Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
(saját vers) - Álmodo (Beküldő: RÉKA)
2015-07-23 10:21:44
Álmodozom Szerelemről,
csókról
és régi életről!
(saját vers)
(saját vers) - Édes élet (Beküldő: RÉKA)
2015-07-23 10:20:20
Édes élet,
édes csók
kell ennél
több..!
(saját vers)
(saját vers) - Ne hagyjál el (Beküldő: RÉKA)
2015-07-23 10:19:54
Ne hagyjál el,
mert nem
tudnék élni...!
(saját vers)
(saját vers) - Csak Te (Beküldő: RÉKA)
2015-07-23 10:19:21
Csak Te vagy a
legfontosabb
az
életben!
(saját vers)
(saját vers) - Nem (Beküldő: RÉKA)
2015-07-23 10:19:00
Nem tudlak elfelejteni
Téged,beléd
szerettem!
(saját vers)
(saját vers) - Köszi neked Párom (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-23 10:18:21
Köszi neked
Párom,hogy
örökké szeretsz!
(saját vers)
(saját vers) - Olyan boldog (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-23 10:17:45
Olyan boldog vagyok,
hogy van nekem
Szép Párom,
akit imádom!
(saját vers)
(saját vers) - Szomorú voltam (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-23 10:17:15
Szomorú voltam,de
már boldog lettem
miattad Párom!
(saját vers)
(saját vers) - Szerelmes (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-23 10:16:52
Szerelmes leszek
és soha
nem leszek
szomorú!
(saját vers)
(saját vers) - Örökké (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-23 10:16:32
Örökké szerelmes
leszek és
szeretni foglak!
(saját vers)
(saját vers) - Azt (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-23 10:16:00
Azt vártam,hogy
végre együtt
legyünk örökké!!!
(saját vers)
(saját vers) - Örökké (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-23 10:15:33
Örökké csak Te
leszel nekem
Szerelmem!
(saját vers)
(saját vers) - Nagyon (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-23 10:15:10
Nagyon kívánlak
és imádlak
ÖRÖKRE!
(saját vers)
(saját vers) - Drága (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-23 10:14:49
Drága Szerelmem,
nagyon boldog
vagyok!!!
Szeretlek!
(saját vers)
Berzsenyi Dániel - A SZERELEM (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-23 10:14:11
Mi a földi élet s minden ragyogványa
Nélküled, oh boldog Szerelem érzése?
Tenger, melyet ezer szélvész mérge hánya,
Melynek meg nem szűnik háborgó küzdése.
India kincsével légyen tömve tárod,
S Caesar dicsősége ragyogjon fejeden:
Mit ér? vágyásidnak végét nem találod,
S nem lel szíved tárgyat, hol megelégedjen.
De te, édes érzés, egek szent magzatja!
Az emberi lelket bétöltöd egészen,
Bájodnak ereje az égbe ragadja:
S a halandó porból egy félisten lészen.
Te a szerencsének játékát neveted,
Mert hatalma néked semmit nem ád s nem árt;
A nagyság álképét mint bábot elveted,
S nem szab semmi földi erő néked határt.
Mosolyogva rohansz te habnak és lángnak:
Meg nem rémít ég, föld reád rohanása.
Te a bús koporsót menyasszonyi ágynak
Nézed, s elenyészik rettenetes váza.
Te a szegénységnek mohos kalyibáját
Márványpalotává tudod változtatni,
S mezei gyümölccsel rakott asztalkáját
A mennyei nektárillatban usztatni.
Tegyen mást boldoggá a sors csalfa kénye:
Nékem te légy dajkám s ápolóm, Szerelem!
Zöld myrtuskoszorúd pályám szép reménye,
S könnyel ázott kendőd légyen szemfödelem.
[1802 körül]
Berzsenyi Dániel - KESZTHELY (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-23 10:13:31
Itt, a kék Balaton partja virányain,
Hol minden mosolyog, mint az aranyvilág,
Hol dús búzakalász rengedez a mezőn,
S a halmok koszorús oldalain ragyog
A százféle gyümölcs s a zamatos gerezd;
Itt a keszthelyi zöld parton emelkedik
A csendes Helikon. Jöjjetek, ó szelíd
Áon szűzei, és verjetek itt lakást!
Nézzétek, mi kies sorhegy ölelgeti
A tér telkeit és a vizenyős lapályt;
Itt leltek gyönyörű thessali berkeket,
Bércforrást, susogó völgyeket és homályt.
Gyakran múlatoz itt hínaras öblöken
Nereus, sáskoszorús nymphaleányival;
Gyakran zengeti itt Árion énekét
A hold fénye alatt gerjedező vizen.
S nézzétek, hol ama már feketült falak
Látszatnak, menedékváratok ott vagyon!
Ott vár títeket egy bölcs, s kebelébe zár
Egy nagy férfi, kinek lelke periklesi
Századnak született, s aki virágkorát
Rómának ragyogóbb színre derítené.
