Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
Ady Endre - BÚCSÚ SIKER-ASSZONYTÓL (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-27 08:10:01
Nem kellek. Jól van. Jöjjön, aki kell.
Lantot, hitet vígan szegre akasztok.
Kicsit pirulok. Én és a Siker?
Jöjjenek a tilinkós álparasztok,
Jöjjenek a nyafogó ifju-vének,
Jöjjenek a finom kultúrlegények.
Nem is tudom, hogy mi történt velem,
Hát sokat érne itt a győzelem?
S én száz arcban is kínáltam magam,
Vénleánykodtam. Pfuj. Már vége van.
Ügyes kellner-had famulusa tán?
Éhes szemben vörös, vadító posztó?
Legyek neves hős kis kenyércsatán?
Fussak kegyért én, született kegyosztó?
Eh, szebb dolog kopott kabátba szokni,
Úri dölyffel megállni, mosolyogni,
Míg tovább táncol kacsintva, híva
A Siker, ez a nagy hisztérika.
Nyomában cenkek. No, szép kis öröm.
Ezekkel együtt? Nem, nem. Köszönöm.
/ Mikszáth Kálmán/ - Aki az erdő fáitól, a sziklátó (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-27 08:09:36
Aki az erdő fáitól, a sziklától,
a zuhogó pataktól és a vándorló felhőktől
kéri kölcsön a gondolatokat,
az nem is fogy ki soha belőlük.
/ Mikszáth Kálmán/ - Nem mindenre a természet, az a (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-27 08:09:14
Nem mindenre a természet, az anyaföld tanít-e minket?
A Földnek szíve van. Aki ráborul s fülét odaszorítja közös tápláló anyánk barna testéhez, rejtélyes dobogást hall alant, mintha egy óriási kalapács tompa ütései volnának, száz- mérföldnyire mélyen belsejében; a szíve dobogása az. A Föld gondolkozik is. Gondolatai a virágok.
Petőfi Sándor - ELÉGIA (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-27 08:08:43
Meddig dúlsz, szerelem pusztító lángja, szümön, mint
A mennyverte Prometh keblin az éhes ölyü?
Meddig nyűgöz Amor kinos lánca? Endymionnal
Meddig jajgat hurom búskeseregve panaszt?
Féktelen érzetnek vad hevű szikrája, lohadj el,
Hullj le bilincs, szünjön, lant, szomoru, árva jajod:
Végihez ér nagy fáradozása a Danaidáknak,
Föltészi a sziklát hegy tetejére, Sysiph,
Nem forog Ixion, Tantalnak szomja csillapszik:
De hidegen marad a lánynak örökre szive.
S érette, ah boldogtalan én, mindegyre hevülök,
Keblem Vesta-tüzét nincsen eloltni erőm.
Égj, szivem, hát, égj mint forró Hyperiona nyárnak,
Melynek ölő sugarán gyönge virágcsa fonyad.
Hervadok én is majd, s hervadván enyhre találok,
Ha tovaszállt lelkem Lethe özönébe merűl.
Dunavecse, 1841. június 22.
Petőfi Sándor - VENDÉG (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-27 08:08:24
Kerepöl a szarka
Házam tetején:
Vendég jön. Vendégnek
Vajh, kit várjak én?
Messze föld határán
Jár a szerető,
Csalfa volt szerelme,
Vissza nem jön ő.
Tán te léssz vendégem,
Óhajtott halál;
Úgy siess, ne késsél,
Ajtóm nyitva áll.
Dunavecse, 1841. június 5.
Petőfi Sándor - CSAL (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-27 08:08:03
Völgy homályán, fák hüsében,
Kert megett,
Zeng a lantos hév szerelmi
Éneket.
Zeng, ha gyúl a rózsahajnal
Keleten,
Ha nyugodni bérc megé a
Nap megyen.
S szép tavasszal, nyár hevén, hüs
Őszön át
Pengeti a szerelemnek
Hév dalát.
S édes díja zengzetének,
A leány
Ha kacsingat által a kert
Ajtaján.
Jő a tél, és megnyil a kert,
És ragad
Kebelére a leány - más
Boldogot.
A csalódott megy kinok bús
Éjjelén,
S hallgat a dal lantja néma
Idegén.
Dunavecse, 1841. május 27.
(saját vers) - Szerelmem (Beküldő: RÉKA)
2015-08-26 09:34:14
Szerelmem
örökre vár rám!!!!
IMÁDLAK!
(saját vers)
(saját vers) - Akit szeretünk (Beküldő: mama)
2015-08-26 09:33:53
Akit szeretünk,
azt a
halállal sem veszítjük
el!
(saját vers)
(saját vers) - Kedvesem hangja (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-26 09:33:11
Kedvesem hangja
édes,mint a méz és
megnyugtató!
(saját vers)
(saját vers) - Hű (Beküldő: RÉKA)
2015-08-26 09:32:37
Hű Társa szeretnék
lenni
Kedvesemnek!
(saját vers)
(saját vers) - Kedvesem nézéséből (Beküldő: RÉKA)
2015-08-26 09:32:12
Kedvesem nézéséből
is érzem,
hogy nagyon
szeret!
(saját vers)
(saját vers) - Kedvesem (Beküldő: RÉKA)
2015-08-26 09:31:41
Kedvesem mosolya
mindent
beragyog!
(saját vers)
(saját vers) - Őrzöm (Beküldő: RÉKA)
2015-08-26 09:31:20
Őrzöm, Kedvesem
szép emlékét,ami
boldoggá tett!
(saját vers)
(saját vers) - Az (Beküldő: RÉKA)
2015-08-26 09:30:57
Az első csókod
szerelmes
boldogságot indított
el bennem!
(saját vers)
(saját vers) - Szere (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-26 09:30:28
Szerelmünk
varázslatos!
Szeretlek!
(saját vers)
(saját vers) - Hűséges (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-26 09:30:09
Hűséges szíved
minden bajból
kisegít!
(saját vers)
(saját vers) - Szépséges (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-26 09:29:42
Szépséges Tündérem
vagy Te
nekem!
(saját vers)
(saját vers) - Szerelmes (Beküldő: RÉKA)
2015-08-26 09:29:09
Szerelmes csókot
kérek szüntelenül
Tőled
Kedvesem!
(saját vers)
(saját vers) - A (Beküldő: RÉKA)
2015-08-26 09:28:48
A szerelem
mindig legyen
szép és
harmonikus!
(saját vers)
(saját vers) - Ha elmész tőlem (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-26 09:28:14
Ha elmész tőlem,
akkor hiányozni
fogsz nekem!
(saját vers)