy porbaomlott rég
A nagyapámék öreg háza,
De még a Hója-erdőben a szél
A nyögő fákat épúgy rázza,
Mesélem: áll még Dónát, a kőember
A hegytetőn épúgy, mint hajdanán,
De egy sziluett hiányzik alóla:
A bölcs öreg, szegény jó nagyapám.
Most újra zöld a vadszőlős veranda:
Forró nyarakon hűs enyhet adó,
Az asztal is még régi tán, de rajt'
Gyümölcsöt már nem főz be nagyanyó.
Tőlűnk ment el a mult, vagy mi a multtól,
Elváltozott, vagy régi még a Hója?
Én nem tudom. A tornyos villa áll,
De rég üres, de rég nincs már lakója.
Ki lakta hajdan: mind világgá ment,
Sok már csak sírhalom: virágot termő,
Rájok én most gyakorta gondolok
Borongva; már egész kis fejfa-erdő.
Most "át" gyere: - Ez itt a hintahely,
Ez itt a hinta cölöpfája;
A régi még. De ritkán ül bele
Jókedv, amely az égig szállna.
Most nézz föl. Fényes egy kis-ablak,
Némán hajol a zongorára
Egy karcsú lány... Beethoven szenvedélye
Kizúg a holdezüstös tájra.
Ez - "Sárika, a bájos csöppség."
Tovább meséljem? Meséljek még, megint?
Mondjam, hogy lassan megőszültenek
Munkában, gondban édes szüleink?
És arról, ki e bús sorokat rója, -
Mit tett - hogy élt - hogy számoljak be Néked?
Talán-talán jobb: ne beszéljünk róla.
Így tűnnek-mennek lásd, tovább az évek,
Jolán -
Egy illanó nyár aranycsolnakán -
Meséltem Néked.
1918 július
Dsida Jenő - Régi levelek olvasásakor (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-31 08:05:46
Anyám, kezedben régi levelek...
Tűnődések borongó napja ez,
Mint Mariusnak Carthago, feléd
A multból csupa tört fal meredez.
Míg multak könyvét félőn forgatod,
Kezed bevégzett sorsokat simít,
Elhalt ujjongást, elsiklott jajt
S a porladozók fagyott könnyeit.
Álmok kövéből márványpalota,
Hitből, vágyból elefántcsonttorony!
Mi volt még itt?... Leomlott, szertehullt...
Virágpor száll csak horpadt sírokon.
Ó egyszer minden lélek Marius
S egyszer minden mult Carthagói rom,
S csak rom marad: rá az emlékezet
Örökzöldjét hiába futtatom.
Anyám, a multak könyvét forgatod
S állnak előtted romok, feketén,
Most rám tekints! Előled elfedem
A költészet fény-fátyolával - én!
Anyám, a multak könyvét forgatod:
Hányan voltunk!... Most - nehányad-magunk.
Anyám, öleljük meg ma a Jelent
S szeressük egymást, míg együtt vagyunk!
Dsida Jenő - Mikor a delta a forrásra gondo (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-31 08:05:23
A folyam fut az óceán felé,
S medre ijesztően kiszélesül,
Intenek néki messze fároszok,
Habján hajó ring és sirály repül,
Eltépett malmok ellebegnek rajta,
És úsznak bölcsők és úsznak koporsók
És úszik egy-egy fölborított sajka,
És úszik szenny és virág vegyesen.
S ahogy közelg az óceán felé:
Vize, a hajdan kristályos nedű
Nem édes már, de sós és keserű.
És keserűn és ádázul rohan,
S gúnynak érzi, ha valaki megáll,
S döbbenve szól: mi hatalmas folyam!
Akkor a delta a forrásra gondol,
Amely körül fekete fenyők állnak,
És csend van és csak a juhnyáj kolompol.
Nincs vad meder és nincs pocsolyás árok,
A fűben szivárog egy halk erecske
És azt hinnéd, hogy mindjárt elszivárog.
