Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
(saját vers) - Nagyon szeretlek Picim (Beküldő: mama)
2015-08-11 09:42:23
Nagyon szeretlek
Picim,te vagy
nekem!!!
(saját vers)
(saját vers) - Szeretet is (Beküldő: mama)
2015-08-11 09:41:58
Szeretet is kell
a boldogsághoz!
Szeretlek Picim!
(saját vers)
(saját vers) - Szeretet (Beküldő: mama)
2015-08-11 09:41:32
Szeretet széppé
teszi
boldogságainkat!
(saját vers)
(saját vers) - Akik (Beküldő: mama)
2015-08-11 09:41:00
Akik szerették egymást
a földi életben-
a túlvilágon is
egymásra találnak!
(saját vers)
(saját vers) - Az élet (Beküldő: RÉKA)
2015-08-11 09:40:17
Az élet rövid,
szeressük egymást
ez idő
alatt is!
(saját vers)
(saját vers) - Köszönet (Beküldő: RÉKA)
2015-08-11 09:39:44
Köszönet és hála
Neked
Kedvesem!
(saját vers)
(saját vers) - Nélküled (Beküldő: RÉKA)
2015-08-11 09:39:24
Nélküled soha
nem lettem volna
boldog!
(saját vers)
(saját vers) - Életemet (Beküldő: RÉKA)
2015-08-11 09:38:59
Életemet bearanyoztad
szerelmeddel!
IMÁDLAK!
(saját vers)
(saját vers) - Hálát (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-11 09:38:23
Hálát adok Istennek,
hogy nekem
adott Édesem!
(saját vers)
(saját vers) - Megcsókolom (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-11 09:37:56
Megcsókolom kezedet
százszor,
ezerszer...!
(saját vers)
(saját vers) - Én oly (Beküldő: RÉKA)
2015-08-11 09:37:24
Én oly keveset
adtam vissza
szerelmedért!
(saját vers)
(saját vers) - Tőled csak szépet (Beküldő: RÉKA)
2015-08-11 09:36:56
Tőled csak szépet
és jót
kaptam!
(saját vers)
(saját vers) - Te vagy (Beküldő: RÉKA)
2015-08-11 09:36:34
Te vagy nekem
a Világmindenség
közepe
Szívem!
(saját vers)
(saját vers) - Élek (Beküldő: RÉKA)
2015-08-11 09:36:03
Élek-halok
Kedvesem
Érted!
(saját vers)
Gyulai Pál - SZERETNÉLEK MÉG EGYSZER LÁTNI. (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-11 09:35:23
Szeretnélek még egyszer látni
A kertben, ott a fák alatt,
Hallgatni édes csevegésed,
Mint gyermek, úgy örülni véled,
Szakítva a virágokat.
Szeretnélek még egyszer látni
Homályos őszi délután,
Kandallódnál a karosszéken,
Ha mintegy elringatva, ébren
Alszol s álmodva nézsz reám.
Szeretnélek még egyszer látni,
Midőn úgy várod jöttömet,
Megismersz immár a távolból,
S bár ajkad olyan hidegen szól,
Elárul néma örömed.
Szeretnélek még egyszer látni,
Szép csöndes nyári estvelen,
Holdfénynél az akászok árnyán,
Midőn fejed' keblemre hajtván,
Így suttogsz: még maradj velem!
Szeretnélek még egyszer látni
A vén udvarház csarnokán,
S ha elhangzott az Isten-hozzád,
Még visszanézni utólszor rád
S először sírni igazán.
Szeretnélek még egyszer látni,
Meggyógyítna egy pillanat.
Mit szenvedtem, feledni tudnám,
S még egyszer örömest feldulnám
Éretted ifjúságomat!
1854
Gyulai Pál - A VÁNDOR FIÚ. (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-11 09:34:54
Az utfélen vadalmafa,
Vándor fiú ül alatta;
Fáradt szegény, de hogy' is ne?
A nap oly melegen süt le.
Hazunnan együtt indult el
A patakkal és szellővel,
Mind a kettő véle van még,
Hogy biztassák, enyhitgessék.
Most is lassan elringatják,
Szépen álmodozni hagyják,
S mind csak arról sugnak-bugnak,
Amit immár otthon hagytak.
Mit hagytak ott? szép vidéket,
Istenfélő, jámbor népet,
Kicsiny falut, magas tornyot,
Mellette egy házat, lombot.
Álmában ujra otthon van:
És megáll kinn a pitvarban
S úgy örvend, hogy a komondor
Farkat csóvál, reá mormol.
Kicsiny huga szólítja őt:
?Hoztál nekem piros kendőt??
