Szerelmes SMS-ek

  • Sorrend:
  • Szerelmes SMS-ek / oldal:
535. Beküldő: Ancsy
2007-04-15 12:06:17
Féltelek mert szép a szemed és ezt más is látja, féltelek, mert édes ajkad más is kívánja. Féltelek mert nem láthatlak, nem vagyok veled. S ha láthatlak, mellettem vagy, magamtól féltelek. Féltelek mert te vagy a szívem boldogsága, féltelek mert okom, és jogom nincs hozzája.
Ancsy
534. Beküldő: Ancsy
2007-04-15 12:06:03
Csak egyszer lássam szemedbe a szerelmet, csak egyszer halljam ajkadon nevemet. Mond hogy a szerelmet a szemedben irántam érzed, s ajkad azt súgja: SZERETLEK TÉGED!!
Ancsy
533. Beküldő: Ancsy
2007-04-15 12:05:45
Tegnap rád gondoltam fürdés előtt, és elöntött a forróság. Utána jöttem rá, hogy csak a meleg vizet nyitottam meg. . . :)
Ancsy
532. Beküldő: Ancsy
2007-04-15 12:05:26
Az öngyilkosság egyetlen társadalmilag elfogadott formája, ha halálra szeretkezed magad! Szóval ha eleged van a világból, csak szólj, én szívesen segítek!
Ancsy
531. Beküldő: Ancsy
2007-04-15 12:05:13
Hűvös esős éjszakában ágyad mellett állok, gyöngéden megcsókollak, s az álmodra vigyázok. Vigyázok rád mert fontos vagy nekem, álmodj szépeket, jó éjt édesem!
Ancsy
530. Beküldő: Ancsy
2007-04-15 12:04:41
Szerelmes levél"Volt egy nagyon gyönyörű pár, egy barna fiú és egy barna lány. Boldogok voltak hosszú éveken át, bár csak ilyen lenne az egész világ! Igen, ....de örökké semmi sem tarthat, a fiú útja másfelé haladt, szerelmük most már csak egy emlék maradt. Egy álomszép álom foszlott szerte, a lány zsebkendője könnyeit nyelte, körülötte megváltozott minden, sajnos ő nem felejt könnyen. Aki most ránéz az utcán, azt kérdi magától; "Miért?" - Hisz nemrég még majdnem repült a boldogságtól, most pedig épp, hogy nem hal a szomorúságtól.
Már elteltek hosszú-hosszú hónapok, s a lány azóta is egy srác miatt zokog. Egy srác miatt ki most másra mosolyog, s másnak küldözget óriási virágcsokrot. Szerették egymást hosszú éveken át, nem mondták, hogy elhervadt a virág. Fájdalom s könny ragyogott a szemében, hát nem jutottam eszedbe 1-szer sem?
Már mások ülnek kis piros padunkon, olyanok akik szerelmesek és boldogok nagyon. Kár, hogy már engem nem tudsz szeretni, és sikerült ily hamar elfelejteni. Nekem ez nem megy ily könnyen, még most is emiatt folyik könnyem. Mire e levél hozzád elérkezik a síró kislány már nem létezik! Nem láttál hulló csillagot? Én voltam az ki eltávozott! A temetőben egy harang fájdalmában kondul, a sok kisírt szem, a kis sír felé fordul, a sírban egy lány nyugodt, ki már hónapok óta nem mosolygott. Erdő mélyén egy kis híd alatt találtak rá, de sajnos késő volt már! A srác éppen kihívóan mosolygott egy szőke lány szemébe, mikor a postás levelet adott kezébe. A levél hangulata boldogtalan volt egy lány szerelméről és haláláról szólt! A fiú könnyes szemmel meredt a papírra, őrülten futott a temetőbe, sírva. Zokogva rogyott a kis sír előtt térdre, ráborult bocsánatot kérve. Rájött nem kellett más szerelme, csak azt az egy lányt szerette. Sírva átkozta magát, miért nem jött előbb erre rá. Szél fújt át az éji temetőn, és a fiú bánatosan, fejét a kis sírról felemelte. Fájdalmas hangon valaki megszólalt: "SZERETLEK."
A fiú ráismert a hangra, majd újra ráborult a kis sírra. "Bocsáss meg nekem."

