Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
Petőfi Sándor - HA ÉBREN MEG NEM LÁTOGATSZ... (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:59:12
Ha ébren meg nem látogatsz,
Jőj hozzám álmaimban,
Jőj hozzám, meghalt életem!
Sok mondanivalóm van.
Hisz egymással mi ekkorig
Oly keveset beszéltünk;
Csak egy-két gyorsan illanó
Tekintet volt beszédünk.
Tudod, ha hozzátok menék,
Te mindig úgy futottál;
De más szobából titkosan
Rám gyakran pillantottál.
S öröm volt, látnom téged ott
Félig nyílt ajtó mellett,
Mikéntha láttam volna az
Egészen megnyilt mennyet.
Ha távozám: az ablakból
Tekintettél utánam;
Vélted, hogy észre nem veszem?
Oh, én mindent jól láttam.
De láttam temetésed is...
Csak ezt ne láttam volna!
Az a gödör, mely sírod lett,
Az lett szivemnek pokla.
Egyszerre lelkemet ezer
Mennykő csapása érte...
Ekkor hullott alá a föld
Koporsód födelére.
Ott vagy te most, szent angyalom!
Eljősz-e hozzám vajjon?
Mindenkor tárva lesz karom,
Ha jősz, hogy átkaroljon.
Csak érintsen lehellete
Közelgő szellemednek:
A mennybe föl, vagy sírba le,
Mindenhová követlek!
Pest, 1845. január
Petőfi Sándor - JAJ, BE BÚS EZ A HARANGSZÓ! (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:58:30
Jaj, be bús ez a harangszó!
Neked harangoznak,
Kedves, hervadt rózsaszála
Tizenöt tavasznak!
A templomnál van koporsód,
Koporsód van itten!
Hova veled vőlegényként
Egykor jőni hittem.
Védangyala kedvesemnek
Odafönn a mennyben!
Szánj, és vedd el eszemet, vagy
Vígasztalj meg engem.
Vagy talán te is meghaltál?
Tán megölt a bánat?
Hogy hervadni hagytad ezt a
Legszebb rózsaszálat.
Pest, 1845. január
Petőfi Sándor - HOVÁ LEVÉL?,,, (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:58:09
Hová levél? te szebb reményeimnek
Korán kiégett hajnalcsillaga!
Keresni foglak; - hasztalan kereslek?
Vagy még meglátjuk egymást valaha?
Ha majd az éjnek hallgatag felében
Halvány sugárt a hold a földre vet:
A temetőnek küszöbét átlépem,
S fejem lehajtom sírhalmod felett.
Fölébredendsz-e ekkor álmaidból,
És elhagyod mély, hűvös nyoszolyád?
Hogy meghallgasd, amit majd ajakam szól:
A szerelemnek epedő szavát.
Fölébredendsz-e ekkor álmaidból,
És elhagyod mély, hűvös nyoszolyád?
Hogy letöröljed lankadt pilláimról
Az érted omló könnyek záporát.
Fölébredendsz-e ekkor álmaidból,
És elhagyod mély, hűvös nyoszolyád?
Hogy szellemed majd égő csókjaimtól
S keblem tüzétől melegűljön át.
Vagy holtjokat a sírok ki nem adják
S csak a mennyben találkozol velem?...
Vagy többé sem az éj, sem a mennyország
Meg nem mutat már tégedet nekem?!
Pest, 1845. január
Petőfi Sándor - Mit nem tettem volna érted, (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:56:52
MIT NEM TETTEM VOLNA ÉRTED...

Szép kis szőke gyermekem!
De szerelmem bemutatni
Megtiltotta végzetem.
Az egész, mit életemben
Érted tennem lehetett,
Annyi, hogy a koporsóba
Én tevém be tetemed.
Pest, 1845. január
Ady Endre - ELINDULT EGY LEÁNY (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:53:36
Ma elindult elébem valaki
S ma indulok vont derékkal elébe:
Üdvözlégy, te hajnalos, szűz leány,
Nyűtt alkonyom selymes vászoncselédje.
Zeng a világ, szeretni készülök
S gügyög egy lyány, aki sohase látott,
Óh, szédülő, óh, udvaras szemű
Ismeretlen, áldott a te lyányságod.
