Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
Dsida Jenő - Az emberek (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-31 08:15:20
Az emberek ártatlan pici borjakat
visznek a vágóhídra.
Fújtató lokomotívokat csinálnak
s meghajszolják a gyanútalan őzeket.
Az emberek kikacagják,
akik testvérnek nevezik őket,
drótsövényeket húznak, farkasvermeket,
lövészárkokat ásnak.
Az emberek uccát köveznek pokoli zajjal,
lerombolják a költők márvány-palotáit.
Az emberek rosszat beszélnek arról,
akit én szeretek.
Az emberek kitépték harangozó szívemet
s felakasztották a falra:
Róla nézik: hány az óra -
és kurjantanak, ha megáll.
Dsida Jenő - Kacagnak a hitetlenek (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-31 08:15:00
Halad az ember-karaván.
Förgeteges, sohase képzelt útakon,
éjszakák rejtelmes viharain,
félelmeken és csodákon át.
Már-már azt hiszik, hogy álom,
megcsodálják, hogy vannak
s hallgatják a vaksötét éjszaka
fojtott, titkos nyögéseit.
A rémület mereszti fel szemét,
ha villámok vonala villan:
Soha ilyen iszonyatosnak
nem tetszett még a táj.
Mérhetetlen szakadék elől
anyáik könnyével az alján;
hátuk mögött a megrepedt bazalthegy
ugrani készül.
A halálos, dermedt rémületbe
csak a hitetlen vakok röheje csattan:
Semmit se látunk, semmit se látunk,
megőrültetek!
Dsida Jenő - Sötét szobor a város felett (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-31 08:14:29
Gyöngyházcseppekre bomlik a levegő,
részegen kacagnak az emberek.
Senki se gondol a sötét Szoborra,
álmában se látta senki még.
Napsütötte ősz; fecseg a korzó,
katonazene harsan a házak között,
cintányér csattan, pereg a dob -
Az óriás előtt senki se tiszteleg.
Szerelmes párok, gerjedt szívűek,
bizsergő ínaik unszolására
a ködfekete talpazatra kúsznak:
ott csap lihegve szájra a száj.
... De valahányszor hanyatlik a nap,
a sose sejtett, láthatatlan,
gigászi szobor hideg árnya
végigfekszik a balgák városán,
s ha fellobbantak a lámpa-lángok,
a suhogó, nagy lovas árnyék
leléptet halkan a házak közé
s minden tizedik kapura keresztet ír.
Dsida Jenő - Árnyékok (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-31 08:14:10
Kérdezhetnétek:
Mit akarsz ezzel a torz,
félig megvakult tükörrel?
S én vándorútamban mégis felmutatom,
ősbizalommal mégis dadogom:
Íme én, íme te!
Lássátok, leméritek a hold hegyeit.
S mert messze vannak, mérföldekre nyúló
árnyékairól méritek.
Így mutatom én nektek a dolgok
másvilágra nyúló árnyékait:
Hegyek árnyékát,
házak árnyékát,
városok árnyékát,
magatok árnyékát.
Valaha, mikor Hóreb hegyén jártam,
előttem is égig csapott
a csipkebokor lángja
s azóta borzongó mellemben lakik
a Kimondhatatlan Nevű.
Rendeltetésem még titok.
Járok a kiterített lapon,
a világ mezeje szélén
s elfog a félelem reszketése,
mikor süvöltő éjszakán
ott nyitom fel az ócska bibliát:
És lőn Salamon: király
az egész Izrael fölött.
Dsida Jenő - Visszatért lovagok (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-31 08:13:49
A hold elrejtette arcát.
Fáklyáink fénye elhullt
s lámpásainkat kifújta a szél.
Megyünk
gyalogosan, bús-kevesen,
csatakosan, keservesen
az erdő felé.
Megyünk.
Lándzsáink hegye bosszankodik,
hogy nem tud fényleni,
mellvértezetünk alig-alig tűri
szívünk egyre fulladtabb zuhanását.
Aranysarkantyunk lovat keres a sárban,
de nem talál.
Iszonyú az élet sötétsége
hatszáz évből visszatért lovagoknak.
Egy lépést se látunk előre
s a jelent se látjuk,
egymást se látjuk,
csak sötét elektromos szikraként ugrál
közöttünk fejből-fejbe a gondolat
szakadatlan ismétlésben:
Vajjon megöljük ma a sárkányt?
Vajjon megöljük ma a sárkányt?
A hold elrejtette arcát,
fáklyáink régen csonkig égtek,
lámpásainkat kifújta a szél -
- s a vezér, a bolond vezér,
akit az éjben senki se sírat meg,
összeesik.
(saját vers) - Köszönöm,hogy megértetted (Beküldő: mama)
2015-08-31 08:13:28
Köszönöm,hogy
megértetted
engem!
(saját vers)
(saját vers) - Én békében lettem veled (Beküldő: mama)
2015-08-31 08:13:01
Én békében
lettem veled
örökre!
(saját vers)
(saját vers) - Nagyon (Beküldő: mama)
2015-08-31 08:12:41
Nagyon kérlek Téged,
hogy békében
és többet nem
járunk!
(saját vers)
(saját vers) - Egyedül (Beküldő: mama)
2015-08-31 08:12:21
Egyedül leszek,
majd találok
valakit!
(saját vers)
(saját vers) - Többet (Beküldő: mama)
2015-08-31 08:11:59
Többet nem zavarlak
és én egyedül
élek!
(saját vers)
(saját vers) - Nagyon fáj (Beküldő: mama)
2015-08-31 08:11:37
Nagyon fáj,hogy
szomorúságot
okoztál!
(saját vers)
(saját vers) - Jó barátságban voltunk (Beküldő: mama)
2015-08-31 08:11:17
Jó barátságban
voltunk,most
már nem!
(saját vers)
(saját vers) - Nem értelek Téged (Beküldő: mama)
2015-08-31 08:10:54
Nem értelek Téged,
hogy miért
csinálod ezt
velem!
(saját vers)
(saját vers) - Nem jöttél hozzám (Beküldő: mama)
2015-08-31 08:10:30
Nem jöttél hozzám,
én vártalak
otthon!
(saját vers)
(saját vers) - Nem akarok magányos (Beküldő: mama)
2015-08-31 08:10:06
Nem akarok magányos,
csak nekem
mindig legyen
valakim!
(saját vers)
(saját vers) - Sírtam (Beküldő: mama)
2015-08-31 08:09:37
Sírtam,hogy
nem tudok
találni valakit!
(saját vers)
(saját vers) - Szívesen járnék veled (Beküldő: mama)
2015-08-31 08:09:19
Szívesen járnék
veled,hogy
boldog legyek!
(saját vers)
(saját vers) - Nagyon (Beküldő: mama)
2015-08-31 08:08:52
Nagyon sokat sírtam
Te miattad,
hogy elhagytál!
(saját vers)
(saját vers) - Nagy bánatot (Beküldő: mama)
2015-08-31 08:08:22
Nagy bánatot okoztál,
hogy mással
élsz!
(saját vers)
(saját vers) - Megmondtad (Beküldő: mama)
2015-08-31 08:07:56
Megmondtad volna nekem,
hogy van Szerelmed,
én megértettem volna!
(saját vers)