Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
Reményik Sándor - Úgy fáj már minden... (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-30 09:07:39
Úgy fáj már minden, minden idebenn:
A szó, s a mozdulat, s a csend is fáj,
Minden, mi általreszket szívemen,
Legyen az ember, muzsika, vagy táj,
Úgy fáj már minden, minden idebenn.
De néha egy-egy halk szó símogat,
S rejtekúton a szívembe talál,
S álomba ringatja a kínokat,
Elaltatja a multat, s a jövőt.
Pedig be nehéz megtalálni már
Az ösvényt, a szívembe vezetőt.
Gyom és gaz benőtte az utakat,
Ördögpalánták ágaskodnak rajtok:
Száraz kórók és keserű füvek,
Minden, mi beteg szívemből kihajtott.
Mártír a szó, mely jó hozzám ez úton,
És szent a szív, mely küldi őt ezen,
S mely liliomok magvát hinti el
Ott, hol különben csak bogáncs terem.
Áldott az óra és áldott a szél,
Mely liliomok messze magvát hozza,
Magot, melyből a békesség kikél.
Reményik Sándor - Egy lélek állt... (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-30 09:07:16
Egy lélek állt az Isten közelébe'
S az örök napsugárban reszketett
És fázva félt,
Mert érezte, hogy vonzza már a föld,
És keserűn kelt ajkán a "miért",
Mikor az Isten intett neki: "Készülj!
Valaki ott lenn meg akar születni,
Neked szőtték e színes porhüvelyt:
Pici kezeket, pici lábakat;
És most hiába, le kell szállanod,
Öröktől fogva te vagy kiszemelve,
Hogy e testet betöltsd,
Mint bor a kelyhet, ampolnát a láng.
Menj és ne kérdezz, ennek meg kell lenni!"
S szólt a lélek: "Én nem akarok menni!
Én boldog vagyok Veled, Istenem;
Mit vétettem, hogy egedből kivetsz?
Mit vétettem, hogy le kell szállanom,
S elhagynom búsan és reménytelen
Az angyalokat, testvéreimet?
Mit vétettem, hogy le kell szállanom,
S felöltenem a gyötrő Nessus-inget,
A meghasonlás örök köntösét,
A nekem szabott hitvány rongy-ruhát?
Ki bor vagyok: a Végtelennek vére,
S láng, mely üveg alól is égig ér:
Mit vétettem, hogy bezársz engemet
Kehelybe, amely megrozsdásodik,
S ampolnába, mely romlandó cserép?!"
És szólt az Isten szigorún: "Elég!
A törvény ellen nincsen lázadás!
Ha milliók mentek panasztalan,
Talán te légy kivétel?
Mint a fiókát az atyamadár:
Kivetlek. Tanulj meg jobban repülni,
S jobban becsülni meg az örök fészket!"
S az Ige alatt meggörnyedt a lélek.
Szomorún indult a kapu felé,
De onnan visszafordult: "Ó Uram,
Egy vágyam, egy utolsó volna még;
Egy angyalt, testvér-lelket hagytam itt,
Szerettük egymást véghetetlenül,
Tisztán, ahogy csak a mennyben lehet,
Szeretném viszontlátni odalenn,
Ha csak egy percre, ha csak mint egy álmot."
S felelt az Úr:
"Menj és keresd! Lehet, hogy megtalálod."
Reményik Sándor - Csillag a víz alatt (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-30 09:06:41
Ott lenn, a víz alatt
Egy másik, mélyebb ég;
S hogy kisímult a tükör:
Ezernyi csillag ég,
Ragyogj, ragyogj,
Te vízalatti ég!
Ragyogj, ragyogj,
Te örök Ideál,
Tőled el nem választ
Sem élet, sem halál,
Ragyogj, ragyogj, örök-idegenül,
Fenn is, lenn is elérhetetlenül,
Ragyogj, ragyogj!
Ragyogj, ragyogj,
Örökkön tiszta kép
E lélek vízalatti, mély egén,
Én már tudom: Csak azt nem vesztem el.
A miről sose mondhatom: enyém.
Ragyogj, ragyogj
Éjféli Csillag, lelkem mély egén.