Ifjú testét, ím, hozza ringatón,
Csipőire, szent áldozat-hozókra,
Irigy örömmel ragyog a szemem:
Itt egy leány s én tanítom a csókra.
Nyög az este, kinyújtom két karom,
Ajkam marom, mert mindjárt kikiáltom:
Világ, világ olyan ágyat vetek,
Milyen csókos nem volt még a világon.
Holnap éjjel elérek valakit,
Holnap éjjel elfelejtem a multam,
Holnap éjjel mese lesz a világ
S én mesélek testemben megindultan.
Olyan-olyan nagy csókot áhitok,
Olyan-olyan friss lyány indult elébem,
Hogy illatos balzsamot izzadok
S forró lázban földig olvad a térdem.
Nagyon fogok szeretni valakit,
Mondjátok meg neki, jöjjön, rohanjon,
Hogy holnap mint hálálkodó kutya
Csókolja a kezemet egy új asszony.
Ady Endre - A LÓRI CSÓKJA (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:53:12
Királynő volt hangtalan Lóri,
Tanúk rá régi; hangos esték,
Megnémult hangját hogy szerették.
Páva, páva, fekete páva,
Ma is szaladnak még utána.
Nem halnak éhen volt királynők,
Jobbágy-szívekre lelve lelnek
Akkor is, ha nem énekelnek.
Páva, páva, fekete páva,
Sokat bír egy szép leány válla.
Páva, páva, fekete páva,
Halandó hír, mulandó tervek,
Futó pénzek, tűnő szerelmek:
Páva, páva, fekete páva,
Csengő arany jobb, mint a pálma.
A Lóri csókja nem némult el,
A szép hangnál százszor tartósabb
Pénzelt muzsikája a csóknak.
Páva, páva, fekete páva,
Arany és pénz nagy áriája.
De eljöttek a régi álmok,
Jött, jött a sok rég-zendült ének,
Jöttek tarka, szinpadi rémek.
Páva, páva, fekete páva,
Csak az, ami elmúlt, ne fájna.
Lóri királynő régi hangját
Megint van, mindig, aki hallja,
Apródoknak a fiatalja.
Páva, páva, fekete páva,
Öreg urak pénzének ára.
Dalol, dalol hangtalan Lóri,
Termi a pénzt bőven a csókja
S rákölti ifju tapsolókra.
Páva, páva, fekete páva,
Hajh, drága a dicsőség, drága.
(saját vers) - Álom (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:51:14
Álomvilág-
valósággá
lett!
(saját vers)
(saját vers) - A boldoságban (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:50:40
A boldogságban
mindent
rózsaszínben
látunk!
(saját vers)
(saját vers) - Köszönöm (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:50:10
Köszönöm a boldogságomat
a Teremtőnek
és Páromnak!
(saját vers)
(saját vers) - Forró csókot (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:49:33
Forró csókot
lehelek
Kedvesem ajkára!
(saját vers)
(saját vers) - Isten (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:49:05
Isten áldásával
kelünk
egybe!
(saját vers)
(saját vers) - Szerelem (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:48:38
Szerelem nélkül
a boldogság
nincs és
szomorúság!
(saját vers)
(saját vers) - Kapcsolatunk (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:48:10
Kapcsolatunk
alapja
a forró szerelem!!!
(saját vers)
(saját vers) - Ég (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:47:48
Ég a lelkem
e földi
boldogságtól!
(saját vers)
(saját vers) - Kedvesem! (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:47:19
Kedvesem!
Hű,tiszta lelkű és
becsületes,gyönyörű
lány!!!!!
IMÁDOM!
(saját vers)
(saját vers) - Fejeden (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:46:40
Fejeden szép kis
fejpáncod és
gyönyörű leszel!
(saját vers)
(saját vers) - Hofehér ruhádban kis (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:46:07
Hófehér ruhádban kis
Tündérke
leszel!
(saját vers)
(saját vers) - Még a (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:45:14
Még a vízcsapból
is a boldogság fog
folyni!
(saját vers)
(saját vers) - Világra (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:44:46
Világra szóló
esküvőt
rendezünk-
lesz dinom-dánom!
(saját vers)
(saját vers) - Egyb (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-08 08:44:01
Egybekelésünk mind
a kettőnk életét
széppé,
boldoggá teszi!
(saját vers)