Szerelmes versek

  • Sorrend:
  • Szerelmes versek / oldal:
József Attila - CSÓKOLJ, CSÓKOLJ... (Beküldő: VENDÉG)
2015-05-08 12:49:07
Csókolj, csókolj utóljára,
Fehér karoddal ölelj át,
'sz elmegyek már nemsokára
S szerelmed életem ára,
Csókolj, csókolj és ölelj hát.
Már nem csókol! Nincs, nincs sehol
Én eljöttem, - ő - maradott.
Hűtlen-e már? Jaj! mást csókol!
Érzem, más ki néki bókol,
Más visz néki szép virágot.
Úgy kinlódom! Nappal, éjjel
Csak mindig reá gondolok:
Vaj' kit csókol most ő kéjjel,
Szembe szállva reményemmel,
Hisz tőle oly távol vagyok!
Itt van a boldog pillanat:
Hozzá, haza repülhetek!
Oly lassan halad a vonat,
Oly gyorsan tűnik le a nap!
Viszontlátom-e őt? Egek?!
Hála Isten! Honn vagyok már!
Szívem pattanásig feszül
S azt dobogja: Tán nem is vár!
Csönd fogad, az óra is áll
S szemembe egy porszem repül.
Csókolok egy hideg kezet,
Zokogástól reszket vállam:
Azt hittem: hűtlen, rászedett,
Pedig csak engem szeretett
S szive repedt meg utánam.
1921. ápr. 11.
József Attila - AMIÓTA... (Beküldő: VENDÉG)
2015-05-08 12:48:46
Amióta megláttalak,
Szebben süt a nap le rám
És azóta százszor szebben
Dalol a kis csalogány.
Csak a piros ajkad néma
S mosoly rajta nem fakad,
Saját magam árnya vagyok,
Hisz csókolnom nem szabad.
Amióta megláttalak,
Illatosabb a mező
És azóta tövis nélkül
Áll a büszke rózsatő.
Csak a lelked lett fagyosabb,
Csak a szíved lett büszke,
S szerelmemtől lobbant lángra
A kétségb'esés üszke.
Amióta megláttalak,
Örök tavasz ég virul
És azóta kis madarat
Kis leány nem tart rabul.
Csak te tartasz foglyul engem
S csak a szívem csupa seb;
A neveddel ajkaimon
Halok meg! - úgy édesebb.
1921. ápr. 11.
József Attila - A SZÍV S A SZEM (Beküldő: VENDÉG)
2015-05-08 12:48:22
A szív érez, a szem kutat,
Szép lány szerelméhez utat.
A szív dobog, a szív sóhajt
Ha a lány távol nincsen,
A szem ellesi az óhajt:
- Mit kívánsz édes kincsem?
Ha eltűnik a szerelem,
A szív kérdi: - Mi lesz velem?
Önző szív! magára gondol
S csakhamar életre kel.
S nem gyötrődik semmi gondtól,
Hisz gond nélkül válik el.
A szem, ha nincs vis-a-vis-ja,
Rejtett kincsét előhíjja,
S mosogatja gyötört lényét,
De ez már mit sem segít,
Vissza nem kapja a fényét,
Ha elsírta könnyeit.
1921. márc. 29.
József Attila - ÖSSZETÖRT SZÍVEM... (Beküldő: VENDÉG)
2015-05-08 12:48:00
Összetört szívem bús kesergője
Csókot kért tőled, néma halott,
Szunnyadsz te régen, nem hallsz felőle,
Boldogan virulsz, ahol vagy, ott.
Oh! ha leszállnál a magas égből
S lelkem akarnád vídítani,
Könnyem, mely most hull sűrűn szememből,
Nem volna tovább mért ontani.
Vagy ragadjál ki, hő szerelmeddel
Földi posványság csápjaibul,
Várlak epedve, kedvesem! jöjj el!
Szánd meg a könnyem, mely egyre hull.
Összetört szívem bús kesergője
Csókot kér tőled, néma halott.
Nem szeretsz már te, nem hallsz felőle,
Nem kellesz nékem, oh! átkozott!
1921. márc. 28.
József Attila - LÁTOD? (Beküldő: VENDÉG)
2015-05-08 12:47:34
A nap kigyulladt vonata elrobogott
Egykedvü küszöböm előtt.
Eredj csak
A te lábaid nyoma
Nem fáj már néki többé.
Csönd van
Csak egy csobbanás:
Kövér halamat visszaadom a folyónak
Egy surranás:
Gyönge madaram visszaadom a mezőnek
Eredj csak
Elfedezi megcsorbult levelét
A virág.
Látod?
Már esteledik.
1925 ősze
József Attila - Óh szív Nyugodj (Beküldő: VENDÉG)
2015-05-08 12:47:03
Fegyverben réved fönn a téli ég,
kemény a menny és vándor a vidék,
halkul a hó, megáll az elmen?,
lehellete a lobbant keszken?.
Hol is vagyok? Egy szalmaszál nagyon
helyezkedik a csontozott uton;
kis, száraz nemzet; izgágán szuszog,
zuzódik, zizzen, izzad és buzog.
De fönn a hegyen ágyat bont a köd,
mint egykor melléd: mellé leülök.
Bajos szél jaját csendben hallgatom,
csak hulló hajam repes vállamon.
