Szerelmes SMS-ek

  • Sorrend:
  • Szerelmes SMS-ek / oldal:
11159. Beküldő: Anonymus
2012-12-11 16:52:07
Nagyon szeretlek!
Te vagy a mindenem!
Te vagy a szerelmem!
Te vagy a életem!
Te vagy a kincsem!
Te vagy az álmom!
Te vagy az Egyetlenem!
Te vagy akire számítok rád...
Te vagy akit szeretsz...
Te vagy akit imádsz...
Te vagy akit mellettem vagy...
Szeretlek Édesem!!
11158. Beküldő: kriszti
2012-12-11 16:07:07
Nyugszik a nap s pihen a táj,nem birok
aludni mert valami fáj,téged kereslek
rád vágyom mert még senki nem
hiányzott így ezen a világon :( ♥
11157. Beküldő: Anonymus
2012-11-21 16:21:51
Ó édesem..
Ó szerelmem..
nagyon szeretlek...!
11156. Beküldő: Katinka
2012-10-06 12:14:40
Drága szivukám! Nagyon szeretlek! És köszönöm hogy vagy nekem!!!!
11155. Beküldő: Egy lány
2012-10-06 00:51:31
Szép a szemed szép a szád csókolnám mig világ a világ :))
11154. Beküldő: PETŐFI SÁNDOR:
2012-06-27 17:03:51
BUSÚLNAK A VIRÁGOK...


Van egy! majd elfeledtem...
Lelkem, te vagy, te vagy
A zöld bokor, amelyben
Az ősz nyomot nem hagy;

Rajtad folyvást teremnek
S fognak virítani
A boldog szerelemnek
Örökzöld lombjai.
11153. Beküldő: PETŐFI SÁNDOR:
2012-06-27 17:02:53
BUSÚLNAK A VIRÁGOK...
Busúlnak a virágok,
Szegénykék betegek.
Nincs messze már halálok,
Mert a tél közeleg.

Miként az aggastyánnak
Megőszült fürtei,
Ugy hullanak a fáknak
Sárgult levelei.

Hiába a vidéken
Körültekintenem,
Nincs a nagy messzeségben
Egy zöld bokrocska sem.
11152. Beküldő: PETŐFI SÁNDOR:
2012-06-27 17:00:43
RESZKET A BOKOR, MERT...
Reszket a bokor, mert
Madárka szállott rá.
Reszket a lelkem, mert
Eszembe jutottál,
Eszembe jutottál,
Kicsiny kis leányka,
Te a nagy világnak
Legnagyobb gyémántja!

Teli van a Duna,
Tán még ki is szalad.
Szivemben is alig
Fér meg az indulat.
Szeretsz, rózsaszálam?
Én ugyan szeretlek,
Apád-anyád nálam
Jobban nem szerethet.

Mikor együtt voltunk,
Tudom, hogy szerettél.
Akkor meleg nyár volt,
Most tél van, hideg tél.
Hogyha már nem szeretsz,
Az isten áldjon meg,
De ha még szeretsz, úgy
Ezerszer áldjon meg!
11151. Beküldő: PETÓFI SÁNDOR:SZERE
2012-06-27 16:58:28
Szeretsz tehát, kedves szép angyalom?
Szeretsz valóban, én nem álmodom!
De mért hagyád a végső pillanatnak:
Megfejtését e drága szent titoknak?

Egy pillanat hozá meg üdvemet
És elválási gyötrelmeimet;
Ugy jártam, mint ki palotát építtet,
S midőn fölépül, számkiűzik őtet.

Sovár szivemre föl nem tűzhetéd
Az ölelésnek tündér gyűrüjét;
Nem szakíthattam ajkad szép bokrárul
Egy csókvirágot édes útitársul.

Távol tetőled oly bús életem!
De egy eszmével meg-megszépitem:
Egykor mi mélyen, mélyen szállok én be
A viszonlátás gyönyörtengerébe!
11150. Beküldő: Karinthy Frigyes:Szé
2012-06-27 16:41:25
Mert akkor én már közelhajolva,
Tágrameredten a kiváncsiságtól
És vadul és mohón és kegyetlenül
Dícsértem és magasztaltam
Hogy milyen szép és gyönyörű
Képtelenmód túlozva, fantasztikus szavakkal
És a szárnyas szó, csapkodó, százkarú korbács
Vastagon és langyosan
Csurgott végig az arcán az esővel együtt
Ami most már komolyan megeredt
És szemmel és szájjal beszívta és megduzzadt
És már igaz volt minden szó, amit mondtam
És akkor ijedten elhallgattam
És sarkon fordultunk és köszönés nélkül kétfelé szaladtunk
Sandán nézve kétoldalt, hogy látta-e valaki
Részeg madarak dobogtak
Nekilódulva, akadozva, elakadva.
11149. Beküldő: Karinthy Frigyes:Szé
2012-06-27 16:39:49
És akkor, ahogy hirtelen ránéztem
Meghökkenve torkomon akadt a szó
A szemehéja lehunyódott és rebbent
És a szája kerekre ki volt nyitva
Mint egy kis csuka, ahogy kapkod a víz felszínén levegő után
Meg egy fürjecskefióka, ahogy
Piros bársonnyal kibélelt torkát tátogatja
És mint a selyempapír hajnalkavirág
Ahogy csapja az eső és bután szomjasan
Remeg és inog és kifordul és hagyja verni magát
11148. Beküldő: Karinthy Frigyes:Szé
2012-06-27 16:38:59
Szemben egy bérkaszárnya volt
Oldalt piros postaszekrény
A járda szélén, ahol megálltunk
Az eső alattomosan szitálni kezdett
Én a toronyóra felé sandítottam
Közben, hogy mégis mondjak valamit
Szórakozottan és félig tréfásan
Udvarolni kezdtem, hogy milyen szép
Mindenféle pongyola hasonlatban
11147. Beküldő: Karinthy Frigyes: Ál
2012-06-27 16:36:58
Ordítva felébredtem
Hát a mellemet martam,
Kiszakítottam, felkapartam
És folyt a vér -

