Szerelmes SMS-ek

  • Sorrend:
  • Szerelmes SMS-ek / oldal:
544. Beküldő: Melcsi
2007-04-15 13:19:02
Eset az eso.

Eset az eso,s a lány ott ált,
Eset az eso,s még mindig csak rá várt.
Eset az eso,de a fiút nem érdekelte,hogy a lány odakint ázot.
Eset az eso,s a lány már nagyon fázot.
Eset az eso,a foldre borult a szíve úgy fájt.
Eset az eso,a cseppek érinteték a testét,de nemtudták begyogyítani sebzet lelkét.
Eset az eso,s tudta hogy a fiú elárulta,
de nehéz volt elhinni,hisz nemrég még oly gyengéden csokolta.
Eset az eso,s nemakarta elhinni,
hogy mit most élt átt,hogy az lehet a valoság.
Esik az eso,de a lány már ott nincs,
mert az igazi szerelem rátalált.
Ez a fiú tudja hogy ez a lány egy kincs
s mindketten tudják,hogy ilyen tiszta szerelem már tobb a foldon nincs.
543. Beküldő: Ancsy
2007-04-15 12:08:43
Levélben küldöm el szívemet tehozzád, te vagy számomra az igazi boldogság. Százszor eszembe jut a te édes neved, csókol ki téged tiszta szívből szeret.
Ancsy
542. Beküldő: Ancsy
2007-04-15 12:08:26
Ha rózsákkal álmodtál, tudd azok szerelmem virágai. Ha csokorról álmodnál, érzed azt én küldöm! Ha netán velem álmodnál, tudd te is az álmaimban jártál!!
Ancsy
541. Beküldő: Ancsy
2007-04-15 12:08:13
Szerelmes voltam, de egy nap véget ért, bár megfogadtam nem sírok senkiért. Mégsem tudtam ott így elhagyni, hogy ne lásson engem úgy halkan sírdogálni. Csak álltunk egymással szemben szótlanul, és látja hogy könnyem kicsordul. Majd lett egy néma mozdulat felém, végül elfordult s elindult egy másik lány felé. .
Ancsy
540. Beküldő: Ancsy
2007-04-15 12:07:59
A lelkedben hiszel, de a testedben élsz, a lelkedhez menekülsz, ha a testedtől félsz. Megrémülsz tőle ha sajog vagy kér, de nem adnád oda az érzést, mikor test a testhez ér. .
Ancsy
539. Beküldő: Ancsy
2007-04-15 12:07:45
A lelkedben hiszel, de a testedben élsz, a lelkedhez menekülsz, ha a testedt?l félsz. Megrémülsz t?le ha sajog vagy kér, de nem adnád oda az érzést, mikor test a testhez ér. .
Ancsy
538. Beküldő: Ancsy
2007-04-15 12:07:04
Ha lefekszel párnádat lágyan magadhoz szorítod, úgy érzed nem vagy eléggé boldog! Megsúgom neked, de ne haragudj érte, a barátságnak szerelem a vége!!
Ancsy
537. Beküldő: Ancsy
2007-04-15 12:06:52
Tudom hogy megbánja mert játszott a szívemmel, de akkor már késő, mert nekem menni kell. Jön majd egy másik, s Őt vissza nem sírom, mert helyette a következőjét nagyobb Ő- vel írom!!
Ancsy
536. Beküldő: Ancsy
2007-04-15 12:06:31
Újra a régi helyen jártam, azon a füvön, melyen veled álltam. És nézem egyedül a csillagokat, akárcsak régen a Te arcodat. Olyan rég volt már, tovatűnő emlék, boldog vissza-visszatérő kacér kép. Úgy fáztam az éjszaka hideg csendjében, úgy vágytam ölelésedre mint még sohasem, sírva suttogtam: Gyere vissza édesem!
Ancsy
535. Beküldő: Ancsy
2007-04-15 12:06:17
Féltelek mert szép a szemed és ezt más is látja, féltelek, mert édes ajkad más is kívánja. Féltelek mert nem láthatlak, nem vagyok veled. S ha láthatlak, mellettem vagy, magamtól féltelek. Féltelek mert te vagy a szívem boldogsága, féltelek mert okom, és jogom nincs hozzája.