Reményik Sándor - Sóhajok hídja (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-30 09:06:20
A mi életünk sóhajoknak hídja,
Mely átível a sötét lagunán, -
S majd jőnek egykor boldog gondolások:
Szerelmes párok - sok százév után
S a híd alatt megállnak. Ó be mások,
Be mások lesznek ők, mint Te meg én,
S majd nézik egymás ifjú arculatját
Velence ősi, komor tükörén.
A mi életünk sóhajoknak hídja,
De elszánt léptünk alatt kong a híd,
Lenn ásítnak az ólomkamarák
És rajtunk senki, semmi sem segít.
Akkor majd nászdal zeng a híd alatt,
S egy erős kéz szorít egy kis kezet, -
Mi akkor már történelem leszünk:
Fekete kő s fehér emlékezet.
Dsida Jenő: - Száraz ág (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-30 09:05:57
Szép, lankadt novemberi gally,
jó bánat tiszta, lassú míve,
kiről levált a röpke raj
s alatta hajló, száraz íve
maradt hűs, haldokló kezeknek,
magánnyal dús és koldus ág,
melyen csak emlékek rezegnek:
elvégezett szomoruság! -

miért vettelek észre ma
talán először életemben,
mint sokszor elhadart ima
szavát, amely az értelemben
tartalmat nyer és felvilágol?
Miért nincs más rajtad kivül
szememben ebből a világból,
mely elsötétül és kihül?
Dsida Jenő: - Meredtszemű ősz (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-30 09:05:35
Kiszivattyúzták az üvegburát,
a lelkemet.
Nincs benne hang, csak meredtszemű ősz.
Csend és homály.
A hullt levelek ágya mély, puha,
selymes halom,
de nem zörög turkáló láb nyomán,
nem is zizeg.
A varjú se csárog a jegenyén,
csak tátogat.
Halálos-némán teljesedik el
a rendelés:
Aki elfáradt, nincs kinek köszönjön,
aludni megy.
Az álmos űrben úgy úszik-lebeg
sok furcsa vers,
mint az ökörnyál udvarunkon, otthon,
ősz elején.
(saját vers) - Rólad álmodok (Beküldő: RÉKA)
2015-10-29 08:48:04
Rólad álmodok
állandóan-
agy álmaim
mesések!
(saját vers)
(saját vers) - Nem tudnék (Beküldő: RÉKA)
2015-10-29 08:47:39
Nem tudnék élni nélküled,
ha nem látlak
Szívem!
(saját vers)
(saját vers) - Kapcsolatunk (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-29 08:47:11
Kapcsolatunk
egy életre
szóló!!!
IMÁDLAK!
(saját vers)
(saját vers) - Boldog (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-29 08:46:43
Boldog családi otthonunk
a béke,
boldogság szigete!
(saját vers)
(saját vers) - Mindig (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-29 08:46:10
Mindig kívánlak -
ha látlak,de ha nem
látlak is!
(saját vers)
(saját vers) - Várlak Édesem (Beküldő: RÉKA)
2015-10-29 08:45:37
Várlak Édesem,
hogy végre
együtt leszünk!!
(saját vers)
(saját vers) - Szívem (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-29 08:45:11
Szívem szeret-
ezt veri
a szívem!
(saját vers)
(saját vers) - Én nem csak (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-29 08:44:44
Én nem csak
örök
hűséget,hanem mindig
együtt leszünk
örökre!
(saját vers)
(saját vers) - Más nőre (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-29 08:44:14
Más nőre
Rajtad kívül
nem nézek!
(saját vers)
(saját vers) - Szeretnék forró (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-29 08:43:47
Szeretnék forró
szerelmet nyújtani
neked!
(saját vers)
(saját vers) - 2lélek (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-29 08:43:24
2 lélek,2 szív
egyesülése
kapcsolatunk!
(saját vers)
(saját vers) - Lélekben mindig (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-29 08:42:50
Lélekben mindig
veled
vagyok!
(saját vers)
(saját vers) - Szívem (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-29 08:42:28
Szívem verése
heves lesz,
ha meglátlak!
(saját vers)
(saját vers) - Köszönöm,hogy ilyen (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-29 08:42:07
Köszönöm,hogy
ilyen csodálatos
életet
adtál nekem!
(saját vers)