??Hoztam neked piros kendőt,
Nem is egyet, hanem kettőt.??
A vén cseléd csak elbámul,
De a fiú hozzá járul:
?Hogy van, mint van, Sári néni??
S alig győzik egymást nézni.
Aztán belép a szobába,
Borúl anyjának karjába:
?Édes anyám!? ??Édes fiam!??
S úgy megsírnak-rínak szótlan.
Még mind alszik és mosolyog,
Szellő, patak még mind susog.
S amit dalol a madárka:
Talán az ő édes álma.
1854
Gyulai Pál - ŐSSZEL. (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-11 09:34:31
Hideg szél fú, hull az erdő levele,
Beh szeretnék hullani én is vele,
S mint az a mag, mely már földben aluszik,
Elalunni, elalunni tavaszig!
Elfeledném, hogy elhervadt idején,
Ki se' nyilva, bimbajában a remény,
Elfeledném, hogy már ősz lett életem,
Nem melegít, búcsuzik a szerelem.
S majd amikor beköszönt a kikelet,
S a hideg föld érzi már a meleget,
Mint a bokor, mely új lombot, bimbót hajt,
Fölébrednék, virágoznám én is majd.
Hajh de a szív csupán csak egy tavaszt él,
Igazában egyszer szeret és remél,
Azután csak másodvirág - érzem én -
Csak hervadni csalta ki az őszi fény.
1853
Gyulai Pál - KÉSŐ VÁGY. (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-11 09:34:09
Miért kellett látnom téged,
Oh mivé től engemet?
Újra fázni kezd az élet,
Visszavágyom élni véled,
Mi örökre elveszett.
Avagy mért nem adta Isten,
Hogy régebben lássalak,
Midőn fiatal szivemben
Mély hitem, első szerelmem
Vágyai lángoltanak.
Még egy órát, még egy percet
Napjaidból szenvedély!
Régi lángod', ifju lelked',
Mint azt egykor rám lehelted,
Mondván: szeress, szenvedj, élj!
Még egy álmot és ne többet,
Álmot, mely hosszan hazud',
Még egy hangot, mely elrenget,
Még egy mámort, mely feledtet,
Még egy kínt, mely ölni tud.
Miért kellett látnom téged?
Szeretlek, de érezem,
Hogy csak egy eljátszott élet
Emlékének kínja éget...
Hagyj el, hagyj el szerelem.
1853
Gyulai Pál - SÉTÁL A LYÁNY... (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-11 09:33:47
Sétál a lyány, kinn a kertben sétál,
Mint a madár, idébb vagy odább száll;
Fűvel fával elbeszél, elsuttog, -
Aki szeret, Istenem, beh boldog!
Alig tudja, hogy lehajol, szakaszt
Két virágot, kettőben egy tavaszt:
Ez nefelejts, az meg amott rózsa,
Mintha csak a gondolatja vóna.
Rajtok a nap végsugára reszket...
Oh hogy' várja, várja már az estet,
A szép esti csillagot az égre;
Szeretőjét dobogó keblére.
1853
Gyulai Pál - JÁROM ÉN IS A VILÁGOT... (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-11 09:33:22
Járom én is a világot,
S tanulom, hogy mi az élet,
És minden nap összetépek
Egy-egy vágyat, reménységet.
Mennyi mindent eltemettem,
Milyen számos már a sír!
Gyöngeségem néha értök
Egy-egy dalt és könnyet sír.
Elhangzik a végső dal is,
És a könny lassan fölszárad,
Nem fog engem majd gyötörni
Magasabb vágy, mélyebb bánat.
Leszek józan, leszek boldog,
Tudom e szó mit jelent:
Megtagadni mi a szívben
Örök, igaz, drága, szent.
Ez tehát az élet titka,
A boldogság tudománya?
Az én szívem együgyü még,
Az én szívem nagyon gyáva.
Fél, remeg és föl-följajdul,
Meg-megkérdi eszemet:
Hogy' szeresse, akit gyűlöl,
Hogy' gyűlölje, kit szeret?
Visszakér hitet, küzdelmet,
Álmait és ifju kedvét,
S a szerelmet, bárha érte
Ezer kín is szaggatná szét,
S amelyért oly híven küzdött,
S őrizé szentség gyanánt,
Büszkeségét, szabadságát
Kéjben, kínban egyaránt.
Gyáva szív, oh együgyü szív
Maradj mindig, aki voltál
Bár egész világ gúnyoljon,
Bárha egyedűl maradnál...
Ki szivét meg nem tagadja,
Szenved és veszít sokat:
Legfőbb kincsét el nem veszti,
Tiszta, hű, igaz marad.
1853