Ancsy
534. Beküldő: Ancsy
2007-04-15 12:06:03
Csak egyszer lássam szemedbe a szerelmet, csak egyszer halljam ajkadon nevemet. Mond hogy a szerelmet a szemedben irántam érzed, s ajkad azt súgja: SZERETLEK TÉGED!!
Ancsy
533. Beküldő: Ancsy
2007-04-15 12:05:45
Tegnap rád gondoltam fürdés előtt, és elöntött a forróság. Utána jöttem rá, hogy csak a meleg vizet nyitottam meg. . . :)
Ancsy
532. Beküldő: Ancsy
2007-04-15 12:05:26
Az öngyilkosság egyetlen társadalmilag elfogadott formája, ha halálra szeretkezed magad! Szóval ha eleged van a világból, csak szólj, én szívesen segítek!
Ancsy
531. Beküldő: Ancsy
2007-04-15 12:05:13
Hűvös esős éjszakában ágyad mellett állok, gyöngéden megcsókollak, s az álmodra vigyázok. Vigyázok rád mert fontos vagy nekem, álmodj szépeket, jó éjt édesem!
Ancsy
530. Beküldő: Ancsy
2007-04-15 12:04:41
Szerelmes levél"Volt egy nagyon gyönyörű pár, egy barna fiú és egy barna lány. Boldogok voltak hosszú éveken át, bár csak ilyen lenne az egész világ! Igen, ....de örökké semmi sem tarthat, a fiú útja másfelé haladt, szerelmük most már csak egy emlék maradt. Egy álomszép álom foszlott szerte, a lány zsebkendője könnyeit nyelte, körülötte megváltozott minden, sajnos ő nem felejt könnyen. Aki most ránéz az utcán, azt kérdi magától; "Miért?" - Hisz nemrég még majdnem repült a boldogságtól, most pedig épp, hogy nem hal a szomorúságtól.
Már elteltek hosszú-hosszú hónapok, s a lány azóta is egy srác miatt zokog. Egy srác miatt ki most másra mosolyog, s másnak küldözget óriási virágcsokrot. Szerették egymást hosszú éveken át, nem mondták, hogy elhervadt a virág. Fájdalom s könny ragyogott a szemében, hát nem jutottam eszedbe 1-szer sem?
Már mások ülnek kis piros padunkon, olyanok akik szerelmesek és boldogok nagyon. Kár, hogy már engem nem tudsz szeretni, és sikerült ily hamar elfelejteni. Nekem ez nem megy ily könnyen, még most is emiatt folyik könnyem. Mire e levél hozzád elérkezik a síró kislány már nem létezik! Nem láttál hulló csillagot? Én voltam az ki eltávozott! A temetőben egy harang fájdalmában kondul, a sok kisírt szem, a kis sír felé fordul, a sírban egy lány nyugodt, ki már hónapok óta nem mosolygott. Erdő mélyén egy kis híd alatt találtak rá, de sajnos késő volt már! A srác éppen kihívóan mosolygott egy szőke lány szemébe, mikor a postás levelet adott kezébe. A levél hangulata boldogtalan volt egy lány szerelméről és haláláról szólt! A fiú könnyes szemmel meredt a papírra, őrülten futott a temetőbe, sírva. Zokogva rogyott a kis sír előtt térdre, ráborult bocsánatot kérve. Rájött nem kellett más szerelme, csak azt az egy lányt szerette. Sírva átkozta magát, miért nem jött előbb erre rá. Szél fújt át az éji temetőn, és a fiú bánatosan, fejét a kis sírról felemelte. Fájdalmas hangon valaki megszólalt: "SZERETLEK."
A fiú ráismert a hangra, majd újra ráborult a kis sírra. "Bocsáss meg nekem."