A forrás mellett ül egy kisfiú,
Tiszta kezét a tiszta vízbe tartja, -
És ezt a folyam a deltáig érzi,
S a boldogságtól megremeg a partja.
Dsida Jenő - Homokba írtam... (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-31 08:05:00
Puszták homokján különös betűk.
Fénylik a rajzuk, a vonaluk él,
Puszták homokján különös rovás;
Tán harci dal, tán baráti levél,
Talán imádság. Olyan egyre megy,
Elmossa zápor, letörli a szél.
Puszták homokján különös rovás.
Homokba írtam minden mondatom,
Zápor elmossa: ne fájjon nagyon,
Letörli a szél: ne fájjon nagyon,
Homokba írtam minden mondatom.
Dsida Jenő - Ave Halott! (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-31 08:04:41
Ave Halott! Az élet zúg tovább,
Sírok fölött nem időzhet a láb,
Gyökeret nem ereszthet.
A kedves fölé a szív önmagát,
Mint eleven keresztet,
Mint örök fejfát, nem tűzheti le.
Pedig úgy volna szép.
Úgy ottmaradni, mozdulatlanul,
Hordozni, mint a márvány, - egy nevet,
S nem bánni, virrad-e, vagy alkonyul.
De nem lehet.
Az élet zúg tovább,
S mint egész, nem ér soha-soha véget.
Ave Halott!
Az élnimenők köszöntenek Téged.
Dsida Jenő - Itt most virágzanak... (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-31 08:04:20
Itt most virágzanak az almafák;
Amíg lassan e betűket írom,
Napfényes, tiszta csöndbe hull alá
Özönével a selymes, lágy szirom.
Itt most virágzanak az almafák...
A lélek fájáról is így pereg
Libegve álom, érzés, gondolat...
Tűnődve kérdem, hogy: hová, minek?...
Dobsina, 1918 május
(saját vers) - Csókolom (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-30 09:23:52
Csókolom a szép
orcádat,szádat
és boldoggá
tesz ez!
(saját vers)
(saját vers) - Soha ne (Beküldő: RÉKA)
2015-10-30 09:23:16
Soha ne legyen
szerelmünknek
vége!
(saját vers)
(saját vers) - Óriási szerelem (Beküldő: RÉKA)
2015-10-30 09:22:47
Óriási
szerelem
a miénk!!!
(saját vers)
(saját vers) - Szerelmünk egy csodálatos (Beküldő: RÉKA)
2015-10-30 09:22:24
Szerelmünk egy
csodálatos dolog
gyönyörű!
(saját vers)
(saját vers) - Szerelmünk (Beküldő: RÉKA)
2015-10-30 09:21:50
Szerelmünk
mesébe
illő!
(saját vers)
(saját vers) - Ne hagyj el (Beküldő: RÉKA)
2015-10-30 09:21:23
Ne hagyj el,hogy
egyedül
legyek nélküled!
(saját vers)
(saját vers) - Én csak (Beküldő: RÉKA)
2015-10-30 09:21:03
Én csak szerető
Páromat
kell nekem!
Imádom!
(saját vers)
(saját vers) - Szívem (Beküldő: RÉKA)
2015-10-30 09:20:37
Szívem,
én szeretlek
örökre
Téged!
(saját vers)
(saját vers) - Szeretetben (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-30 09:19:49
Szeretetben
élni
boldogság!
(saját vers)
(saját vers) - Mosolyog (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-30 09:19:26
Mosolyog
megnyugtató biztonságot
ad nekem!
(saját vers)
(saját vers) - Ölelésed (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-30 09:18:50
Ölelésed
boldoggá
tesz!!!
(saját vers)
(saját vers) - Szerető (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-30 09:18:28
Szerető
simogatásod
gyógyító!
(saját vers)
(saját vers) - Köszönöm (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-30 09:17:59
Köszönöm Neked
a boldog,
békés életet!
(saját vers)
(saját vers) - Ma (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-30 09:17:32
Ma is találkozok
veled Szívem,
imádlak!
(saját vers)