Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
Vajda János - Magány (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-06 08:14:51
Az emberek beszélnek fájdalomról,
Rakásra hordva sok bút, bánatot;
És mondja mindenik a magáéról,
Hogy már a földön az a legnagyobb.
Hallgatva némán ennyi bút, keservet,
A magamét én el nem mondhatom.
Keresem a magányt, a véghetetlent,
Csak ottan önthetem ki bánatom.
Hol legsürűbb az erdő, legsötétebb,
S a szél elalszik a falevelen,
Mintha megállna percre idő, élet, -
Leborulok sohajtva: "istenem,
Hát e világon semmi sem tökélyes!
Nincs alkotásod kifogástalan.
Ha fogyatékos minden, ami véges,
Teljes talán, ami határtalan?
Te, aki ülsz ott arany fellegtrónon,
Teremt, változtat, öl vezényszavad;
Míg lényeid itt hánykolódnak gyarlón,
Elégedett volnál te egymagad?"
És láthatatlan elborul az égbolt.
Valami árny vonul el odafönt.
A mozdulatlan levegő meredt, holt.
Mintha befagyna, dermesztő a csönd.
És mintha megszólamlanék az isten,
És hallanék fohászt, mélyet, nagyot:
"Hozzám hasonló e világon nincsen;
Mindig magamban, egyedül vagyok!"
1883
Vajda János - Szemközt (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-06 08:14:13
A mélységes mély tengerek
Örvénye úgy el nem ragad,
Mint, ha szemedbe mélyedek,
Egy szédületes gondolat.
Mért üdvözíthetnél te mást,
Akárkit, csak nem engemet?!
Keresem a vigasztalást,
S ha meglelem, kétségbe ejt.
Vágyamnak, melyet érezek,
Nagysága ép a kárhozat.
Éleszti kis szél a tüzet,
De már a nagy eloltja azt.
Bár szűm sovárgja untalan,
De mert istennek lát szemem,
Hogy mondja neked ajakam:
Jövel, égj, kárhozz el velem?!
Ha bírhatnám szerelmedet!
Tudod-e már, mi volna az?
Hogy ez az egy mért nem lehet?
Mert képzelem és szent igaz,
Hogy akkor ott megáll a nap,
S - lélekzet nélkül - a világ;
Az idő még egyet sohajt,
Végsőt: "Eddig volt, nincs tovább!"
1883
Vajda János - A feledhetlenhöz (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-06 08:13:43
Vigasztalást a földön, emberekben
Nem lelve, már az éghöz fordulok.
Hiszen ha örökkévaló, végetlen,
Számomra is kell lenni írnak ott.
De hol van az, ki belőled kitörné
Elmult idő! egy órád, minutád?
Meg nem történtté tenné, ami történt?
Mi haszna lenne újjá a világ!
Mit ér nekem a felséges menyország
Képzelhetetlen örömeivel?
Kétségbeejtő örökkévalóság
Emlékedet nem törülheti el!
Az angyalok nem tűrnének meg ottan,
Ki nem találnám ott se helyemet,
Siratva amaz örömcsarnokokban
Mi idelenn örökre elveszett!

1882
Vajda János - Az üstökös (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-06 08:13:00
Az égen fényes üstökös; uszálya
Az ég felétől le a földre ér.
Mondják, ez ama "nagy", melynek pályája
Egyenes; vissza hát sohase tér.
Csillagvilágok fénylő táborán át
A végtelenséggel versenyt rohan.
Forogni körbe nem tud, nem akar, hát
Örökké társtalan, boldogtalan!
Imádja más a változékony holdat,
A kacéran keringő csillagot;
Fenséges Niobéja az égboltnak,
Lobogó gyász, én neked hódolok.
Szomoru csillag, életátkom képe,
Sugár ecset, mely festi végzetem,
Akárhová mégysz a mérhetlen égbe,
Te mindenütt egyetlen, idegen!...
1882
Vajda János - Ha szépet látok (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-06 08:12:37
Ha szépet látok a világon,
Én mindig csak rád gondolok,
És rád gondolva, napvilágom!
Egyszerre szép minden dolog.
A vadon erdő, virágok, fák,
Magába mind üres keret.
Gyönyörűséges tündérország,
Ha benne látom képedet.
A szép tavasz, a tündöklő nyár,
A fényes ég, mind mennyi kéj!
Hát még veled! mikor, sötét bár,
Ah, kedvesebb tán még az éj!
És nélküled, árván, magamban?
Azok az égő csillagok
Megannyi gyertyafény, mely búsan
A ravatal körül lobog...