[1799-1804 között]
Berzsenyi Dániel - A BALATON (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-23 10:13:03
(Matthissonhoz)
Jer te, ki a szép genfi tavat s szép genfi virulmányt
Olly eleven színnel festéd, s Eratódnak ölében
A roppant Bernhárd farain múlatni szerettél,
Jer: nézd a Balatont, mikor a nap reggeli lángja
Tükrözetén reszket, s mikor a hold fénye alatt ég!
Nézd a kék hegyeket, mint állnak sorba körülte,
Melyeken a nektár csorog és az öröm dala harsog.
Itt meredek sziklák tetein sok régi erős vár
Omladozó falain lebeg a mult hajdani képe,
S elnyeli a döbbent elmét a fényes előkor;
Itt a századokat látott vadonok feketednek,
Mellyek ezer meg ezer gőbölt kényünkre nevelnek;
A szilaj Arkászok heverészve legeltetik a nyájt,
S a kies estvéken nyögdécsel lassu furullya.
Itt a sárga mező s kiterült láp terjed előnkbe,
Hol dús búzakalász hullámos tengere játszik,
S a barnult arató víg dal közt hosszu kepét rak.
Nézd, valamerre veted szemeid, szép minden előtted,
S a koszorus Tellus kosarit mosolyogva üríti;
És valamint boldog Helvetia népe örömmel
Szántja szabad földjét: itt is szabad a magyar és víg;
A gazdag palotát itt lakja királyi szabadság,
S a gunyhók lakosit szent törvény jobbkeze védi.
[1799-1804 között]
Berzsenyi Dániel - MAGÁNYOSSÁG (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-23 10:12:38
Égi csendesség fedező homálya
Leng reád, ó szent Egyedülvalóság!
S szívemet békés kebeledbe inti
Mágusi vessződ.
A világ lármás vigadóhelyéről,
Mint az elfáradt utazó, pihegve
Térek ernyődhez, s fejemet lehajtom
Lágy mohaidra.
Itt vagyon bátor menedéklakása
A szabadságnak s nemes érzeménynek:
Itt nem aggathat rabigát reájok
A buta köznép.
Itt fakad laurus-koszorúja minden
Bölcsnek és minden magasabb daloknak,
Itt az ártatlan szerelem s vidámság
Zöld amarantja.
Légy, Magányosság! vezetőm s barátom.
Csendes ernyődhez sietek nyugodni.
Itt lelem Plátót, Xenophont s Ilissus
Myrtusa berkét.
Téged óhajtlak, ha szemembe' reszket
Bánatos lelkem kiütő panassza:
Téged a legszebb fiatalka édes
Oldala mellett.
[1799 után]
Berzsenyi Dániel - HORÁC (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-23 10:12:08
Zúg immár Boreas a Kemenes fölött,
Zordon fergetegek rejtik el a napot,
Nézd, a Ság tetejét hófuvatok fedik,
S minden bús telelésre dőlt.
Halljad, Flaccus arany lantja mit énekel:
Gerjeszd a szenelőt, tölts poharadba bort,
Villogjon fejeden balzsamomos kenet,
Mellyet Bengala napja főz.
Használd a napokat, s ami jelen vagyon,
Forró szívvel öleld, s a szerelem szelíd
Érzésit ki ne zárd, míg fiatal korod
Boldog csillaga tündököl.
Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz,
Légy víg, légy te okos, míg lehet, élj s örülj.
Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül,
Mint a nyíl s zuhogó patak.
[1799 körül]
Berzsenyi Dániel - OSZTÁLYRÉSZEM (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-23 10:11:41
Partra szállottam. Levonom vitorlám.
A szelek mérgét nemesen kiálltam.
Sok Charybdis közt, sok ezer veszélyben
Izzada orcám.
Béke már részem: lekötöm hajómat,
Semmi tündérkép soha fel nem oldja.
Oh te, elzárt hely, te fogadd öledbe
A heves ifjút!
Bár nem oly gazdag mezeim határa,
Mint Tarentum vagy gyönyörű Larissa,
S nem ragyog szentelt ligetek homályin
Tíburi forrás:
Van kies szőlőm, van arany kalásszal
Biztató földem: szeretett Szabadság
Lakja hajlékom. Kegyes istenimtől
Kérjek-e többet?
Vessen a végzet, valamerre tetszik,
Csak nehéz szükség ne zavarja kedvem:
Mindenütt boldog megelégedéssel
Nézek az égre!
Csak te légy vélem, te szelíd Camoena!
Itt is áldást hint kezed életemre,
S a vadon tájék kiderült virány lesz
Gyenge dalodra.
Essem a Grönland örökös havára,
Essem a forró szerecsen homokra:
Ott meleg kebled fedez, ó Camoena,
Itt hüves ernyőd.
[1799 körül]