Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
Babits Mihály - Esős nyár (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-24 06:57:28
I.
Mint egy ország levert forradalom után,
oly csöndes ez a nap.
Vacognak a füvek, s az ágak fenn a fán
gyáván bólintanak,
ha elleng köztük a halk inspektor, a szél...
Az égből is csupán
szűken szűrődik át valami szürke fény
az ónos cenzurán.
Micsoda nyár! Talán kezdődik már az ősz,
Korán vénűl az év,
mint csüggedt férfi, kit korai gond redőz...
A házeresz csövén
könny ül, s a kerti sok kisírt szemű virág
úgy néz föl a csigás
fűből, mint akiket nem enyhít semmi más,
csupán a zokogás.
Mit ér a zokogás? Ugyis meghal a nyár.
Ugyis meghal az év.
Pár hétre még talán kijő a napsugár...
Az is csak haladék.
A legvirágosabb ősz is a télbe visz...
Szép lejtő is leránt...
Lesz még tavasz, de az más tavasz lesz, s nem is
emlékezik miránk.
II.
Most ujra megered az eső, kopogó
zajjal, s az ég olyan,
mint a félárbocra eresztett lobogó:
úgy leng, alacsonyan.
A szél meg hangosabb s füvek és fák között
parancsokat kiált.
Ők szótfogadnak, mint ijedt ujoncsereg:
?jobbra át!? ?Balra át!?
?Mily parancsuralom, milyen fegyelem ez,
micsoda hadsereg,
amelyet a gonosz hadvezér egyenest
a halálba vezet??
- kérdem, és minthacsak egyszerre magam is
közöttük állanék,
amint hajlongnak és egyhelyben állva is
mennek az ősz felé...
Éltem félszázadot, de már nem élek én.
Léptem nem visz tovább.
Csak annyit mozdulok, amennyit hajt a szél:
gyakorlom a halált
veszteg, száműzve, és várva itéletem,
mint a sztoikusok,
a Császártól, kinek nyarából életem
elejtve kicsuszott.
Babits Mihály - Rimek (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-24 06:57:00
Még az egész napon át
bolygjuk a nyár vadonát,
de az est már szelid ősz:
bágyadt szemünk elidőz
a sötétség mélytavu
völgyein s a vértanu
ég testén mely csillagos
fénysebekkel gyulladoz.
Ami nappal olyan pogány,
a fű a domb homlokán:
ez a fény s az esteli
harmat megkereszteli.
Házunk is a dombon ül,
mint aki templomban ül,
s mintha gyertyát tartana,
nyúl az éjbe ajtaja
vékony résén a sugár -
dombon ül és muzsikál
- azaz benne rádiód
bezengi a régiót -
igaz hogy nem templomi
hanggal, hanem londoni
dzsesszekkel... De mért ilyen
fényes a táj hirtelen?
Mind nagy ostya, kereken
kel a hold a tej-egen.
És a ház most térdepel.
Öltönye fehér lepel.
Mint ki áldozásra vár,
s közben más imát darál,
mit egy messze, ördögi
szuggeráló súg neki.
Óh mily csúf, frivól ima!
Vétek ennek szólni ma.
Zárd el, édes! Jámborabb
Zene zeng a lomb alatt.
Hallgassatok, városok!
Bokraink jobb kórusok.
Hagyjátok a tücsköket,
hadd zengjék túl dzsesszteket!
Szeretném a londoni
rádióba mondani:
?Dzsiggek, csitt egy percre, csitt!
Világszám következik.
Páris, London, Nazarét,
Assisi és Tiszarét,
Barcelona, Mexico,
egy a programm: tücsökszó!?
