Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
(saját vers) - Szeretem (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-29 07:37:27
Szeretem mindig,
ha te csinos
legyél!
(saját vers)
(saját vers) - Nagyon tetszik (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-29 07:37:04
Nagyon tetszik
és csinos vagy!
Édesem!
(saját vers)
Kosztolányi Dezső - Elégia (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-29 07:36:04
Mint zenekarokban a klarinétok legélesebb hangjai,
melyek túlrikoltanak mindent, úgy szól az én kétségbeesésem.
Ki mondja, hogy rövid az élet? Hosszú az, nagyon hosszú,
ki-nem-várható utazás, egyik helyről a másra,
hánykódás a zavarban, melynek nincs soha vége.
Elhagynak, akiket szerettünk, elhagyjuk, akik szeretnek,
elhagynak a barátok, elhagynak a remények,
csak mi maradunk itten, a tenger időben,
ébredve, elaludva, munkálkodó szívünkkel,
gondolkodó velőnkkel, folytatva robotunkat.
Miénk az izmok acélja, a pénz, az egészség,
csupán az élet nem, mert már sokat éltünk,
s ismétlés az egész, ismétlés lomha unalma.
Lélektelen kézzel kanalazzuk az ételt,
hörpintjük poharunkat. Ismerjük az ízek özönjét,
a nők száját is, kik fényes selyemingben,
mint gyors, tétova lángok lobognak a homályban,
és sírnak megkoszorúzva karjukkal az ágyat,
hogy hajnalban keserves válásra üt az óra.
Ismerjük ami volt s lesz, kérdésre tudjuk a választ,
tudjuk előre a tavaszt, a nyár ragyogását,
s azt a pillanatot, hogy koradélutánon
végigfut a körúton az ősz és tépi a ponyvát,
s gyászbaborul a zúgó kávéház körülöttünk.
Máskor ilyenkor vártuk, kavarva feketénket,
a szent, ritka vadat, a sorsot, a nagyszerű sorsot.
Ám most nincs csoda már. Csak a régi van, csak a régvolt,
csak a bánat van, s az higgadtan, de keményen
fújja goromba dalát. Dicsérd azt a parancsot,
mely idején golyót küld ifjú szivedbe,
s átkozd, százszor-ezerszer átkozd meg a sebész-kést,
mely elránt a haláltól s itthagy hosszan a földön,
lábbadva, halaványon, hegesedő reménnyel.
Mint zenekarokban a klarinétok legélesebb hangjai,
melyek túlrikoltanak mindent, úgy szól az én kétségbeesésem.
Kosztolányi Dezső - Indulatszavak (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-29 07:35:35
Őrült pillanat gyermeke: ember,
emléke a láznak,
melyben az ajkak egymásba harapnak
vágyak forradalmán,
és a fogak ezüst ragyogásával
összekocódnak.
Mért feleled, hogy mindenki királyi
ágyban született meg,
a vér bíborában?
Mért félsz szakadatlan, gyáva, mi érhet?
Mért szorítod hideglelős kézzel
azt a kilincset,
s mért állasz az utcán, mint egy számológép
porlepte közönnyel,
dupla szemüveggel, vonva a vállad,
mint kit egy ásítás langyos unalma
lökött ki a földre?
Vidd a szerelmet.
Ragadd meg a tébolyt, melybe fogantál,
csillagok testvére, előre a pályán,
cikázva garázdán, öncélú szeszéllyel.
Véletlen hercege, égi kalandor.
Ember.
Kosztolányi Dezső - Egy hang (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-29 07:35:12
Tudod, ki vagyok én?
Meggyújtom a hajam, lobogva vágtatok,
mint eleven fáklya,
rézkampóval vájom ki átkozott szemem,
fölvágom ereim, s az égre szökik föl
piros csobogással
a szörnyű szökőkút.
Népkertbe ha méláz, tejjel az emleje
bimbóján a dajka,
alvó csecsemőjét megfojtom a bölcsőn,
játszódva-kötődve, kandi unalomból.
Aztán, ha kedvem van, roppant gyülekezet
megriadt fülébe
oly szót susogok én, hogy rá babonásan
bőgnek a tömegek, s tekézve vetik le
poklokra a csontom.
Mert rontanak engem szüntelen a tolvaj
évek, s feneketlen rontás vagyok én is.
Nem lanyha aludttej, nem egy iktatószám,
hanem az esztelen, mennydörgő istenek
egyrangú bolondja.
Tudod, ki vagyok én?