Óh szív! nyugodj! Vad boróka hegyén
szerelem szólal, incseleg felém,
pirkadó madár, karcsu, koronás,
de áttetsz?, mint minden látomás.
József Attila - TISZTA SZÍVVEL (Beküldő: VENDÉG)
2015-05-08 12:46:25
Nincsen apám, se anyám,
se istenem, se hazám,
se bölcsőm, se szemfedőm,
se csókom, se szeretőm.
Harmadnapja nem eszek,
se sokat, se keveset.
Húsz esztendőm hatalom,
húsz esztendőm eladom.
Hogyha nem kell senkinek,
hát az ördög veszi meg.
Tiszta szívvel betörök,
ha kell, embert is ölök.
Elfognak és felkötnek,
áldott földdel elfödnek
s halált hozó fű terem
gyönyörűszép szívemen.
1925. márc.
József Attila - Reménytelenül (Beküldő: VENDÉG)
2015-05-08 12:46:06
Lassan, tün?dve
Az ember végül homokos,
szomorú, vizes síkra ér,
szétnéz merengve és okos
fejével biccent, nem remél.
Én is így próbálok csalás
nélkül szétnézni könnyedén.
Ezüstös fejszesuhanás
játszik a nyárfa levelén.
A semmi ágán ül szivem,
kis teste hangtalan vacog,
köréje gy?lnek szeliden
s nézik, nézik a csillagok.

Vas-szín? égboltban...
Vas-szín? égboltban forog
a lakkos, h?vös dinamó.
Óh, zajtalan csillagzatok!
Szikrát vet fogam közt a szó - -
Bennem a mult hull, mint a k?
az ?rön által hangtalan.
Elleng a néma, kék id?.
Kard éle csillan: a hajam - -
Bajszom mint telt hernyó terül
elillant íz? számra szét.
Fáj a szívem, a szó kihül.
Dehát kinek is szólanék - -
1933. március
József Attila - Tudod, hogy nincs bocsánat (Beküldő: VENDÉG)
2015-05-08 12:45:41
Tudod, hogy nincs bocsánat,
hiába hát a bánat.
Légy, ami lennél: férfi.
A f? kin? utánad.
A b?n az nem lesz könnyebb,
hiába hull a könnyed.
Hogy bizonyság vagy erre,
legalább azt köszönjed.
Ne vádolj, ne fogadkozz,
ne légy komisz magadhoz,
ne hódolj és ne hódits,
ne csatlakozz a hadhoz.
Maradj fölöslegesnek,
a titkokat ne lesd meg.
S ezt az emberiséget,
hisz ember vagy, ne vesd meg.
Emlékezz, hogy hörögtél
s hiába könyörögtél.
Hamis tanúvá lettél
saját igaz pörödnél.
Atyát hivtál elesten,
embert, ha nincsen isten.
S romlott kölkökre leltél
pszichoanalizisben.
Hittél a könnyü szóknak,
fizetett pártfogóknak
s lásd, soha, soha senki
nem mondta, hogy te jó vagy.
Megcsaltak, úgy szerettek,
csaltál s igy nem szerethetsz.
Most hát a töltött fegyvert
szoritsd üres szivedhez.
Vagy vess el minden elvet
s még remélj h? szerelmet,
hisz mint a kutya hinnél
abban, ki bízna benned.
1937. július-augusztus
(saját vers) - Nem gondoltad (Beküldő: RÉKA)
2015-05-08 12:43:11
Nem gondoltad,
hogy végre
összeházasodunk...!
(saját vers)
(saját vers) - Mit szólsz (Beküldő: RÉKA)
2015-05-08 12:42:44
Mit szólsz,
ha férjhez megyek
hozzád...!
(saját vers)
(saját vers) - Mit gondolsz (Beküldő: RÉKA)
2015-05-08 12:42:13
Mit gondolsz,
hogy végre
együtt és
szeretjük!
(saját vers)
(saját vers) - Mit szeretnél (Beküldő: RÉKA)
2015-05-08 12:41:39
Mit szeretnél,
hogy együtt
legyünk boldogok,
én örülnék!
(saját vers)
(saját vers) - Mit (Beküldő: RÉKA)
2015-05-08 12:41:11
Mit szólsz hozzá,
ha együtt
élünk!
Szeretlek!
(saját vers)
(saját vers) - Te veled (Beküldő: RÉKA)
2015-05-08 12:40:44
Te veled szeretnék
kapcsolatba
és szerelmes
lenni!
(saját vers)
(saját vers) - Te veled (Beküldő: RÉKA)
2015-05-08 12:40:18
Te veled nem
voltam csak
szeretnék!
(saját vers)
(saját vers) - Majd (Beküldő: RÉKA)
2015-05-08 12:40:00
Majd egyszer
párok leszünk,
akkor boldog
leszek!
(saját vers)
(saját vers) - Ha látlak (Beküldő: RÉKA)
2015-05-08 12:39:34
Ha látlak,
már boldog vagyok,
Ha együtt vagyunk,
már szerelmes.!
(saját vers)
(saját vers) - Mindig (Beküldő: RÉKA)
2015-05-08 12:39:05
Mindig azt vártam,hogy
mikor látlak,
mikor szeretlek...!
Gyere!
(saját vers)
(saját vers) - Köszönöm (Beküldő: RÉKA)
2015-05-08 12:38:32
Köszönöm,hogy
velem és
örökre
leszek!
(saját vers)