Ancsy
529. Beküldő: Ancsy
2007-04-15 12:03:52
Tragikus LáwEgy tragikus eset,
Ami nem rég megesett.
Volt egy pár, mely szerelmes,
Szívük a szóra engedelmes.
Minden nap találkoztak,
Az életről együtt álmodoztak,
Lassan eltelt a forró nyár,
Szívüket hűsítette az ár.
A szerelem megmaradt,
Bár az idő elszaladt.
Egy napon veszekedtek,
A dühtől mindketten reszkettek.
Egymáshoz bántó szavakat kiabáltak,
A kezek most elválltak.
A szél egyre jobban fújt,
A lányhoz egy kéz nyúlt.
Karját megfogta,
Egyre jobban szorongatta.
Hiába védekezett,
Testével reszketett.
Hirtelen elengedte,
A szépet elfeledte.
A lányt erősen megütötte,
Akkor szívét is eltörte.
Gúnyosan mondta: nem kellesz,
Miattam többet nem szenvedsz.
Soha többé ne keress,
Engem Te ne szeress.
Megbánod, amit velem tettél,
Hogy ellenem vétkezni mertél.
A srác a földre esett,
Szavakat keresett?
Kérlek ne féljél,
Pár perce még szerettél.
A lábai elé borult,
Hibájából okult.
de a lány meg nem bocsátott,
Szavakkal átkozott.
Könnyek futottak végig az arcán,
senki sem tudott segíteni bánatán.
Elindult hazafelé,
Csendesen nézett maga elé.
Otthon a szobájában sírt,
Könnyeivel nem bírt.
Úgy döntött nincs miért élni,
A világtól nem akar félni.
Elvesztette szerelmét,
Vele együtt az életét.
Levelet írt,
Közben pedig sírt.
Ekképp fogalmazta meg gondolatait,
A rég elmúlt álmait.
Megbántottál Kedvesem,
Tönkretetted szerelemem.
Nincs miért élnem,
Már a boldogságot nem remélem.
Ha majd értem szólnak a harangok,
Tudd, hogy most is Rólad álmodok.
Szívemet megsebezted,
Lelkemet rég elvetted.
Utolsó napomon nem leszel velem,
Fájni fog ez nekem.
Egyedül teszem meg az utolsó lépést,
Érzem belül a halálnak tépését.
Síromhoz ne merj közel menni,
Se könnyeket ejteni.
Ha majd egyszer hiányzom,
Már nem haragszom,
Gyere majd ki, nézd, mit tettél,
Tudom, hogy sose szerettél.
Mindig is imádni foglak,
Egyszer új világba hozlak.
Befejezte a levelet,
Aláírásként egy könnycseppet ejtett.
Vitte csendesen magával,
De nem találkozott a halállal.
Felmászott egy szikla tetejére,
Szüksége volt minden erejére.
Utolsó pillantást vetett a tájra,
Emlékezett a szerelmes vágyra.
Könnyei patakként szaladtak,
De ki nem apadtak.
Érted teszem,
életem, elveszem.
A Nap szomorúan nézett,
Az Ő szíve is vérzett.
Lassan zuhant a mélybe,
Senki se látta a csendes éjbe.
Még most is üvöltötte szeretlek,
Soha nem feledlek.
Lelke a magasba szállt,
Az angyala a felhőn állt.
Meghalt érte,
Pedig senki nem kérte.
Meghalt!- a szél vitte,
A srác el nem hitte.
Nem ment haza többé,
A nyugalom az ővé.
Barátai napokon át keresték,
Hisz ők mindig is szerették.
Egy csendes este megtalálták,
De már vérben fagyva látták.
Kezében a levél megcímezve,
Szíve el volt vérezve.
Az írás olvashatatlan,
Szíve hontalan.
Egy őszi napon eltemették,
Végleg elengedték.
A koporsó hideg mint a jég,
Érte sírt az ég.
Valaki a kapuban várt,
Nem felejtette a szerelmes nyárt.
Talpig feketében,
Szerelme emlékében.
A temetőben csendben állt,
a szomorúság a szemében hált.
Még most se tudja elhinni,
Hogy szerelme mért akart elmenni?
Végleg eltűnt, itt hagyta,
Szívét a halálnak adta.
Csendesen a sírhoz lépett,
A fájdalomtól lelke égett.
A szemei bánatosak,
Az álmok fájdalmasak.
Kint állt, de meg nem tudott szólalni,
Szinte sóbálvánnyá változott, nem tudott megmozdulni.
Egész este, csak várt, hogy majd hozzá szól,
Nem értette, hogy már minden holt.
Egész este, csak a koporsóra könnyeket ejtett,
S belül szerelméért reszketett?
Órák teltek el végül elmondta: szeretlek,
De érted már semmit se tehetek?
Mért hagytál egyedül,
Csend csak fájdalmat szül.
A csendben egy hang suttogott,
Az Ő hangja szívében búgott..
Azt hitte csak képzelődik,
Csak a hangjára emlékezik.
Előlépett egy angyal, talpig fehérben.
Szíve még égett a pokol tűzében.
Tudtam, hogy eljösz értem Szerelmem,
Gyere fogd örökké az én kezem.
Azt hittem, el tudlak majd itt feledni,
De lelkem súgja Téged kell szeretni.
Ezek voltak az utolsó szavak,
Ez volt a pillanat amikor összeértek az ajkak.
Jött a reggel, mennie kellett,
Kedvesétől könnyes búcsút vett?
A srác könnyei csak folytak,
Szívéhez az ördög angyalai szóltak:
Vedd el az életed,
Hisz még, mindig szereted.
Megtette.
Az életét elvette.
Vére a földre hullott,
Szíve csakis hozzá húzott.
Újabb temetés, újabb könnyek,
Az angyalok ismét eljöttek.
Megölték magukat egy szerelemért,
Meghaltak egy szebb életért...
Ancsy

528. Beküldő: Anonymus
2007-04-15 02:39:43
szeretve szertelek szerelmem:-)
527. Beküldő: Királylány
2007-04-14 22:32:48
Ha nem látlak, szívemet felemészti a bánat, ezért szeretnék mindig veled lenni, s egy életen át szeretni!
526. Beküldő: Királylány
2007-04-14 22:31:33
Izé, kööhm, hm, figyu csak? Kinyitnád az ablakot, mert az a helyzet, hogy rohadt hideg van ebben a superman ruhában és a párkány is gázosan vékony! Kihódítja meg a szívedet, ha én leesek?!
525. Beküldő: Királylány
2007-04-14 22:29:31
Este ha lefekszel nyisd ki az ablakot és keresd meg az égen a legszebb csillagotl Ha megtaláltad , gondolj rám, mert akire gondolsz ő is gondol rád!
160 karakternél ne legyen hosszabb, vagy használd a vendégkönyvet.
bejegyzés animáció

Saját hozzáadása

Neved:
Szöveg:
Kérjük írja be az alábbi számot számjegyekkel: hatszáznyolcvanhét
pl.: 276