Babits Mihály - Ildikó (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-24 06:56:27
A messze kertutakon,
lépcsőkön, terraszokon,
a fűvek tengere közt
s küntebb, a zöld here közt,
sugaras domb oldalán
és fönn a cseresnyefán,
cseresnyefa tetejében,
homokja selyem ölében
vagy hintán, felleg előtt
meg-megpillantom őt
hol erre, hol arra,
minthogyha lepke volna
amilyen egyszerre annyi
virághoz hű tud lenni,
itt is meg ott is ott van,
el is száll, mégis ott van
mert mindig visszajő,
és éppenilyen ő:
mindenfele villog a
hajából a pántlika
vagy hátán a piros x
amit a köténye ir;
ez a csöpp domb, ez a kert
kacajával teli telt
mint zöld lugas, hacsak egy
pöttömke méh beleszáll,
zsongással mind tele már,
hogy még az a búsabb hegy,
hogy még az a némább táj
amit magamban hordok
én sohase boldog,
az is tele
lesz ővele
s ha behúnyom a szemem,
meglátom őt odabenn,
azon a néma hegyen,
a csüggesztő sötétben,
amint gond és gyülölet
sok mérges völgye felett
szálldos pirosan vagy kéken
hol erre, hol arra
minthogyha lepke volna,
mint azok a tarkaszin
lepkék odalenn a réten
ahol a kert tövében
egymásra hajlik a szélben
a zöld here s baltacim.
(saját vers) - Várom a találkozás (Beküldő: RÉKA)
2015-10-23 10:11:26
Várom a találkozás
és imádlak
Szívem!
(saját vers)
(saját vers) - Majd (Beküldő: RÉKA)
2015-10-23 10:11:05
Majd veled
leszek és
imádlak!
(saját vers)
(saját vers) - Én imádlak (Beküldő: RÉKA)
2015-10-23 10:10:46
Én imádlak
és szeretlek
Szívem!
(saját vers)
(saját vers) - Kapcsolatom (Beküldő: RÉKA)
2015-10-23 10:10:28
Kapcsolatom veled
és imádlak
Kicsim!
(saját vers)
(saját vers) - Nem (Beküldő: RÉKA)
2015-10-23 10:10:08
Nem hagylak
csak kapcsolatban
leszek veled!
(saját vers)
(saját vers) - Szer (Beküldő: RÉKA)
2015-10-23 10:09:46
Szeretnék kapcsolatban
lenni veled
Picim!
(saját vers)
(saját vers) - Én is vágyom (Beküldő: RÉKA)
2015-10-23 10:09:01
Én is vágyom
szeretetre
Rád!
(saját vers)
(saját vers) - Szeretetre (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-23 10:08:37
Szeretetre vágyom
rád Édesem,
Szívem!
(saját vers)
(saját vers) - Várom (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-23 10:08:17
Várom,hogy együtt
legyünk,
szeretetre vágyom!
(saját vers)
(saját vers) - Vársz (Beküldő: mama)
2015-10-23 10:07:49
Vársz engem,hogy
lássunk
egymást
Édesem!
(saját vers)
(saját vers) - Nagyon várok (Beküldő: mama)
2015-10-23 10:07:16
Nagyon várok
találkozni,
hogy boldog
legyek!
(saját vers)
(saját vers) - Béke van (Beküldő: mama)
2015-10-23 10:06:53
Béke van köztünk
és szeretlek
Édesem!
(saját vers)
(saját vers) - Párom imád (Beküldő: mama)
2015-10-23 10:06:26
Párom imád
és csak
látni szeretne
engem!
(saját vers)
(saját vers) - Párom (Beküldő: mama)
2015-10-23 10:06:06
Páromnak szeretnék
üzeni,hogy
imádlak!
(saját vers)
(saját vers) - Mindig rólad (Beküldő: mama)
2015-10-23 10:05:37
Mindig rólad
álmodom,
szerelmes vagyok!
(saját vers)
(saját vers) - Nem haragszok (Beküldő: mama)
2015-10-23 10:05:16
Nem haragszok
a múltkori
miatt,de
én szeretlek!
(saját vers)
(saját vers) - Én várlak (Beküldő: mama)
2015-10-23 10:04:50
Én várlak
és gyere
hozzám!
(saját vers)