Ancsy
529. Beküldő: Ancsy
2007-04-15 12:03:52
Tragikus LáwEgy tragikus eset,
Ami nem rég megesett.
Volt egy pár, mely szerelmes,
Szívük a szóra engedelmes.
Minden nap találkoztak,
Az életről együtt álmodoztak,
Lassan eltelt a forró nyár,
Szívüket hűsítette az ár.
A szerelem megmaradt,
Bár az idő elszaladt.
Egy napon veszekedtek,
A dühtől mindketten reszkettek.
Egymáshoz bántó szavakat kiabáltak,
A kezek most elválltak.
A szél egyre jobban fújt,
A lányhoz egy kéz nyúlt.
Karját megfogta,
Egyre jobban szorongatta.
Hiába védekezett,
Testével reszketett.
Hirtelen elengedte,
A szépet elfeledte.
A lányt erősen megütötte,
Akkor szívét is eltörte.
Gúnyosan mondta: nem kellesz,
Miattam többet nem szenvedsz.
Soha többé ne keress,
Engem Te ne szeress.
Megbánod, amit velem tettél,
Hogy ellenem vétkezni mertél.
A srác a földre esett,
Szavakat keresett?
Kérlek ne féljél,
Pár perce még szerettél.
A lábai elé borult,
Hibájából okult.
de a lány meg nem bocsátott,
Szavakkal átkozott.
Könnyek futottak végig az arcán,
senki sem tudott segíteni bánatán.
Elindult hazafelé,
Csendesen nézett maga elé.
Otthon a szobájában sírt,
Könnyeivel nem bírt.
Úgy döntött nincs miért élni,
A világtól nem akar félni.
Elvesztette szerelmét,
Vele együtt az életét.
Levelet írt,
Közben pedig sírt.
Ekképp fogalmazta meg gondolatait,
A rég elmúlt álmait.
Megbántottál Kedvesem,
Tönkretetted szerelemem.
Nincs miért élnem,
Már a boldogságot nem remélem.
Ha majd értem szólnak a harangok,
Tudd, hogy most is Rólad álmodok.
Szívemet megsebezted,
Lelkemet rég elvetted.
Utolsó napomon nem leszel velem,
Fájni fog ez nekem.
Egyedül teszem meg az utolsó lépést,
Érzem belül a halálnak tépését.
Síromhoz ne merj közel menni,
Se könnyeket ejteni.
Ha majd egyszer hiányzom,
Már nem haragszom,
Gyere majd ki, nézd, mit tettél,
Tudom, hogy sose szerettél.
Mindig is imádni foglak,
Egyszer új világba hozlak.
Befejezte a levelet,
Aláírásként egy könnycseppet ejtett.
Vitte csendesen magával,
De nem találkozott a halállal.
Felmászott egy szikla tetejére,
Szüksége volt minden erejére.
Utolsó pillantást vetett a tájra,
Emlékezett a szerelmes vágyra.
Könnyei patakként szaladtak,
De ki nem apadtak.
Érted teszem,
életem, elveszem.
A Nap szomorúan nézett,
Az Ő szíve is vérzett.
Lassan zuhant a mélybe,
Senki se látta a csendes éjbe.
Még most is üvöltötte szeretlek,
Soha nem feledlek.
Lelke a magasba szállt,
Az angyala a felhőn állt.
Meghalt érte,
Pedig senki nem kérte.
Meghalt!- a szél vitte,
A srác el nem hitte.
Nem ment haza többé,
A nyugalom az ővé.
Barátai napokon át keresték,
Hisz ők mindig is szerették.
Egy csendes este megtalálták,
De már vérben fagyva látták.
Kezében a levél megcímezve,
Szíve el volt vérezve.
Az írás olvashatatlan,
Szíve hontalan.
Egy őszi napon eltemették,
Végleg elengedték.
A koporsó hideg mint a jég,
Érte sírt az ég.
Valaki a kapuban várt,
Nem felejtette a szerelmes nyárt.
Talpig feketében,
Szerelme emlékében.
A temetőben csendben állt,
a szomorúság a szemében hált.
Még most se tudja elhinni,
Hogy szerelme mért akart elmenni?
Végleg eltűnt, itt hagyta,
Szívét a halálnak adta.
Csendesen a sírhoz lépett,
A fájdalomtól lelke égett.
A szemei bánatosak,
Az álmok fájdalmasak.
Kint állt, de meg nem tudott szólalni,
Szinte sóbálvánnyá változott, nem tudott megmozdulni.
Egész este, csak várt, hogy majd hozzá szól,
Nem értette, hogy már minden holt.
Egész este, csak a koporsóra könnyeket ejtett,
S belül szerelméért reszketett?
Órák teltek el végül elmondta: szeretlek,
De érted már semmit se tehetek?
Mért hagytál egyedül,
Csend csak fájdalmat szül.
A csendben egy hang suttogott,
Az Ő hangja szívében búgott..
Azt hitte csak képzelődik,
Csak a hangjára emlékezik.
Előlépett egy angyal, talpig fehérben.
Szíve még égett a pokol tűzében.
Tudtam, hogy eljösz értem Szerelmem,
Gyere fogd örökké az én kezem.
Azt hittem, el tudlak majd itt feledni,
De lelkem súgja Téged kell szeretni.
Ezek voltak az utolsó szavak,
Ez volt a pillanat amikor összeértek az ajkak.
Jött a reggel, mennie kellett,
Kedvesétől könnyes búcsút vett?
A srác könnyei csak folytak,
Szívéhez az ördög angyalai szóltak:
Vedd el az életed,
Hisz még, mindig szereted.
Megtette.
Az életét elvette.
Vére a földre hullott,
Szíve csakis hozzá húzott.
Újabb temetés, újabb könnyek,
Az angyalok ismét eljöttek.
Megölték magukat egy szerelemért,
Meghaltak egy szebb életért...
Ancsy

