Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
(saját vers) - Amikor (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-22 08:53:16
Amikor nem szerettél,
én sokat sírtam
miattad..!
Nagyon fájt és szeretlek!
(saját vers)
(saját vers) - Miért nem akarsz (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-22 08:52:47
Miért nem
akarsz járni velem,
amikor imádlak!
(saját vers)
(saját vers) - Boldog voltál (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-22 08:52:16
Boldog voltál,amikor
én velem éltél,
most már nem..!
(saját vers)
(saját vers) - Boldog (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-22 08:51:45
Boldog akarok
veled
örökre!
(saját vers)
(saját vers) - Csak Tiéd (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-22 08:51:13
Csak Tiéd és
szeretlek
Örökre!
(saját vers)
(saját vers) - Végre csak (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-22 08:50:47
Végre csak Tiéd
lettem örökre
Szívem!
(saját vers)
(saját vers) - Végre (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-22 08:50:27
Végre csak
Párommal
leszek!
(saját vers)
(saját vers) - Nagyon (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-22 08:50:03
Nagyon várlak,hogy
végre csak
veled!
(saját vers)
Ady Endre - ÉLNI, MÍG ÉLÜNK (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-22 08:48:53
Igen: élni, míg élünk,
Igen: ez a szabály.
De mit csináljunk az életünkkel,
Ha fáj?
Igen: nagyot akarjunk,
Igen: forrjon agyad,
Holott tudjuk, hogy milyen kicsinység
A Nagy.
Igen: élj türelemmel,
Igen: hallgass, ha fáj.
Várd meg, hogy jöjjön a nagy professzor:
Halál.
Igen: élni, míg élünk,
Igen: ez a szabály.
De mit csináljunk az életünkkel,
Ha fáj?
Ady Endre - JÓSÁG SÍRÓ VÁGYA (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-22 08:47:59
Meleg karokban melegedni,
Falni suttogó, drága szókat,
Jutalmazókat, csókolókat:
Milyen jó volna jónak lenni.
Buzgóságban sohsem lohadni,
Semmit se kérni, el se venni,
Nagy hűséggel mindent szeretni:
Milyen jó volna mindig adni.
Még az álmokat se hazudni,
Mégis víg hitet adni másnak,
Kisérő sírást a sirásnak:
Milyen jó volna áldni tudni.
Meleg karokban melegedni,
Falni suttogó, drága szókat,
Jutalmazókat, csókolókat:
Milyen jó volna jónak lenni.
Ady Endre - AZ ÉJ ZSOLTÁRA (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-22 08:47:30
Így zsoltárolt az Éj:
Ha olyan nagy volna a szived,
Hogy a Földet átöntené vérrel
És melegítné
Izzó, beteges dobogással,
Magyarul
Vagy nem tudom, micsoda nyelven
S miféle vér-ütéssel, özönnel,
Bárhogyan:
Akkor se tudnék
Meleg párnát és takarót adni,
Akkor se tudnék
Vigasztalót súgni füledbe
S akkor se tudnék más lenni,
Mint Éj, Éj, Éjszaka.
Mert az Éjszaka Éjszaka lehet,
Mert a veszendő
Mindig veszendő
S aki egy kis életet kapott:
Bűnös, veszendő, tehetetlen.
Siratom, hogy sírsz,
De én Éjszaka vagyok
S a reggelre fogom rá a könnyeimet.
Siratlak, mert élsz,
Siratlak, mert bőszen kutatod
Sírnivalódat,
Siratlak, mert az enyém vagy,
Siratlak, mert másként nem lehet,
Siratlak, siratlak, siratlak.
Így zsoltárolt az Éj.
Ady Endre - AZ ELMARADT SZOMORÚSÁG (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-22 08:47:06
Szép Húsvét jött most, cifra és derült,
Uram-Istenem, ez se sikerült:
Egy kalendáriumi szomoruság.
Húsvétot vártam, mely jön fagyoson
S melyből száz emlék lelkembe oson
És megfagyasztja egész életemet.
És szép Húsvét jött, cifra és derült,
Uram-Istenem, ez se sikerült:
Egy nagy, megvigasztaló szomoruság.
Ady Endre - AZ ÉN VIRÁG-HALMOM (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-22 08:46:46
Álmom, ha kínnal elcsalogatom,
Úgy terül rá testem-lelkemre
Idegenül és fonnyatagon,
Kiabáló jajjal, hidegen,
Mint őszi, tarka virág-halom.
