Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
Képes Géza: - Te (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-21 10:27:41
Micsoda áram zuhog át rajtunk!

Mint villanyvezeték
összesodort két különnemű szára:
lobogunk egybefonódva
s kigyullad a lámpa:
vágy és gyönyör -
soha csömör,
egy pillanatra sem.

Húsz éve már pillantásodra pendül
megfeszült idegem.
Nélküled a föld mint távoli bolygó
forog süketen, betegen.

Fény és sötét, páncél, mi véd:
ez vagy, s a tiszta öröm,
mely átölel, nem enged el,
nem enged, bármi jön…
Szabó Éva: - Neked (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-21 10:27:20
Jöttél színarany éjnek
jöttél fekete napnak
évek tengermélyéből
robbanó pillanatnak.

Lettem színarany éjed
lettem fekete napod
évek kagylóhéjába
merülő pillanatod.

Szememben nyílsz azóta
szobámba hoz a reggel
távoli esték partján
lecsuksz a két szemeddel.
Lesznai Anna: - Mert nem ösmerlek (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-21 10:26:58
Mert nem ösmerlek: minden este
Friss vágyon vagyon ágyam vetve.

Mert távol sorsod idegen:
Száz képet ölthet életem.

Mert ott vagy, hol nem lehet lennem:
Teres és tág az élet bennem.

Mert elérhetetlen jársz előttem:
Én útgyőző vándorrá nőttem.
B. Radó Lili: - Ünnep (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-21 10:26:28
Köszönöm, hogy ünnepnek tekintesz,
hogy szíved bíborborával vársz reám
és ó-ezüsttel terítesz miattam;
s hogy el ne fussak előled riadtan,
lelked titkos, százegyedik szobáját
virággal díszíted fel énnekem.

Tiéd minden ujjongó énekem,
tiéd lelkem szivárványos zománca,
tiéd a derű, mely rólam szerteárad,
nem hozok kínt, se sóvárgást, se vágyat,
örömnek jövök, sohase verlek láncra,
ünnep leszek, mert ünnepként fogadtál.
Hajnal Anna: - Tegnap anyám előtt dicsértele (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-21 10:25:57
Bocsáss meg érte, nem bírtam tovább,
hogy ne mondjam el egyszer legalább,
hogy néma nevetésed míly varázs,
mint tüzes pipacs, virágzó parázs,
hogy arcod izzik tőle, mint az ég,
ha a szürke, tompa napból már elég,
s az alkony minden tündérit igér,
mi emberszívbe és éjszakába fér.


Leírtam homlokod, melyet a gond,
- sötét király, - uszályával bevont,
mely alól örökké borult szemek
mint messze felhőkből tekintenek,
elérhetetlen, bármilyen közel,
a lélek lelket, jaj, mikor ölel?
És elfordultam, ne lássa anyám,
hogy könny pereg szememből könny után.


Elmondtam, milyen magas termeted,
lábujjra állva vállig érhetek,
s emlékeztem, hogy mily édes gyönyör
hozzád hajolni, s mennyire gyötör,
hogy mindig új vagy, idegen és más,
elporzó hullám, örök változás...
nyugtalan vággyal ég felé lehelsz,
ahogy borulsz, elomlasz, felemelsz,
az ölelés vagy, élő és örök,
az első mozgás, amelyből a körök
indulnak s visszatérnek szüntelen,
lelkünk egymásban sohasem pihen...


És felriadtam-, régen hallgatok,
anyám mit gondol, jaj, kérdezni fog...
s zavartan mondtam: anyám, a kezét
ha látnád, milyen gyöngéd, barna, szép
- és hirtelen elállt lélegzetem
kezed éreztem hűlő szivemen,
és elfutottam, hadd legyek magam,
egyedül tiéd és zavartalan...


...most tudom, oly nagyon tiéd vagyok,
szivárványosak mind a nappalok,
hársillatúak mind az éjszakák,
s téged virágzanak künn mind a fák,
ezüstpárákban, álmodó hegyek,
tündéri folyók felé lejtenek,
melyek fölé az ámult, ifju hold
aranyló arca szomjasan hajolt,
s úgy csókolja a vizeket a fény,
ahogy emlékeimben téged én.
(saját vers) - Nagyon (Beküldő: mama)
2015-08-20 09:25:54
Nagyon köszönöm Drága
Szívemnek,hogy
imád!!!
(saját vers)
(saját vers) - A problémákat (Beküldő: mama)
2015-08-20 09:25:30
A problémákat
együtt könnyebb
megoldani!
(saját vers)
(saját vers) - Együtt (Beküldő: mama)
2015-08-20 09:25:07
Együtt járjuk
Párommal
az élet
tövises útját!
(saját vers)
(saját vers) - Egy jó (Beküldő: mama)
2015-08-20 09:24:34
Egy jó szerelem és
legyen mindig
boldogság!!!
(saját vers)
(saját vers) - Ne élj (Beküldő: mama)
2015-08-20 09:23:46
Ne élj magányosan,
Társ,Barátok
nélkül!
(saját vers)
(saját vers) - Az a (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-20 09:23:18
Az a legszebb nekünk,
hogy mindig
szeretjük
egymást!
(saját vers)
(saját vers) - Kedvesem szerető (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-20 09:22:53
Kedvesem szerető,
simogató keze minden
bajt meggyógyít!
(saját vers)
(saját vers) - Gyermek (Beküldő: RÉKA)
2015-08-20 09:22:23
Gyermekáldás-
további boldogságot
okoz!
(saját vers)
(saját vers) - A családi (Beküldő: RÉKA)
2015-08-20 09:21:56
A családi közösség a
boldog földi
élet alapegysége!
(saját vers)
(saját vers) - Az élet értelmét (Beküldő: RÉKA)
2015-08-20 09:21:23
Az élet értelmét a
boldog családi
élet adja!
(saját vers)
(saját vers) - Gyűrött (Beküldő: RÉKA)
2015-08-20 09:20:57
Gyűrött párnák
a boldogtalanság
jelzi!
(saját vers)
(saját vers) - Boldogtalan ember (Beküldő: RÉKA)
2015-08-20 09:19:55
Boldogtalan ember
reggel kisírt
szemmel, álmatlanul
ébred!
(saját vers)
(saját vers) - Mit ér (Beküldő: RÉKA)
2015-08-20 09:19:10
Mit ér az élet,
ha boldogtalan
vagyok!
(saját vers)
(saját vers) - Veled (Beküldő: mama)
2015-08-20 09:18:46
Veled szeretnék
élni szerelemben
és boldogságban!
(saját vers)
(saját vers) - Jön (Beküldő: mama)
2015-08-20 09:18:22
Jön az igazi
szerelem és
a csók!!!
Várlak Kicsim!
(saját vers)