528. Beküldő: Anonymus
2007-04-15 02:39:43
szeretve szertelek szerelmem:-)
527. Beküldő: Királylány
2007-04-14 22:32:48
Ha nem látlak, szívemet felemészti a bánat, ezért szeretnék mindig veled lenni, s egy életen át szeretni!
526. Beküldő: Királylány
2007-04-14 22:31:33
Izé, kööhm, hm, figyu csak? Kinyitnád az ablakot, mert az a helyzet, hogy rohadt hideg van ebben a superman ruhában és a párkány is gázosan vékony! Kihódítja meg a szívedet, ha én leesek?!
525. Beküldő: Királylány
2007-04-14 22:29:31
Este ha lefekszel nyisd ki az ablakot és keresd meg az égen a legszebb csillagotl Ha megtaláltad , gondolj rám, mert akire gondolsz ő is gondol rád!
524. Beküldő: Királylány
2007-04-14 22:27:55
Szeretnék veled lenni egy éjszakán, s elmondani hogy szeretlek igazán. szeretnék karjaidba lenni, s a csókjaidat érezni, s azt a pillanatot soha nem feledni!
523. Beküldő: Karina
2007-04-14 21:49:45
Sokáig jártam egyedül az éjben,
Kerestelek a sötétségben
Kerestem azt a csillagot,
Aki megmutja, hogy ki is vagyok.
De amikor először láttam a mosolyodat,
Kigyúltak a fények, és kisütött a nap,
A félelem helyére boldogság lépett,
A szívemben őrzöm e gyönyörű képet.
Csak jött egy vihar mely közénk csapott
és elválasztott mit levelet a fátol
s szivembe ott van még a képed
melyet elfeledni soh nem fogok"
522. Beküldő: Karina
2007-04-14 21:48:31
Vigyázz rám…
Ölelj! Ringass!
Becézz! Bíztass!
Gyenge vagyok. Nő.
Te erős, védelmező.
Légy velem,
ha félek a sötétben,
fogd kezem,
ha rossz álom riaszt,
vigasztalj, ha bánat ér.
Vigyázz rám
Önmagadért!
521. Beküldő: Karina
2007-04-14 21:47:05
"Ajkadra gondolok, de csak levegőt csókolok
hajadba túrnék, de csak levegőt markolok
nevedet suttogom, de csak a csend felel.
Mondd mikor jössz már el?"
520. Beküldő: Karina
2007-04-14 21:45:55
Jó érezni azt, hogy szeretlek,
nagyon és egyre jobban.
Ott bujkálni a két szemedben,
rejtőzködni a mosolyodban.
Érezni, hogy szemeid már szememben
élnek és néznek.
S érezni azt, ha szép, veled szép,
s csak veled teljes az élet,
Mert hisz csak egymást szeretve
lehetünk boldogok.
519. Beküldő: hnora23@hotmail.com
2007-04-14 20:50:55
Szived egy cella s a rabja en vagyok,nem tudok szabadulni de nem is akarok.Szived rabjanak lenni oly csodas dolog,hat sose engedj el mert nallad boldog vagyok.
518. Beküldő: HERCEGNÖ
2007-04-14 20:34:09
meg szeretni valakit egy perc is elég de el feledni egy élet is kevés szeretlek
517. Beküldő: Erika
2007-04-14 20:02:54
Ha este felnézel az égre,gondolj egy lány szerető szívére.S ne gondold,hogy meg fog csalni,hisz képes lenne érted meghalni!SZERETLEK ÉDES!!
516. Beküldő: Yvettke
2007-04-14 14:26:04
Pici erdőben, pici nyuszi
Pici szádra pici puszi
Egy bűnöm van nem nagy vétek 2 szó az egész: SZERETLEK TÉGED!!
160 karakternél ne legyen hosszabb, vagy használd a vendégkönyvet.
bejegyzés animáció

Saját hozzáadása

Neved:
Szöveg:
Kérjük írja be az alábbi számot számjegyekkel: hétszázharmincnégy
pl.: 276