Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
Ady Endre - AKIT ÉN CSÓKOLOK (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-05 10:12:14
Akit én csókolok, elsápad,
Nem merem megcsókolni
Az anyámat.
Jaj azoknak, kik álmot szőnek
Rólam, hívő barátnak
S szeretőnek.
Jaj azoknak, akik szeretnek,
Mert nem hiszek már régen
A szivemnek.
Akit én csókolok, elsápad,
Nem merem megcsókolni
Az anyámat.
Ady Endre - A SZERELMESEK HOLDJA (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-05 10:11:07
Makulátlan az ég
S ragyognia kéne a Holdnak.
De e szent éjszakán
Égen és Földön
Sötét sorsok folyói folynak.
Érzed, hogy rohanunk
Mesebeli lég-folyók hátán?
Ez az az éjszaka,
Mikor a Hold fut
S elhal ilyen csókoknak láttán.
Ez az az éjszaka,
Melyre szörnyű, ha jön a holnap.
Ölelünk, rohanunk,
De meghalunk, ha
Ez éjjel meglátjuk a Holdat.
Ady Endre - A PIROS RÓZSA (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-05 10:09:57
Piros rózsa, piros rózsa,
Be másképpen
Énekeltem volt én róla,
Amikor még kertekben nyílt
S gyönge szívekre hajbókolt.
Piros rózsa, piros rózsa,
Be más lettél,
Hunyó Napnak véres csókja,
Vad dühöknek vad szerelme,
Föld árnyéka fenn az Égen.
Piros rózsa, piros rózsa,
Volt sziveknek
Együgyű, szép takarója,
Hol most virítsz, ott viríts el,
Hol most pusztítsz, ott pusztulj el.
Ady Endre - A HOLNAPUTÁNI ASSZONYKÁK (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-05 10:08:46
Déli órák, kacagó terek,
Vidám utcák,
Ti tudjátok, hogy szinte meghalok
Azokért néha,
Kikre bátran nézni se merek.
Vén voltommal, jaj, mit áhitok?
Kezdődő nők,
Álmomban is tapossák a szivem
Piciny és pompás,
Hosszú szárú topánkáitok.
Bús okosság, adj nekem erőt
Lemondásra,
Hogy fordítsam el mindig arcomat
Holnaputáni
Édes, apró asszonykák előtt.
Süldő istennők, ím, elereszt
Vágyó arcom
Benneteket talán örökre már:
Veronikákul
Asszonyibb nőket hív a kereszt.
De még egyszer hadd nézzek halott,
Szomjas vággyal
Ellebegő, drága, friss testetek
Után és sírva,
Kis kisasszonykák, utánatok
Beküldő: VENDÉG
2015-07-05 10:07:32
Szeretem,gyönyörűek!VENDÉG
Beküldő: mama
2015-07-05 10:06:29
Szép,gyönyörűek!mama
Ady Endre - A LEGOKTALANABB SZERELEM (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-05 10:05:21
Elnézést,javítva!

Ady Endre
A LEGOKTALANABB SZERELEM
Mikor most szinte minden nemzet temet,
Sirathassam meg mégis csudálatos,
Dacos, kicsi, árva én nemzetemet.
Békételen, bűnös, büszke, bánatos:
Jaj, mióta csak sorsát éli szegény,
Az öregebbik Sors mindig rátapos.
Mindig kicsi volt, hős, bús, ám megmaradt,
Elválasztott és kiválasztott derék,
Igaz s mártir hazug századok alatt.
Poétát: - nem bölcs, nem friss eszű: - okos,
Ki ha fecsérel kicsijéből sokat,
Kezében élet és áldás a fokos.
Csak magát ne bántaná vad szilajul
És csak ne volnának buta urai:
Megnőne, szépül, igazulna, javul.
Mit tagadjam? - siratom és szeretem,
Mit tagadjam? - talán ez az igazi
S ez is oktalan, de legszebb szerelem.
Ady Endre - A LEGOKTALANABB SZERELEM (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-05 10:03:30
Mikor most szinte minden nemzet temet,
Sirathassam meg mégis csudálatos,
Dacos, kicsi, árva én nemzetemet.
Békételen, bűnös, büszke, bánatos:
Jaj, mióta csak sorsát éli szegény,
Az öregebbik Sors mindig rátapos.
Mindig kicsi volt, hős, bús, ám megmaradt,
Elválasztott és kiválasztott derék,
Igaz s mártir hazug századok alatt.
Poétát: - nem bölcs, nem friss eszű: - okos,
Ki ha fecsérel kicsijéből sokat,
Kezében élet és áldás a fokos.
Csak magát ne bántaná vad szilajul
És csak ne volnának buta urai:
Megnőne, szépül, igazulna, javul.
Mit tagadjam? - siratom és szeretem,
Mit tagadjam? - talán ez az igazi
S ez is oktalan, de legszebb szerelem.
Ady Endre - A HAJNALOK MADARA (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-05 10:01:00
Virágporos, tüzes, szent szárnyát
Hiába verdesem, töröm,
Nem akar elmaradni tőlem
Az Öröm, az Öröm.
Virágport szitál a lelkemre,
Elkábít, mámorban ülök,
Bús, vad tüzek serkennek bennem:
Örülök, örülök.
Fölécsapok. Töröm a szárnyát.
Hess, hess. Óh, vidám hajnalok
Madara, mit akarsz te tőlem?
Meghalok, meghalok.
Ő csak szitál. Mind tüzesebben
Izznak az erek, idegek,
Csak a verejtékem lesz egyre
Hidegebb, hidegebb.