Több, mint amennyit álom,
Több, mint amennyit élet,
Több, mint amennyit egy kis dal megér.
11146. Beküldő: Karinthy Frigyes:Álo
2012-06-27 16:36:14
Álmomban csónakon futottam
És kihajoltam
Tizenhat éves voltam
És csónakom fehér vízen szaladt
láttam egy várost a víz alatt.
És láttam erdőt a levegőben
És láttam kísértetet lepedőben.
S távol a kék és tiszta eget
És csillagokat és fellegeket.


És kinyujtottam a körmöm
Ezer méter hosszúra
És karmoltam a felhőt, úgy-e fura?
De én látni akartam
És egy csillagot lekapartam.
De mögötte az ég kiszakadt és szétfolyt
S belőle genny és aludt vér folyt.
S acsarkodva téptem az eget
És éreztem folyni vért, ragadót és meleget.
11145. Beküldő: Juhász Gyula:SZERELE
2012-06-27 07:57:08
Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon,
Elrévedezni némely szavadon,
Mint alkonyég felhőjén, mely ragyog
És rajta túl derengő csillagok.

Én nem tudom, mi ez, de édes ez,
Egy pillantásod hogyha megkeres,
Mint napsugár ha villan a tetőn,
Holott borongón már az este jön.

Én nem tudom, mi ez, de érezem,
Hogy megszépült megint az életem,
Szavaid selyme szíven símogat,
Mint márciusi szél a sírokat!

Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon,
Fájása édes, hadd fájjon, hagyom.
Ha balgaság, ha tévedés, legyen,
Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem!
11144. Beküldő: Juhász Gyula:MILYEN
2012-06-27 07:55:13
Milyen volt szőkesége, nem tudom már,
De azt tudom, hogy szőkék a mezők,
Ha dús kalásszal jő a sárguló nyár
S e szőkeségben újra érzem őt.

Milyen volt szeme kékje, nem tudom már,
De ha kinyílnak ősszel az egek,
A szeptemberi bágyadt búcsuzónál
Szeme színére visszarévedek.

Milyen volt hangja selyme, sem tudom már,
De tavaszodván, ha sóhajt a rét,
Úgy érzem, Anna meleg szava szól át
Egy tavaszból, mely messze, mint az ég.
11143. Beküldő: Ady Endre:Föl-Földob
2012-06-27 07:53:37
Föl-fölhajtott kő, bús akaratlan,
Kicsi országom, példás alakban
Te orcádra ütök.

És, jaj, hiába, mindenha szándék,
Százszor földobnál, én visszaszállnék,
Százszor is, végül is.
11142. Beküldő: Ady Endre:Föl-Földob
2012-06-27 07:52:50
Mindig elvágyik s nem menekülhet,
Magyar vágyakkal, melyek elülnek
S fölhorgadnak megint.

Tied vagyok én nagy haragomban,
Nagy hűtlenségben, szerelmes gondban
Szomorúan magyar.
11141. Beküldő: Ady Endre: A FÖL-FÖL
2012-06-27 07:51:33
Föl-földobott kő, földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra
Hazajön a fiad.

Messze tornyokat látogat sorba,
Szédül, elbúsong s lehull a porba,
Amelyből vétetett.
11140. Beküldő: Anonymus
2012-06-27 07:47:16
Sokan a mai napig hibát követnek el, amikor azt gondolják, hogy a szerelem a fizikai vonzalomból jön létre. De a külső nem örök, a szépség napról napra halványul.
Adam J. Jackson
160 karakternél ne legyen hosszabb, vagy használd a vendégkönyvet.
bejegyzés animáció

Saját hozzáadása

Neved:
Szöveg:
Kérjük írja be az alábbi számot számjegyekkel: hatszázharminchat
pl.: 276