Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
(saját vers) - Imádlak (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-01 11:52:59
Imádlak Édes
Szívem,
Csókom!
(saját vers)
Petőfi Sándor - SZÖRNYŰ IDŐ... (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-01 11:51:44
Szörnyű idő, szörnyű idő!
S a szörnyüség mindegyre nő.
Talán az ég
Megesküvék,
Hogy a magyart kiirtja.
Minden tagunkból vérezünk,
Hogy is ne? villog ellenünk
A fél világnak kardja.
És ott elől a háború
Csak a kisebb baj; szomorúbb,
Mi hátul áll,
A döghalál.
Be kijutott a részed
Isten csapásiból, o hon,
Folyvást arat határidon
Két kézzel az enyészet.
Egy szálig elveszünk-e mi?
Vagy fog maradni valaki,
Leírni e
Vad fekete
Időket a világnak?
S ha lesz ember, ki megmarad,
El tudja e gyászdolgokat
Beszélni, mint valának?
S ha elbeszéli úgy, amint
Megértük ezeket mi mind:
Akad-e majd,
Ki ennyi bajt
Higgyen, hogy ez történet?
És e beszédet nem veszi
Egy őrült, rémülésteli,
Zavart ész meséjének?
Mezőberény, 1849. július 6-17.
Petőfi Sándor - PACSÍRTASZÓT HALLOK MEGINT (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-01 11:50:32
Pacsírtaszót hallok megint!
Egészen elfeledtem már.
Dalolj, tavasznak hírmondója te,
Dalolj, te kedves kis madár.
Oh istenem, mi jólesik
A harci zaj után e dal,
Mikéntha bérci hűs patak füröszt
Égő sebet hullámival.
Dalolj, dalolj, kedves madár,
Eszembe hozzák e dalok,
Hogy nemcsak gyilkos eszköz, katona,
Egyszersmind költő is vagyok.
Eszembe jut dalodrul a
Költészet és a szerelem,
Az a sok jó, mit e két istennő
Tett és még tenni fog velem.
Emlékezet s remény, ez a
Két rózsafa ismét virít
Dalodra, és lehajtja mámoros
Lelkem fölé szép lombjait,
És álmodom, és álmaim
Oly kedvesek, oly édesek...
Terólad álmodom, hív angyalom,
Kit olyan híven szeretek,
Ki lelkem üdvessége vagy,
Kit istentől azért nyerék,
Hogy megmutassa, hogy nem odafönn,
De lenn a földön van az ég.
Dalolj, pacsírta, hangjaid
Kikeltik a virágokat;
Szivem mily puszta volt és benne már
Milyen sok szép virág fakad.
Betlen, 1849. március 8.
Petőfi Sándor - EURÓPA CSENDES, ÚJRA CSENDES.. (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-01 11:49:18
Európa csendes, ujra csendes,
Elzúgtak forradalmai...
Szégyen reá! lecsendesűlt és
Szabadságát nem vívta ki.
Magára hagyták, egy magára
A gyáva népek a magyart;
Lánc csörg minden kézen, csupán a
Magyar kezében cseng a kard.
De hát kétségbe kell-e esnünk,
Hát búsuljunk-e e miatt?
Ellenkezőleg, oh hon, inkább
Ez légyen, ami lelket ad.
Emelje ez föl lelkeinket,
Hogy mi vagyunk a lámpafény,
Mely amidőn a többi alszik,
Ég a sötétség éjjelén.
Ha a mi fényünk nem lobogna
A véghetetlen éjen át,
Azt gondolhatnák fönn az égben,
Hogy elenyészett a világ.
Tekints reánk, tekints, szabadság,
Ismerd meg mostan népedet:
Midőn más könnyet sem mer adni,
Mi vérrel áldozunk neked.
Vagy kell-e még több, hogy áldásod
Ne érdemetlen szálljon ránk?
E hűtlen korban mi utósó
Egyetlen híveid valánk!
Debrecen, 1849. január
Petőfi Sándor - SÍKOS A HÓ, SZALAD A SZÁN... (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-01 11:48:04
Síkos a hó, szalad a szán,
Esketőre viszik babám,
Esketőre viszik szegényt
Mások kivánsága szerént.
Hej, ha mostan hó lehetnék:
A szán alatt beroskadnék;
Fölfordulna, s kedves babám
Még egyszer átkarolhatnám -
Átkarolnám, ajakára
Csókot nyomnék utójára,
S melegétől hű szivének
Elolvadnék... úgy halnék meg!
Debrecen, 1843. december
Petőfi Sándor - NEM MEGYEK ÉN INNEN SEHOVA... (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-01 11:46:51
Nem megyek én innen sehova,
Noha sorsom itten mostoha;
Hát ha volna még mostohább is,
Nem maradnék-e itt tovább is?
Nagyon kedves nekem ez a hely;
Elmegy majd a tavasz, menjen el,
Elmehet a nap, a csillagok...
De én nem mék, én itt maradok.
Fa vagyok én, lelkem a gyökér,
Gyökér nélkül a fa meg nem él;
S hogy téphetném azt ki földéből,
Idevaló mátkám szivéből?