Ady Endre - A LEGJOBB CSÓKOK (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-05 09:59:51
Nem búsulok én Ilka után,
Utca adta és visszavette.
Emlékezem: csóknál az utcát
Ilka mindig jobban szerette.
Ilka az utca leánya volt,
Aki gyorsan, szívesen hódolt,
De régi, csókos korszakomban
Ilka mégis legjobban csókolt.
Csók és élet nem komoly dolog,
De én fázom mindig miatta.
Csók és élet: mikor pénzem volt,
Legjobb csókjait akkor adta.
Páris, május 3.
Budapesti Napló, 1907. május 5.
Ady Endre - A CSÓK-CSATATÉR LOVAGJAI (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-05 09:58:36
Csók-csatatéren minden éjjel,
Mikor már sok a halott,
Jönnek hirtelen, szárnysuhogva
Testetlen, szép lovagok.
Fehér az arcuk, bánatos-bús,
Láng-leplük szinte vakít
S összeszedik csók-csatatérnek
Elhullott bajnokait.
Kék hegyek mélyén élnek ők mind,
Hol csókunk üdve remeg
S itt kapnak majd életet újból
Csóktépett holttetemek.
Tiszta fehér itt minden, minden,
Mi nálunk barna, balog,
Kik itt élnek, szűzek, jók, tiszták
S örökké fiatalok.
Itt sebeket, vért elfelejtünk,
Itt testetlen a világ
S szűz lyányok bőréhez nem érnek
Bőrrel a szűz daliák.
Itt a szerelem áldott, könnyű,
Boldogan balga dolog,
Aki szeret, kinézi párját
S nagyon reá mosolyog.
S akire ifja rámosolygott,
A lyány, míg játszva lesik,
Árkangyalt fogad a méhébe
S boldog teherbe esik.
S ha valaki itt csók-csatában
Kapott halálra sebet,
Kék hegyek közt fölsóhajt egy szűz
S fehér lovag született.
S csók-csatatéren, itt a földön,
Nem gyűl össze a halott,
Eljönnek értük minden éjjel
Új-új, fehér lovagok.
Ady Endre - A BÉKÉS ELTÁVOZÁS (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-05 09:57:16
Száritson ki szemükből a Nap,
Kik egyszer is megnéztek.
Ne hagyjon az én suta arcom
Senkinek se szánó emléket.
Sors-intézőm a Semmi legyen;
Szem- és fültömő Semmi,
Adassék meg nekem vád nélkül
S észrevevő vágy nélkül menni.
Hangomat a Semmi igya föl,
Mint az álmokat issza
S az én gyönge, panaszos hangom
Ne jajgasson senkinek vissza.
Távozzak el én mindenkitől
Megsemmisülve, szökve,
Szemekből, fülekből távozzak
Emlékek nélkül és örökre.
Egy suhanás se árulja el,
Mit lelkem úgyis titkolt:
Valaki elment élet nélkül,
Valaki elment, aki itt volt.
Felejtsem el én is magamat,
Nagyboldogan felejtsem,
Önmagamból és a világból
Szédülve, zuhantva leejtsem.
Akkor se legyek majd senkié,
De ne is legyek árva,
Nézzek szép, hideg mosolygással
Az én hívó, örök arámra.
Nem voltam másé, se magamé,
Arám: a hideg Semmi,
Nincs jogom, hogy emléket hagyjak
És, jaj, nincs jogom emlékezni.
Feledt kérdésként, választalan
Bukjam csöndbe omoltan:
Ha nem voltam, ne vágyjak lenni
S maradjak titok, hogyha voltam.
Ady Endre - ?A BÁNAT DALAI?-BÓL (Beküldő: VENDÉG)
2015-07-05 09:55:54
Mikor megláttalak, új életre keltem,
Kínos élet zordon multját elfeledtem,
Megnyílott előttem a bezárult éden,
Újra fellobogott elhamvadt reményem.
- Rózsaszinű felhők úszkáltak az égen.
Ha néha hányt-vetett kétkedés hulláma,
Boldoggá tett szemed bíztató sugára.
Óh, hogy hittem én e csalfa, bolygó fénynek...
...Rabszolgája lettem csapodár szivének...
- Hittem a mosolygó, rózsaszinű égnek.
Amikor elváltunk, szívem fénylő lángja
Kialudt örökre sötét éjszakába'...
Komor bánattá vált tündöklő reményem,
Fojtogató kínná égő
(saját vers) - Csodálatos (Beküldő: RÉKA)
2015-07-05 09:54:26
Csodálatos randi volt
tegnap,köszönöm
neked!
(saját vers)
(saját vers) - Mindig rád (Beküldő: mama)
2015-07-05 09:53:10
Mindig rád gondolok
örökre,
míg élek!!!
(saját vers)
(saját vers) - Boldog világot (Beküldő: mama)
2015-07-05 09:51:33
Boldog világot,életet
biztosítok
Páromnak!
(saját vers)
(saját vers) - Ne fuss (Beküldő: mama)
2015-07-05 09:50:12
Ne fuss olyan
szekér után,
amely nem vesz
fel!
(saját vers)
(saját vers) - Nem (Beküldő: RÉKA)
2015-07-05 09:48:49
Nem felejtem el
a szép régi
emléket rólad,
Szerelmemről!
(saját vers)
(saját vers) - Házasok (Beküldő: RÉKA)
2015-07-05 09:45:36
Házasok leszünk,
boldogok leszünk
és szeretjük
örökre!
(saját vers)
(saját vers) - Boldogan élnék (Beküldő: RÉKA)
2015-07-05 09:43:47
Boldogan élnék,
ha te nem
hagytál el
volna!
(saját vers)