Virág-halom és rajta fura dér,
Ezer másnak szivéből hullott,
Piros hó-harmat: a vér, a vér.
Piros és búshideg minden itt,
Élet, árnyék, virág és babér.
Kinek csak valaha vérkönnye hullt,
Siet az én virág-halmomra,
Itt virrasztgat minden nyomorult.
Az én álmom riadt, őszi kert,
Hol minden holt virág összebujt.
S mikor kín-álmom ébresztve lohad,
Futnak a szinek a szememből
S tipornak szilaj vihar-lovak
Véres, őszi virágoskertemen
S hallom a futó sóhajokat.
Ady Endre - A MEGÁTKOZOTT EMBER (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-22 08:46:25
Levágatom a két kezem,
Mert mindig ölelni akar
S ha én karolok, vétkezem.
Csípje a nyelvem vas-fogó,
Mert mindig bántani akar
S ha én beszélek, romboló.
Lábam nagy botlás törje ki,
Mert két lábam amerre jár,
Csak mások bukását lesi.
És hunyjon el az életem,
Mert csupa-csupa kárt csinál
S ami áldás, azt temetem.
Ady Endre - A RÉM-MESÉK UHUJA (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-22 08:46:04
Fél-hajnal csöndje s a szobán
Nagy, kék fülekkel, ostobán
Egy furcsa bagoly átröpül,
Mint a rém-mesék uhuja.
Szárnya veri az ablakot:
Magam vagyok és én vagyok,
Így nem éreztem soha még
S nem láttam az életemet.
Talán elszáll, ha fölkelek?
Hajh, hajnalodó éjjelek,
Hajh, multam, sorsom, életem,
Nagy, kék fülű uhu-madár.
Ady Endre - AZ ELSÖTÉTÜLT UTCÁN (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-22 08:45:44
A híres Vénség-utcán,
Hol ifjuságom lakott,
Most vonszolt öregséggel
Keresem a sok régi,
Váró, fényes ablakot.
Bőjtök utcája volt ez,
Minden háza egy világ,
Minden ablaka szent tűz,
Mely előtt váltva mondtam
El az éjféli imát.
Csak láttam, néztem, vártam,
Csak távolról vert a fény,
Ezer ablaknak fénye,
Enyém, dünnyögtem gőggel,
Ha akarnám, az enyém.
Ha bárhol bekopognék,
Kitódulna a meleg
És reám virradnának
Megifjító csókokkal
A legforróbb reggelek.
És most járom az utcát
S amit eddig nem kivánt,
Sorban-sorban elalszik
Gúnyosan ellobogva,
Szememtől, a régi láng.
Talán elunta várni
Késő merszem és erőm
A sok ezernyi ablak,
Honnan hivások jöttek
Ezernyi hajnal-előn?
Itt-ott még világolnak
Gyér, hű, bús utca-szemek,
De már az utca alszik,
Mintha már nem is volnék
S nem bánja, merre megyek.
Ady Endre - AZ ÖRÖMTELENSÉG ÖRÖME (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-22 08:45:20
Mosolytalan szám tegnap este
Egy gondolatra rámosolygott,
Mint Krisztus a durva keresztre.
Arra gondoltam: Nap-nyugvással
Milyen öröm már nem örülni
S milyen rekedt az élet-nászdal.
Áldottam a muszájt, a rendet,
Rendjét a nem-lehet-máskéntnek
S azt, aki engem megteremtett.
Ime, elértem a tetőre,
Kihullott minden a lelkemből,
Ami mosolygós, ami dőre.
Elhagyott az óráknak kedve
S nem nézek már ezentúl semmit
Sem örömmel, sem keseredve.
Nem kell reménységgel dolgozni
S tépett lelkemet, mint rossz ponyvát
Újból és újból megfoltozni.
Hogy nem lesz több mosoly-vetésem,
Ezért volt az én mosolygásom,
Legutolsó örvendezésem.
Mosolytalan szám tegnap este
Egy gondolatra rámosolygott,
Mint Krisztus a durva keresztre.
(saját vers) - Ne (Beküldő: RÉKA)
2015-07-21 09:32:28
Ne felejtsd,hogy
én örökre
Szeretlek!!!!
(saját vers)
(saját vers) - Eper (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-21 09:31:04
Eper ajkaidat
életem végéig
csókolni fogom!!!
IMÁDLAK!
(saját vers)
(saját vers) - Szemedben látom (Beküldő: RÉKA)
2015-07-21 09:30:31
Szemedben látom,
hogy szeretsz
Édes Szívem!
(saját vers)