Azért nem mék innen sehova,
Noha sorsom igen mostoha;
De ha volna még mostohább is,
Megmaradnék itten tovább is.
Debrecen, 1843. december
Petőfi Sándor - A VIRÁGNAK MEGTILTANI NEM LEHE (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-01 11:45:43
A virágnak megtiltani nem lehet,
Hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet;
Kikelet a lyány, virág a szerelem,
Kikeletre virítani kénytelen.
Kedves babám, megláttalak, szeretlek!
Szeretője lettem én szép lelkednek -
Szép lelkednek, mely mosolyog szelíden
Szemeidnek bűvösbájos tükrében.
Titkos kérdés keletkezik szivemben:
Mást szeretsz-e, gyöngyvirágom, vagy engem?
Egymást űzi bennem e két gondolat,
Mint ősszel a felhő a napsugarat.
Jaj ha tudnám, hogy másnak vár csókjára
Tündér orcád tejben úszó rózsája:
Bujdosója lennék a nagy világnak,
Vagy od'adnám magamat a halálnak.
Ragyogj reám, boldogságom csillaga!
Hogy ne legyen életem bús éjszaka;
Szeress engem, szívem gyöngye, ha lehet,
Hogy az isten áldja meg a lelkedet.
Debrecen, 1843. december
Petőfi Sándor - MATILDHOZ (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-01 11:43:22
Mért vagy hozzám olyan idegen?
Mért tekintesz rám oly hidegen?
Hidegen, mint téli napsugár,
Melynek mosolya is faggyal jár.
Be sokat szeretnék mondani,
S alig merlek megszólítani;
Alig merlek nézni, hej pedig
Elnéznélek világ végeig!
Emelj föl magadhoz engemet,
Fogadd el neked szánt lelkemet,
Annyibul ha megérdemli tán,
Hogy szeretni képes igazán.
Oh, szerelmem forró szerelem,
Forróbb, mint a dél nyárközepen;
Ha a nap ily tűzzel sütne ránk,
Rég elégett volna a világ.
Debrecen, 1843. december
Petőfi Sándor - A SZERELEM, A SZERELEM... (Beküldő: VENDÉG)
2015-08-01 11:41:25
A szerelem, a szerelem,
A szerelem sötét verem;
Beleestem, benne vagyok,
Nem láthatok, nem hallhatok.
Őrizem az apám nyáját,
De nem hallom a kolompját;
Rá-rámegy a zöld vetésre,
Hej, csak későn veszem észre.
Telerakta édesanyám
Eleséggel a tarisznyám;
Elvesztettem szerencsésen,
Lesz módom a böjtölésben.
Édesapám, édesanyám,
Ne bizzatok most semmit rám,
Nézzétek el, ha hibázok -
Tudom is én, mit csinálok!
Székelyhíd, 1843. november 4-24. között
(saját vers) - Nagyon (Beküldő: RÉKA)
2015-07-31 10:13:17
Nagyon várlak,hogy
együtt legyünk,
szerelmes vagyok!!!!!
(saját vers)
(saját vers) - Picimnek (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-31 10:11:54
Picimnek üzenem,hogy
nagyon szeretlek,
Feleségem leszel!
(saját vers)
(saját vers) - Édes (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-31 10:10:07
Édes Szívemnek
üzenem,hogy
szép hétvégét,
szeretlek!
(saját vers)
(saját vers) - Próbáltalak (Beküldő: mama)
2015-07-31 10:08:45
Próbáltalak megérteni
Veled,hogy én szeretlek
Téged!!!!
De hiába, mert
Te mást szeretsz!
(saját vers)
(saját vers) - Nem (Beküldő: mama)
2015-07-31 10:07:10
Nem értelek Édesem,
hogy miért
váltál el!!
(saját vers)
(saját vers) - Soha (Beküldő: RÉKA)
2015-07-31 10:05:55
Soha nem válok Édesem,
mindig együtt élünk
szeretetben!
(saját vers)
(saját vers) - Amikor (Beküldő: RÉKA)
2015-07-31 10:04:35
Amikor láttál engem először,
már szerettél Édesem,
IMÁDLAK ÖRÖKRE!
(saját vers)
(saját vers) - Mindig szeretlek (Beküldő: RÉKA)
2015-07-31 10:03:06
Mindig szeretlek,
ezt nem felejtem
el a régi
szerelmünket!
(saját vers)
(saját vers) - Ne feledd (Beküldő: RÉKA)
2015-07-31 10:01:44
Ne feledd Édes
Szívem,hogy
ÉN SZERETLEK
ÖRÖKRE!!!
(saját vers)
(saját vers) - Szeretnék veled (Beküldő: RÉKA)
2015-07-31 10:00:21
Szeretnék veled
összeházasodni
örökre Szívemmel!
(saját vers)
(saját vers) - Boldog (Beküldő: RÉKA)
2015-07-31 09:58:58
Boldog vagyok,hogy
most találtam
Páromat,akit
régóta szerelmes
voltam!
(saját vers)