1882
Vajda János - Páros dalok (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-06 08:12:10
I
Kérded: mért kedves a magány,
Mért nem köll a világtól semmi?
Fénynél miért jobb titkos árny?
- Mi könnyü erre megfelelni!
Hát ami szép elszórva csak van
E nagy kerek világon,
Azt hiba nélkül, egymagadban
Nem mind együtt találom?
II
Mert hát, való, mindenben, ami szép itt,
Mi jó, van abba hiba is;
Folt a napon, rózsán tövis.
- Tebenned én nem látok semmit
...Azaz hogy voltakép, hogy ne hazudjam,
Van benned is, megengedem,
Mit rejtegetsz;... de hát nekem
- Csodálatos! - ép ez tetszik legjobban...
Van árnya is felséges alakodnak;
De ami úgy vakítana,
Ragyogó fénye, sugara
Nincs olyan a tündöklő nyári napnak!...

1882
(saját vers) - Te (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-05 09:06:38
Te vagy,aki
nem válik el,
itt marad
velem örökre!
(saját vers)
(saját vers) - Szép (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-05 09:05:47
Szép és csodálatos
Asszony vagy
nekem Picim!
(saját vers)
(saját vers) - Ma (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-05 09:05:16
Ma rólad álmodtam,
hogy végre
Téged láttalak
Kicsim!
(saját vers)
(saját vers) - Sokat gondoltam (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-05 09:04:48
Sokat gondoltam rád,
ha rád gondolok
boldog vagyok!
(saját vers)
(saját vers) - Én mindig (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-05 09:04:12
Én mindig vártalak
Rád,hogy
együtt éljünk
örökre!
(saját vers)
József Attila - AZ A SZÉP, RÉGI ASSZONY (Beküldő: VENDÉG)
2015-10-05 09:01:57
Azt a szép, régi asszonyt szeretném látni ismét,
akiben elzárkózott a tünde, lágy kedvesség,
aki a mezők mellett, ha sétálgattunk hárman,
vidáman s komolyan lépett a könnyü sárban,
aki ha rám tekintett, nem tudtam nem remegni,
azt a szép, régi asszonyt szeretném nem szeretni.
Csak látni szeretném őt, nincs vele semmi tervem,
napozva, álmodozva amint ott ül a kertben
s mint ő maga, becsukva egy könyv van a kezében
s körül nagy, tömött lombok zúgnak az őszi szélben.
Elnézném, amint egyszer csak tétovázva, lassan,
mint aki gondol egyet a susogó lugasban,
föláll és szertepillant és hirtelen megindul
és nekivág az útnak, mely a kert bokrain túl
ott lappang, elvezetni a távolokon által,
két oldalán a búcsút integető fákkal.
Csak úgy szeretném látni, mint holt anyját a gyermek,
azt a szép, régi asszonyt, amint a fényben elmegy.
1936. júl. - okt.
(saját vers) - Köszönöm neked (Beküldő: RÉKA)
2015-10-05 08:59:53
Köszönöm neked
Édes Párom,
nagyon szeretlek!
(saját vers)
(saját vers) - Szeretnék végre (Beküldő: RÉKA)
2015-10-05 08:59:30
Szeretnék végre
boldog és
nyugodt lenni!!
(saját vers)
(saját vers) - Ha lenne (Beküldő: RÉKA)
2015-10-05 08:59:08
Ha lenne Párom,
biztosan boldog
lennék!
(saját vers)
(saját vers) - Nem (Beküldő: RÉKA)
2015-10-05 08:58:48
Nem gondoltam,hogy
egyedül élek
tovább!!!
(saját vers)
(saját vers) - Nagyon fáj (Beküldő: RÉKA)
2015-10-05 08:58:23
Nagyon fáj nekem
a régi
szerelem miatt!
(saját vers)
(saját vers) - Nagyon szép emlék (Beküldő: RÉKA)
2015-10-05 08:57:56
Nagyon szép emlék
volt nekem
régen!
(saját vers)
(saját vers) - Szép (Beküldő: RÉKA)
2015-10-05 08:57:36
Szép volt nekem,
amikor Párommal
éltem!
(saját vers)
(saját vers) - Nem (Beküldő: RÉKA)
2015-10-05 08:57:15
Nem veszítünk el
soha egymástól
örökre!
(saját vers)