Kosztolányi Dezső - Ha játszanak a gyermekek... (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-29 07:34:27
Ha játszanak a gyermekek, órákig készülődnek,
rakosgatnak, tanácskoznak, majd hirtelenül
végeszakad az egésznek. Nincs ennek közepe,
csak eleje és vége. Mondd, nem ilyen-e éppen
az ember élete is, mely elkezdődik,
aztán gyorsan befejeződik? S a közepe, mint a semmi.
Kosztolányi Dezső - Nagy a reggel (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-29 07:33:59
Nagy a reggel is. Operett-írók,
bohémek, napi harminc
cigarettátok keserű abrakjával,
éjszaka hivatalnokai,
nézzétek, hogy indul a hegyek mögül
az ismeretlen ifjú.
Gyermek vagyok én is ilyenkor,
csupa kezdés,
nyugtalan szívdobogás.
Találgatom, mit hoz nekem,
hiszek benne, ki hisz még,
vele hancúrozom,
rigóival fütyörészem.
Úszunk fiammal az üvegzöld vízben,
fényes nyilallással,
mint a halak,
majd a fáradtságtól boldogan lihegve
partra rogyunk, és akkor
vizes hajunk a homlokunkba csapzik,
minthogyha sírnánk
a reggeli láztól,
s meztelenül,
kurjantva kanalazzuk
az aludttejet.
Minden nap újra csalódom,
mint mindenki.
Tíz órakor unottan ásítok,
délben fáj a fejem,
délután a telefon kagylója
szavak moslékját hömpölygeti felém,
de a reggelt, a reggelt mégse felejtem.
Emlékezem rá akkor is,
mikor este mindketten megöregedtünk,
s én fekszem az ágyban,
ő meg hitetlenül,
vénemberként csoszog az utcán,
sötét papucsában,
árnyék-üstökével,
s beszórja ablakomat
fekete szemetével,
hideg, kiégett pörnyéjével
a napnak.
Kosztolányi Dezső - Boldog, ihletes napjaim (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-29 07:33:06
Az órák homloka lüktet.
lázas az idő.
Nem is tudom, mi van velem.
Látom az órát.
Minden órát a világon,
azt, amely siet, azt, amely késik.
Hallom az óraütést és a harangot,
álmomban is.
Érzem a percet.
Észreveszem a csöndes ebédlőn
villa, kanál közt a kést, az ölő kést,
mely sorsokat bont meg, kettévág mindent,
a szájon a jelt, mely egy életet tár föl,
a szóban a kardot.
Az órák homloka lüktet:
lázas az idő.
(saját vers) - Mindig őrzöm (Beküldő: RÉKA)
2015-07-28 08:40:41
Mindig őrzöm a
te régi
emlékedet!!!
IMÁDLAK!
(saját vers)
(saját vers) - Szívem (Beküldő: RÉKA)
2015-07-28 08:40:10
Szívem mélyén őrzöm
első
csókodat!
(saját vers)
(saját vers) - Itt vagy (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-28 08:39:42
Itt vagy VELEM,
fogod a kezem-
így boldog vagyok!
(saját vers)
(saját vers) - Ha csinos vagy (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-28 08:39:13
Ha csinos vagy,
már szerelmes
leszek!!
(saját vers)
(saját vers) - Szemed (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-28 08:38:49
Szemed izzik,
ha RÁM
pillantasz!
(saját vers)
(saját vers) - Napsugaras (Beküldő: RÉKA)
2015-07-28 08:38:26
Napsugaras szerelmes
napot
kívánok
NEKED!
(saját vers)
(saját vers) - VELED (Beküldő: RÉKA)
2015-07-28 08:38:02
VELED teljes
az életem
Édesem!!
(saját vers)
(saját vers) - Ha elveszítelek (Beküldő: RÉKA)
2015-07-28 08:37:42
Ha elveszítelek,
nagyon fájna
a szívem!
(saját vers)
(saját vers) - Két életem van (Beküldő: RÉKA)
2015-07-28 08:37:03
Két életem van
az egyik Te veled
a másik a boldogságom!
(saját vers)
(saját vers) - Én csak (Beküldő: RÉKA)
2015-07-28 08:36:34
Én csak kérek
tőled,hogy
mindig szeress!
(saját vers)
(saját vers) - Egy (Beküldő: RÉKA)
2015-07-28 08:36:08
Egy percet sem
bírok ki
Nélküled!
IMÁDLAK!
(saját vers)
(saját vers) - Minden pillanat (Beküldő: RÉKA)
2015-07-28 08:35:28
Minden pillanat
boldog,
ha velem vagy!
(saját vers)